Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Cum sa ai un an rodnic - Ioan 15:1-8
Autor: LIVIU AVASILOAI  |  Album: Anul Nou  |  Tematica: Anul Nou
Resursa adaugata de liviuava in 30/12/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

 

CUM SĂ AI UN AN RODNIC

Ioan 15:1-8

-   Suntem la începutul unui an nou şi poate că unii încă îşi mai fac un inventar al anului care a trecut.

-   Oamenii folosesc diferite metode de a-şi face analiza anuală:

o       Fişa fiscală, profitul firmei.

o       Bunuri câştigate (case, maşini, etc)

o       Evenimente care au avut loc (vacanţe, călătorii, pierderi-decese)

o       Ţinte propuse şi atinse (promovări,  titluri, diplome, slăbire, etc)

-   Aceste principii nu sunt de nici un folos atunci când faci analiza spirituală a Bisericii sau creşterea în viaţa personală.

o       Cum măsori creşterea spirituală?

- După cât de mult ai citit în Biblie?

- Câte versete ai memorat?

- La câte programe ai participat?

La câţi oameni ai vorbit despre Hristos?

-    Astăzi aş vrea să privim la ultimul dintre „Eu sunt”-urile spuse de DOMNUL ISUS.

o       Credem că acestea sunt cuvintele pe care ISUS le-a spus ucenicilor în drum spre grădina Ghetsimani înainte de arestarea Lui.

o       Aceste cuvinte sunt printre ultimele spuse în „libertate”, după aceea a fost prins şi apoi răstignit.

 

Să privim la discursul lui ISUS.


A.     Ioan 15:1  Eu Sunt adevărata viţă...”

-         Aceasta este o afirmaţie radicală.

o       După cum tricolorul este simbolul naţiunii române, tot aşa viţa de vie era simbolul naţiunii evreilor.

o       În V.T. Israelul este de multe ori asemănat cu o vie

o       În perioada dintre cele două testamente (aprox. 400 ani) viţa de vie era stampată pe monezi.

o       Simbolul era atât de important încât porţile de la intrarea în Templu erau decorate cu Viţă de vie aurită.

-         Când ISUS a spus aceste cuvinte El a schimbat perspectiva evreilor:

o       „Eu sunt esenţa naţiunii Israel!”

o       „Eu sunt personificarea a tot ce a fost destinat Israel să fie!”

o       Au fost cuvinte îndrăzneţe, reformatoare.

B.     ISUS le-a spus că dorinţa lui Dumnezeu este ca ei să „aibă roadă”!

-   Pavel spune:

Galateni 5:22-23  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor.

C.     Cu alte cuvinte, a aduce roadă nu are de-a face numai cu „ce facem” ci şi mai ales „cum suntem”!

 

Ţinând cont de aceste detalii, să vedem câteva lucruri importante care ne pot ajuta ca anul 2010 să fie un an bogat în roadă pentru noi.

 

I.       NU UITA CE EŞTI – AMINTEŞTE-ŢI ROLUL TĂU!

A.     ISUS subliniază că EL ESTE VIŢA!

-         Tatăl este vierul (grădinarul, cel care îngrijeşte via)

-         ISUS ne spune că noi nu putem aduce roadă dacă suntem despărţiţi de El.

Ioan 15:4-5  Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu Sunt Viţa, voi Sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

B.     Trebuie ca anul acesta să ne reamintim mereu că singurul mod în care putem aduce roadă este să lăsăm viaţa din Hristos să curgă prin noi.

-         Noi suntem mlădiţele..., nu suntem viţa.

-         Ca mlădiţe, noi suntem dependenţi de Viţă, dependenţi total de DOMNUL.

-         Dacă ne despărţim de viţă, chiar dacă pentru o vreme arătăm a fi sănătoşi şi capabili, aceasta este doar pentru o vreme, apoi ne vom usca şi vom muri.

o O persoană ce are probleme cu rinichii ştie că pentru a trăi trebuie să facă dializă.

o După o vreme, unii obosesc în a mai merge la acest tratament de „curăţire” a sângelui (Dializa este o metodă de eliminare a reziduurilor, toxinelor şi excesului de apă din sânge şi de restabilire a echilibrului hidroelectrolitic).

o Se simt mai bine şi încetează să mai meargă la spital. În câteva zile, nivelul toxinelor creşte şi pot muri.

o În acelaşi fel, atunci când ne despărţim de DOMNUL, ne uscăm şi murim (duhovniceşte)

C.     Anul acesta care ne stă în faţă, trebuie să ne reamintim mereu aceste cuvinte.

o       El este Împăratul, noi nu suntem împăraţi.

o       Când circumstanţele vieţii ne sunt potrivnice, să ne aducem aminte că El ştie ce este mai bine pentru noi.

o       Când devenim nerăbdători şi încercăm să „facem lucrurile să meargă”, să ne aducem aminte că „vremea Lui” este cea mai potrivită.

o       Anul acesta să „predăm volanul lui Dumnezeu” şi să-l lăsăm pe El să aleagă drumul, direcţia şi viteza!

 

II.    PRIORITATEA NR. 1: RĂMÂNEREA ÎN EL!

A.     Este interesant faptul că ISUS nu le-a cerut ucenicilor să „rodească” roadă.

-         Datoria lor este SĂ RĂMÂNĂ ÎN VIŢĂ!

-         Relaţia noastră cu El este cea care produce roada.

-         În versetele 4-7, ISUS foloseşte verbul „a rămâne” de opt ori, în ce-i priveşte pe ucenici.

B.     Ţi s-a întâmplat vreodată să fii cu copilul într-un magazin şi acesta să se rătăcească de tine?

o Este un sentiment groaznic (vorbesc din proprie experienţă!)

o Cei mai mulţi dintre părinţi îţi vor spune că „s-a întâmplat la clipeala ochiului!”.

- „Era chiar aici lângă mine, o clipă am întors capul să verific preţul şi când m-am întors – nu mai era!”

- Copilul nu şi-a propus să se rătăcească, ci a fost „distras” sau „atras” de altceva.

- A văzut ceva interesant şi s-a dus să „verifice”.

o Copiii sunt uşor de distras, la fel şi creştinii.

 

C.     Anul acesta putem fi „atraşi şi distraşi” de multe lucruri care ne pot „rătăci” de DOMNUL.

-         Activităţi familiale.

-         Poziţia noastră (chiar slujba în Biserică!!!”

-         Obligaţiile sociale şi comunitare.

-         Obligaţiile financiare.

-         Ţelurile academice.

-         Implicările politice.

D.     Pentru a evita despărţirea de DOMNUL ţine cont de următoarele recomandări:

  1. Fă-ţi timp SĂ FII cu Domnul în fiecare zi!

-         ISUS le-a spus ucenicilor că sunt curaţi datorită cuvântului Său pe care l-au auzit! – Ioan 15:3  Acum voi Sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.

-         Nu numai citirea cuvântului este importantă, ci şi auzirea lui poate curăţi!

-         Fă-ţi timp să asculţi cuvântul lui Dumnezeu!

-         Şi apoi, să nu fim doar ştiutori şi ascultători, ci şi împlinitori cu fapta!

Iacov 1:22  Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

  1. Fă-ţi timp să vorbeşti cu Domnul în fiecare zi!

-         să învăţăm anul acesta nu numai să ne rugăm, ci să vorbim cu Dumnezeu.

o       Când ai greşit – mărturiseşte!

o       Când ai rănit pe cineva, cere putere să-ţi ceri iertare!

o       Discută deciziile tale cu Dumnezeu!

-         A vorbi cu Dumnezeu înseamnă să practici calitatea de FIU al Său, nu doar de rob.

  1. Fă-ţi timp să-l asculţi pe Domnul în fiecare zi!

o Ascultă şoapta Duhului Sfânt.

o Fii deschis la călăuzirea Lui!

o Învaţă să întrebi: „Ce spune Biblia despre asta?”

o Acceptă soluţia Lui chiar şi atunci când nu-ţi place!

 -   Oricine poate face promisiuni, dar cel care creşte spiritual îşi va da silinţa să le şi împlinească!

 

IIIII. ACCEPTĂ ŞI SUPUNE-TE SUB MÂNA CARE TE CURĂŢEŞTE!

 

A.     Oricine ştie că secretul rodirii viţei de vie este „curăţirea”

-         Curăţirea determină sănătatea, gustul şi abundenţa secerişului.

-         Pentru a curăţi via trebuie să ai o „mână formată”.

o       Nu oricine este chemat să curăţească o vie!

o       Mulţi sunt cei care cred că se pricep să „cureţe” şi prin lucrarea lor pe mai mulţi scot din Rai decât îi aduc!

-         Proprietarul trebuie:

o       Să ştie cât să taie şi când să o facă!

o       Să aştepte până mlădiţa a fost neroditoare o perioadă de timp şi a devenit neroditoare pentru sezonul respectiv.

 

B.     DOMNUL ne spune să avem credinţă în El chiar şi atunci când ne curăţeşte.

-         Din nefericire, curăţirea nu este plăcută, ba uneori chiar dureroasă.

-         Niciodată să nu avem sentimentul că Vierul vrea să ne distrugă!

Evrei 12:7  Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?

-         Ca şi copiii, de multe ori nu ne aşteptăm ca Dumnezeu să spună „NU” atunci când îi cerem ceva.

 

C.     Dumnezeu ne poate curăţi pentru diferite scopuri:

-         Pentru a „ne potoli” şi a ne feri ca să ne „accidentăm”.

o       Câţi oare nu muncesc mai multe ore decât ar trebui şi decât poate suporta trupul?

-         Pentru a ne da o direcţie nouă.

-         Pentru a ne „înrădăcina” mai adânc în credinţă.

o       Câteodată viaţa noastră este pe nisipuri mişcătoare.

o       Curăţirea ne schimbă perspectiva asupra vieţii.

o       Ne face ordine pe lista de priorităţi.

 

 Concluzii:

-         Mulţi încetează administrarea antibioticului după o zi de tratament, atunci când se simt mai bine.

-         Aceasta este o greşeală, pentru că virusul încă nu a fost omorât!

-         „ŢINE APROAPE ÎN FIECARE ZI!” şi vei vedea roadă multă!

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 4778
  • Export PDF: 2
Opțiuni