Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

De ce a venit Isus pe pământ?
Autor: LIVIU AVASILOAI  |  Album: Isus Mantuitorul  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de liviuava in 26/12/2014
    12345678910 0/10 X

De ce a venit Isus pe pământ?

Isaia 9:6-7

Intro

-          Sărbătorirea întrupării Domnului Isus este un eveniment drag tuturor celor care spun că sunt creştini.

-          Trăim în România şi încă mai este posibilă rostirea numelui lui Christos

o     În alte ţări, denumirea acestor sărbători a fost schimbată total

o     S-a ajuns de la "Christ-mas" la "X – mas"

o     Christ – Hristos; Mass – sărbătoare religioasă (maslu)

o     La noi, pe vremuri, Ceauşescu a înlocuit totul cu Moş Gerilă!!!

-          Se va ajunge ca şi la noi să nu mai fie pomenit numele lui Hristos cu prilejul acestor sărbători de iarnă.

-          Sunt mulţi – încă de pe acum – care pun mai mare accent pe sărbătoare decât pe sărbătorit!

o     Mâncarea şi băutura au înlocuit respectul şi evlavia!

Filipeni 3:19  .... Dumnezeul lor este pântecele şi slava lor este în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.

-          Sunt mulţi care nu ştiu de ce a venit Isus pe pământul acesta.

-          Alţii ştiu doar lucrurile generale:

o     A venit să ne mântuiască.

o     Să ne ierte păcatele.

o     Să ne împace cu Tatăl.

-          Întruparea lui Isus Hristos într-adevăr are şi efectele acestea, dar care sunt beneficiile majore ale întrupării Lui?

-          Cum poate vorbirea aceasta a Tatălui să influenţeze viaţa noastră într-o aşa măsură, încât să ne putem bucura de toate binecuvântările care ne sunt puse la dispoziţie.

-          Vorbim mult de darurile pe care pământenii le-au dat Fiului de Dumnezeu: aur (rege), smirnă (prooroc) şi tămâie (Mare Preot).

-          Dar ce a adus Isus cu el pe pământ pentru pământeni?

-          Care sunt darurile lui cele mai de preţ pe care le putem primi doar dacă credem în întruparea Lui?

 

1.      Isus a venit ca să ni-l explice pe Tatăl

-          Dintotdeauna Dumnezeu a vrut să se facă de cunoscut oamenilor.

o       Să le facă de cunoscut gândurile Lui.

o       Se le descopere căile Lui – felul Lui de a fi.

-          Pentru aceasta, de-a lungul vremii Dumnezeu a vorbit în multe feluri oamenilor:

o       Prin patriarhi, prin profeţi, prin preoţi

o       Prin Lege şi prin porunci.

-          Niciuna din acestea nu au funcţionat.

-          De aceea, Dumnezeu a găsit că singura metodă care poate avea succes este să se coboare între oameni în forma unui om vorbind o limbă omenească:

Evrei 1:1  Cu multă vreme în urmă, Dumnezeu a vorbit părinţilor noştri în multe şi felurite chipuri, prin profeţi sub formă de viziuni, visuri şi chiar faţă în faţă, dezvăluindu-le treptat planurile sale. 2  Dar acum, în zilele noastre, el ne-a vorbit prin Fiul său, căruia i-a încredinţat toate lucrurile şi prin care a făcut lumea şi tot ce există. (Noul Testament pe înţelesul tuturor)

-          Fiul cunoaşte pe Tatăl mai bine decât oricine – pentru că este în Tatăl şi Tatăl în El.

Ioan 5:37  Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa;

-          Cu alte cuvinte, deşi sunt două persoane distincte – se identifică unul cu altul perfect.

Matei 11:26-27  Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!” 27  Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, în afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

-          Oamenii s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu încât nu mai pot pricepe voia Lui:

Isaia 44:18  Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s-au lipit ochii, ca să nu vadă şi inima, ca să nu înţeleagă.

-          Şi totuşi – în inima omului există o dorinţă de a cunoaşte pe Dumnezeu:

o       Dar are nevoie de cineva ca să-l călăuzească:

o       Cuvintele famenului etiopean se aplică întregii lumi pierdute:

Faptele Apostolilor 8:31  Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el.

-          Nu l-am rugat noi pe Isus să vină la noi:

o       Ochii ne erau închişi, mintea orbită

o       Nu ştiam cum suntem şi nici măcar ce ne trebuie!

-          Dar Isus a coborât în carul nostru – şi-a făcut timp să ne explice.

-          Lui Filip i-a spus:

Ioan 14:9  Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-ne pe Tatăl?”

Ioan 12:49  Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.

-          Cu alte cuvinte:

o       Vrei să ştii cum şi ce vorbeşte Dumnezeu?

o       Vrei să ştii cum gândeşte şi cum acţionează Dumnezeu?

o       Uită-te la Mine şi urmează-Mi exemplul!

 

2.      Isus a venit ca să distrugă lucrările diavolului.

1 Ioan 3:8  Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

-          Prin neascultare, omul a pierdut autoritatea şi puterea asupra lumii:

Geneza 1:28  Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l (domniţi!); şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

-           Diavolul este Stăpânitorul acestei lumi iar lucrarea lui este una de distrugere:

Ioan 10:10  Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească.

-          Lucrarea lui Hristos este aceea de a lua înapoi de la diavolul ceea ce a furat prin înşelăciune şi să dea omului înapoi ceea ce de drept îi aparţine.

-          De aceea Isus a zis:

Luca 4:18-19  „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că:

-  M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;

- M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,

-propovăduiesc robilor de război slobozirea

- Orbilor căpătarea vederii;

- Să dau drumul celor apăsaţi,

- Şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.

-          Când Ioan a cerut o reasigurare, Isus a răspuns:

Luca 7:22  Şi, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

 

3.     Isus a venit să ne dea Biruinţa asupra diavolului şi a păcatului

-          Psalm 103 – vindecare, iertare, propasire, erau şi înainte de întrupare

-          Nu exista biruinţa asupra păcatelor.

-          Există trei paşi în trăirea în biruinţă:

-          Pasul 1: Iertarea păcatelor – eveniment punctual pe axa timpului.

o     Iertarea este harul lui Dumnezeu.

o     Se capătă prin credinţă – nu poate fi cumpărată.

o     Înseamnă: recunoaştere, pocăinţă, restituire.

-          Pasul 2: Biruinţa ispitelor.

o     Este un proces continuu şi ascendent

o     Asta înseamnă maturizare spirituală.

o     Venim la biserică şi învăţăm – de aceea avem învăţători!!!

o     Presupune dezvoltarea unor abilităţi şi discipline spirituale.

Luca 10:18-20  Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.” 19  Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. 20  Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

-          Pasul 3: Păstrarea statutului de biruitor.

o     Este conştientizarea poziţiei în domeniul spiritual

o     Nu-mi pot permite să merg oriunde, să fac orice, să mă aliez cu oricine.

o     Trebuie să-mi definesc bine identitatea în Hristos.

-          Pentru a face aceşti trei paşi avem nevoie de Duhul Sfânt!

-          Duhul Sfânt ne dă putere să devenim liberi, sa biruim ispitele şi să ne menţinem statutul de biruitor!

 Apocalipsa 3:11  Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 4756
  • Export PDF: 3
Opțiuni