Cind Dumnezeu isi intinde mana
Autor: Marian Condrat  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de FullGospel in 16/01/2014
    12345678910 0/10 X

Cînd Dumnezeu îşi întinde mana

Faptele apostolilor 4:30 "şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus."

· O rugăciune cu foc şi credinţă

· O rugăciune ce avea în spate experienţa unei întregii istorii

· O rugăciune care a adus răspunsul lui Dumnezeu

· Când Dumnezeu îşi întinde mina…..ceva se întîmplă

1. Când Dumnezeu îşi întinde mîna este judecată:

· Isaia 5:25 "De aceea Se şi aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Îşi întinde mâna împotriva lui şi-l loveşte de se zguduie munţii, şi trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este încă întinsă."

· Ezechiel 14:9 "Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu, Israel."

· Ezechiel 14:13 "„Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea dedându-se la fărădelege, şi Îmi voi întinde mâna împotriva ei…

· Exodul 9:15 "Dacă Mi-aş fi întins mâna şi te-aş fi lovit cu ciumă, pe tine şi pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ

2. Cînd Dumnezeu îşi întinde mîna este izbăvire:

· Exodul 7:5 "Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.”"

· Psalmii 18:16 "El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;

3. Cînd Dumnezeu îşi întinde mîna sunt minuni:

· Deuteronomul 26:8 "Şi Domnul ne-a scos din Egipt, cu mână tare şi cu braţ întins, cu arătări înfricoşătoare, cu semne şi minuni."

· Marcu 16:20 "Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)"

4. Cînd Dumnezeu îşi întinde mîna avem trecere înaintea oamenilor:

· Ezra 7:28 "şi a îndreptat asupra mea bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi şi a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel, ca să plece cu mine."

· Neemia 2:8 "şi o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuii de lângă casă, pentru zidul cetăţii şi pentru casa în care voi locui.” Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine."

· 1 Petru 5:6, 7 - "Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe."Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi."

5. Cînd Dumnezeu îşi întinde mîna este vindecare şi siguranţă:

· Matei 8:3 "Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţat!”. Îndată a fost curăţată lepra lui."

· Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. “ (Ioan 10:27-29)

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 4402
  • Export PDF: 5
Opțiuni