Ce au ştiut evreii în ziua de Crăciun?
Autor: Marian Condrat  |  Album: fara album  |  Tematica: Nasterea Mantuitorului
Resursa adaugata de FullGospel in 25/12/2012
    12345678910 0/10 X

Ce au ştiut evreii în ziua de Crăciun?

1. Ce spune Biblia evreilor – VT?

· Sunt 334 de profeţii despre prima venire a lui Mesia

· 108 sunt sunt specifice - restul se repetă

· Ca cineva să le poată împlini prin coincidenţă -şansa este de 1:100,000,000,000,000,000 – o sută de mii de trilioane!!!  - 1,67 mil. de planete Pămînt!!! TOTUŞI!!!

· „cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie" Gal. 4:4

· 4000 de ani înainte  - Adam şi Eva

· Genesa 3:15 - Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.

· 2000 de ani înainte - Avraam

· Genesa 22:18 - Toate neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa ta, pentrucă ai ascultat de porunca Mea!

· 1800 de ani înainte - Profeţia lui Iacov

· Genesa 49:10 -Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui,pînă va veni Şilo (Adică: Mesia.),şi de El vor asculta popoarele.

· 1010 ani înainte – Promisiunea lui David

· 2 Samuel 7:16 - Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.“

· 740 de ani înainte – Profeţia lui Mica

· Mica 5:2 - Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.

· 700 de ani înainte – Profeţia lui Isaia

· Isaia 7:14 De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).

· 530 de ani înainte – Profeţia lui Daniel

· Daniel 9:25 Să ştii dar, şi să înţelelgi, că dela darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul (Mesia), la Cîrmuitorul, vor trece şapte săptămîni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămîni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strîmtorare.

· 5 Aprilie 33 AD sunt 483 de ani de la darea decretului în 445 BC – Zah 9:9 – Intrarea în Ierusalim

2. L-au aşteptat evreii?

· SIGUR CĂ DA!!!

· Luca 2:25 - El aştepta mîngîierea lui Israel, şi Duhul Sfînt era peste el.

· Luca 2:38 - A venit şi ea în acelaş ceas, şi a început să laude pe Dumnezeu, şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mîntuirea Ierusalimului.

· Matei 2:3 Cînd a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult; şi tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. De ce?

· Matei 2:4, 5 - A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a căutat să afle dela ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudea“, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin proorocul:

· Ioan 4:25 - „Ştiu“, i-a zis femeia, „că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); cînd va veni El, are să ne spună toate lucrurile.“

· Ioan 7:31 - Mulţi din norod au crezut în El, şi ziceau: „Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a făcut omul acesta?“

3. De ce nu l-au primit?

· Ioan 1:11 - A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.

· Romani 9:32 - Pentruce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire,

· Necredinţă

· Romani 10:3 - pentrucă, întrucît n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.

· Nesupunere şi neascultare!!!

· Romani 11:25 - o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor.

· Potihnirea duce la împietrire!!!

4. Ce învăţăm noi, cei care aşteptăm a doua venire?

· Matei 24:38, 39 - În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

· 1 Cor 2:8 - şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

· Ginosko – să înveţi, să perseverezi, să trăieşti ce cunoşti!!!

· Putem să ştim dar să nu veghem

· Putem să ştim dar să nu aşteptăm

· Putem să ştim dar să nu înţelegem timpul

· Putem să ştim dar să nu trăim

· Putem să ştim dar să nu credem

· 1 Corinteni 10:11 - Aceste lucruri li s-au întîmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste cari au venit sfîrşiturile veacurilor.

5. Cum aşteptăm noi venirea Lui?

· Unii l-au aşteptat în Templu

· Altora li s-a vestit şi au crezut

· Alţii l-au căutat şi l-au găsit

· Alţii s-au tulburat

· Alţii au dorit să-l omoare

· Alţii nu au crezut – basme!

· Alţii s-au potihnit şi împietrit

· Cei mai mulţi l-au răstignit!!!

· DAR NOI? DAR NOI?

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 4013
  • Export PDF: 7
Opțiuni