Dar ce să fac cu Isus ?
Autor: Stolear Gicu  |  Album: predici  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de eicuemi in 17/12/2010
    12345678910 0/10 X

© Stolear Gicu 

Dar ce să fac cu Isus ? Matei 27: 19-25

Aţi auzit multe cîntări astăzi adresate spre slava Lui Dumnezeu. Am auzit despre moartea Lui, despre faptul adeverit cu putere că el a înviat şi este Domn, care stă la dreapta Tatălui aşteptând să judece vii şi morţii. În fiecare Duminică noi auzim predici care ne vorbesc despre Isus, şi chiar oamenii din lume din când în când îşi mai aduc aminte despre Isus. Vreau azi să vă puneţi în faţa d-stră un mare semn de întrebare ,,dar ce să fac cu Isus” ?

Să ne uităm în Istorie: când trebuia să se nască Isus, toţi erau tulburaţi, unde este Isus, Irod omoară 30 mii copii. Ei vorbeau despre Isus. După moartea Sa toţi vorbeau despre Isus. Cei doi ucenici mergeau spre Emaus şi vorbeau despre Isus. Cam la anul 100 d.Hr. tot imperiul Roman vorbeau despre Isus. Iosif Flavius ,,în care parte nu mergeai, toţi împrejur vorbeau despre Isus şi moartea Lui”. Despre Isus s-a dus vestea şi la cei de la conducerea imperiului, cezarul, sfetnicii săi toţi vorbeau despre ISUS. Dacă veţi întreba oamenii ce cred despre El, de la o mare parte vei auzi: a fost Isus real în istorie – da real. Cine a fost Isus – un mare gânditor, un om care a schimbat Istoria. Un mare lider religios. dar cu marea parte din oameni doar începi vorba cu ei despre Isus şi îţi vor spune nu-mi place să aud despre religie şi mai ales despre acest Isus, dar de ce?. Cum se face că când oamenii vorbesc despre Dumnezeu nu par să fie ofensaţi, dar dacă începi să vorbeşti despre Isus numai vreau să te asculte, care e problema. Problema este că, odată ce ai început vorba despre Isus, tu ajungi la punctul ,,dar ce sa fac cu acest Isus” şi aici cei mai mulţi îţi vor spune nu am nevoie de El, sunt prea tânăr, să nu ai de afacere cu acest Om (Cum spunea soţia lui Pilat)

Dragul meu, puneţi azi destul de serios această întrebare ,,ce faci tu azi cu acest Isus”

Isus şi Farisei: Isus este adus înaintea Lui Pilat: de ce? Isus a trăit printre ei, a făcut minuni, scoţând draci din oameni, a dat hrană celor flămânzi. El a spus eu sunt pâinea vieţii, cine mă mănâncă pe mine nu va flămânzi în veci, cine va bea apa pe care io dau eu nu-i va fi sete în veac, ba încă apa pe care io dau eu se va preface într-un izvor de apă vie, care va curge în veşnicie. Prezenţa Lui îi deranja pe Farisei, pe Saduchei, Isus era o boală de cap pentru ei. Isus mânca atunci când nu trebuia să mănânce făcea minuni în ziua sabatului, Le-a zis adevărul fariseilor în faţă pentru că ridicau tradiţia şi legea mai presus de Scriptură. Le-a spus că sunt orbi care călăuzesc pe alţi orbi, ea asemănat cu nişte morminte văruite, care pe din afară sunt frumoase, dar pe din-lăuntru sunt plini cu oasele sfinţilor. Ei l-au adus la Pilat să fie răstignit.

Eu şi Isus: Odată venind Isus în inima ta. Tu trebuie să devii mic, ca el să fie mare,  trebuie să te smereşti ca El să se înalţă. Omul trebuie să uite de interesele Lui, stăpân peste casa nouă nu mai pot fi eu, El guvernează cu inima mea. Dorinţele Lui sunt dorinţele mele, voia Lui devine automat voia mea. Isus cât era pe pământ zicea ,,eu spun doar ceea ce zice Tatăl să zic, fac ceea ce face Tatăl Meu” de aceea Isus şi zicea altă dată ,,dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe cea a fariseilor şi saducheilor cu nici un chip nu veţi intra în împărăţia cerurilor” ce fac eu cu acest Isus, îmi aduc aminte de El doar duminica la biserica, ori seara de seara fie zi fie noapte eu caut faţa Lui eu caut să fiu mereu în părtăşie cu El, tânjeşte inima ta să stai în prezenţa Lui. Stând în faţa lui îţi dai seama că de fapt tu nu eşti nimeni, acolo la picioarele Lui tu devii un vierme, şi realizez ca viaţa ta depinde de El. Şi dacă şi-ar retrage El mâna pe o secundă de la noi ne-am întoarce toţi în ţărână (Iov 34:14-15)

Isus şi pilat vs. 19. Toţi erau înfuriaţi ca nişte lei, ce făcea Pilat avea în faţa Lui pe Fiul Lui Dumnezeu, un om neprihănit, ce să facă Pilat cu acest om? era întrebare care a tulburat tot Ierusalimul. Să-l dea la moarte ori să-l salveze. Avea două voci în faţă, 1.mulţimea striga răstigneşte-L, să fie dat la moarte, 2. Ori să-i dau drumul. Soţia lui Pilat turburată îi spune, să n-ai nimic a face cu acest neprihănit” citesc într-o scrisoare de-a soţiei lui Pilat Claudia. Că Pilat  stătea înaintea Lui şi când îl privea pe Isus în ochi tremura. Toţi erau înfuriaţi în jur strigau  moarte, moarte şi doar unul din toţi privea La ei şi faţa Lui era blândă şi senină şi acest om era Isus. Ce a făcut Pilat cu Isus? Din dorinţă sa nu cadă jos de la postul lui de imperator el :

1. Îl trimite Pe Isus la Irod din Galilea

2. la pus pe Baraba şi Pe Isus în faţă ca să aleagă Evreii

3.  Au pus să-l bată pe Isus.

4.  S-a spălat pe mâini şi a spus mânele mele sunt curate faţă de acest om.

Pilat a încercat prin patru metode să-L scape pe Isus de la moarte. Şi asta nu pentru că El era milos şi bun, dar pentru că nu dorea să aibă probleme cu cezarul. El dorea să-şi apere propria Lui pile.

Baraba şi Isus vs.20: Le-a pus în faţă alegerea Baraba sau Isus. Şi toţi înfioraţi ca nişte lei urlau, Baraba, Baraba. Azi Domnul îţi pune în faţa ta lumea şi Isus, pe care din ei doi îl vei alege.

Lumea: dacă vrei să omori un câine nu vii la el cu o lingură de otravă, ci ei o bucată de carne mare cu sânge şi pui o injecţie de otravă, vii la câine şi io dai şi lui i se pare că va avea o masă din plin, dar după câteva ore observă că i s-a luat viaţa. Diavolul mereu promite, dar niciodată nu duce la îndeplinire ceea ce a promis, şi tu cazi pradă Lui şi mori. Lucrurile frumoase şi plăcute pe care le oferă lumea azi duc la pierzare.

Isus: el nu avea nimic atrăgător Isaia 53:2-3 ,,N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Ce pierzi tu dacă îl alegi pe Isus, el nu are preţ, valoare lui nu se măsoară, îl El este viaţă, dacă ai avea o balanţă şi pe o parte ai pune tot ce există în lume, copaci, oameni, bani, aur, maşini avuţii, planete galaxii, munţi, mări etc. Şi pe o parte la-I pune pe Isus, El valorează mai mult decât celelalte. Ce te costă pe tine să câştigi viaţă în dar.

---Norodul la ales pe Baraba şi pe Isus l-au luat să-L răstignească. Ei L-au dus să-L răstignească pe Domnul. Creatura sa ridicat împotriva creatorului. Cine l-a răstignit pe Isus ? până acuma noi ne-am uitat la toate, Fariseii doreau să-l răstignească, poporul striga să-l răstignească, Pilat la dat la moarte, dar nu uita că tu erai alături în mulţime şi strigai să-l răstignească pe Domnul vieţii. Păcatul tău a trebuit să-l poarte în trupul Său, a trebuit să fie blestem în locul tău.

Mă recunosc în gloata ce-n urlete-l hulea,            Parcă mă văd la cruce jalnic hulitor

Şi-n vuietul de voci mi-aud şi vocea mea              Râzând de-al Său geamăt strigăt sfîşietor

Am fost părtaş la răstignirea Lui, am fost,            Totuşi nătânga-mi voce îmi pare-nsingurată

Şi vina-mi recunosc şi ura fără rost.                      Şi simt că Ironia-mi de toţi mi-e condamnată

Ce-au făcut cu Isus? l-au răstignit, iau bătut cuie ş.a.m.d. Acuma vreau să fiţi foarte atenţi, deoarece dacă nu înţelegem unele din aceste adevăruri nu puteţi înţelege Evanghelia Lui Dumnezeu. Isus nu a fost dat la moarte de Farisei, ca şi cum el nu ar fi putut să le spună ceva, El nu a fost răstignit de soldaţii romani ca şi cum nu s-ar fi putut apăra. Voi chiar credeţi că Isus Fiul Tatălui Ceresc i-a fost frică de o cruce de lemn, Cel care poartă denumirea Domnul Cel tare şi puternic, Cel viteaz în lupte, că sa înspăimântat de o cruce umană. Că se ascundea în grădina Ghetsimani de marii preoţi. Toată puterea ia fost dat sus în cer şi jos pe pământ, la o singură privire a mielului toţi soldaţii, puteau să moară pe loc, avea la dispoziţie tot cerul. Nimeni pe el nu l-a dat la moarte El singur şi-a dat viaţă de bună voie pentru oile Sale.

Problema mare care apare aicea este ca dacă omul se naşte. El se naşte în păcat (Ps.51:5). Omul se naşte sub blestemul Lui Dumnezeu, dar aceasta este un lucru fioros. De aceea orice păcat săvârşit înaintea Lui Dumnezeu îi produce Lui mânie, Şi Biblia spune că El urăşte pe cel ce face fărădelegea, în alte cuvinte urăşti pe păcătos (Ps.5:7). De aceea şi Ps. 1. spune că cei păcătoşi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii. Mulţi oameni azi poţi să auzi spunând în ziua judecăţii eu mă voi uita direct în ochi la Dumnezeu. Nu dragul meu în ziua judecăţii vei sta jos şi te vei ghemui ca un viermi. O singură privire de a Lui te face praf.

Mai departe ce rămâne cu omul, El este păcătos şi cu nici un chip el nu poate vedea pe Domnul. Dacă cineva îşi imaginează că D-zeu poate să ne ierte aşa simplu cum noi oamenii unul pe altul, acel om încă nu a înţeles gravitatea păcatului, Strâns legată de sfinţenia Lui este şi mânia Lui. Ea este ca o reacţie a păcatului. Dacă Dumnezeu este drept, El nu ne poate ierta, pentru că dreptatea Lui cere să fie satisfăcută, El trebuie să-şi verse mânia asupra cuiva. În V.T. când cineva păcătuia se aducea doi Ţapi….Ca Dumnezeu să ne ierte trebuia cineva să moară un om, nu putea,  de ce? Pentru că este păcătos, (Evrei 10:4). Cine ne va fi cel ce ne va scăpa de mânia viitoare a Lui Dumnezeu, cine va fi cel care să moară pentru omenire. Un om a păcătuit o rasă umană a căzut. Cineva trebuia să moară

Singura persoană din univers care putea să facă aceasta a fost omul Isus Hristos. şi pentru prima dată în istoria omenirii Dumnezeu ia trup omenesc ca să răscumpere pe om. El a îndeplinit amîndouă cerinţe fiind 100% om şi 100% Dumnezeu. El a mers spre acea cruce El a ridicat păcatul omenirii, El a fost acela care a băut păharul plin de mînie a Lui Dumnezeu, şi a băut pînă la ultima picătură.  El ne-a scos din mîna lui satan, nea adus la o viaţă nouă. Dar acest Isus care a murit, nu a rămas în mormînt doarece trupul Lui nu trebuia să vadă putrezirea, El a deschis porţile cerului pentru orice om. Dumnezeu a coborît la om şi omul sa înălţat la Dumnezeu. El nu a rămas în acel mormînt dar sa suit sus la Tatăl şi stă la dreata Lui ,,să ştie bine dar toată casa lui Israel că, Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi” El porunceşte tuturor oamenilor de pe faţa pămîntului să se pocăiască, să vină sub acea cruce, căt sîngele ei mai spală de păcate. 

Vreau azi să îţi pun întrebare, ce faci cu Isus ?,  nu-l lăsa să treacă pe lîngă tine. Caută azi faţa Domnului cîtă mai este posibil. Nu-l ignora, cîtă vreme se zice astăzi e ziua pocăinţei cheamăl în inima Ta. Nu lăsa să treacă ziua spunînd că mîine, căci ziua de mîine nu va mai fi caută azi să te împaci cu Dumnezeu.

Cezar Borgia (politician): pe patul de moarte zicea; m-am îngrijit de toate lucrurile în timpul vieţii mele, numai de moarte nu, şi acum trebuie să mor”

Thomas Schot (preşedintele Britaniei): N-am crezut că există nici Dumnezeu nici iad, dar acuma ştiu că există amândouă, şi acum sunt dat pieirii. Din pricina judecăţii celui atot puternic.

Napoleon : a murit singur şi părăsăit, şi se lupta să moară.

David Hum filozof scoţian: ultimile sale cuvinte de pe patul de moarte au fost ,,sunt în flăcări”

Ieroslavskii (preşedintele mişcării internaţionale ateiste) striga pe patul de moarte ,,vă rog ardeţi toate cărţile mele, priviţi pe Cel Sfînt, El mă aşteaptă de mult e aici.

Toţi aceştia au lăsat pe Domnul vieţii să treacă pe alături, acest Isus pentru ei nu a avut nici o valoare. El a mers spre acea cruce, unica cale de a ajunge la Tatăl este doar prin Isus (Fapte 4:12) ,,în nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer un alt Nume dat oamnilor, în care trebuie să fim mîntuiţi”vine ziua cînd toţi vor sta în faţa Lui. În ziua aceea toţi cei care l-au respins vor căuta vizuini să se ascundă, vor ruga munţii să cadă asupra lor. În ziua aceea nu vor scoate nici o vorbă în faţa mielului de pe tron. El va fi atît de minunat, dar şi în acelaş timp înspăimântăltor. ,,căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi, chemaţil cîtă vreme este aproape” (Isaia 55:6)s

 poate îţi pui întrebare  pot eu să fiu mântuit, dacă ai venit în seara aceasta aici, te-a invitat cineva, or eşti membru. Şi unicul lucru care la-I făcut a fost să priveşti la ceas cînd se va termina predica programul, ai fost cu gîndurile în altă parte, şi pentru tine Hristos nu a însemnat nimic. Îţi spun că nu poţi să fii mîntuit, cel puţin nu azi. Dar dacă ai venit azi aici şi ai ascultat mesajul, ţiai dat seama ca l-ai lăsat pe Isus să treacă de multe ori pe alături, ţi-ai dat seama că eşti perdud fără El, şi nu poţi să trăieşti mai departe fără El.  Îţi spun că mai este azi o poartă de salvare, da tu poţi să fii mîntuit ,,căci oricine va chema numele Domnului va fi mîntuit” va fi mîntuit…crede şi vei fi mîntuit.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Adesea oamenii din zilele noastre isi aduc aminte de Isus doar cind trec pe la o rascruce...si atunci din graba fac cite o cruce fara forma,fara mare interes.Imi pare rau ca oamenilor li s-a impus inconstient sa manifeste reverenta fata de o sculptura facuta de mina omeneasca cu un chip multicolor,dar nu inceaca frica de Dumnezeu care e pretutundeni si vede totul.Este trist sa urmaresti imaginea cind oamenii poarta la git cruci aurite,dar sunt mereu preocupati de pribegia dupa avutii si lucruri trecatoare.Se uita tot mai mult si se lasa pe ultimul plan vulnerabilitatea fata de Dumnezeul care ne-a creat si ne da viata.Ce sa facem cu Isus? Sa-L lasam sa gestioneze cu viata noastra,sa ne arate Slava Sa.Sa recunoastem nevoia acuta de prezenta Lui in vietile noastre.Ce sunt copiii fara parinti? Ce sunt oamenii fara Dumnezeu? Sa cerem deci omniprezenta lui Dumnezeu in vietile noastre si sa ne lasam cercetati de El spre zidirea noastra.Fii binecuvintat!
Adăugat în 14/12/2011 de MashaN
Da,oamenii sunt nereceptivi cind aud despre Isus,datorita faptului ca nu-L cunosc!Nu poti avea o relatie apropiata cu cineva pe care nu-L cunosti,si asta este foarte adevarat.Celor care L-au cunoscut ,il iubesc si li s-a descoperit acelora le sta in fata ducerea vestei bune caci Domnul Mintuitor este Isus Christos,noua ni s-a dat sa ducem evanghelia pina la marginile pamintutlui,ca orice faptura sa_l cunoasca,iar celor care slujesc in biserici traditionale,s _L predice pe ISUS CHRISTOs in toata plinatatea si autoritatea Dumnezeirii,inaintea sfintilor sau a altor personaje moarte din biblie.
Adăugat în 04/05/2012 de sanda_tulics
Statistici
  • Vizualizări: 3478
  • Export PDF: 7
  • Comentarii: 2
Opțiuni