MENTALITATEA SECOND HAND
Autor: LIVIU AVASILOAI  |  Album: Viaţă spirituală practică  |  Tematica: Atentionari si Sfaturi
Resursa adaugata de liviuava in 15/10/2008
    12345678910 9.50/10 X
Media 9.50 din 2 voturi
Referințe

MENTALITATEA „SECOND HAND”
Eclesiastul 5:1 Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.
Ieremia 48:10 Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului...
Maleahi 1:6-7 Un fiu cinsteşte pe tatăl său, şi o slugă pe stăpânul său. Dacă Sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă Sunt Stăpân, unde este teama de Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu, şi care ziceţi: „Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?” -„Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate necurate!” Şi dacă ziceţi: „Cu ce Te-am spurcat?” -„Prin faptul că aţi zis: „Masa Domnului este de dispreţuit!”

INTRO
Credinţa mântuitoare întotdeauna conduce la mântuire. Credinţa în Dumnezeu şi în Isus al Bibliei conduce la mântuire, are drept consecinţă viaţa veşnică. Viaţa veşnică nu este o răsplată pentru cel ce crede, ci este o consecinţă naturală a credinţei celui în cauză. După ce ai crezut, fiind mântuit nu eşti vrednic de nici o răsplată din partea lui Dumnezeu. Să te temi de Dumnezeu şi să împlineşti voia lui este datoria fiecărui om, iar datoria nu este răsplătită, ci are consecinţe.

I. DUMNEZEU CHEAMĂ LA SLUJIRE.

A. După ce eşti mântuit, în mod normal trebuie să te dedici lui Dumnezeu în slujire, să cauţi care este slujirea pe care trebuie să o faci pentru El.

- Această slujire este recompensată, în urma slujirii primeşti răsplătirea.

B. Biblia ne spune că slujirea trebuie săvârşită:

1. După chemarea făcută
1 Corinteni 7:20 Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat.

2. După darul încredinţat
1 Petru 4:10 Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.

3. După măsura de putere
1 Corinteni 7:7 Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.

4. După măsura de credinţă
Romani 12:3 Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
Romani 12:6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

II. CE AŞTEAPTĂ DUMNEZEU DE LA NOI?

A. Pilda semănătorului – Marcu 4.

- atunci când auzim Cuvântul, sămânţa se întoarce cu rod către Dumnezeu.
- Fiecare dintre noi suntem creaţi de Dumnezeu cu potenţial diferit: unii aduc puţin (după măsura lor), alţii aduc mai mult.
- IMPORTANT: fiecare aduce înapoi măsura plină!!!
- Unul are măsura 30: din punctul de vedere al cantităţii el aduce ceea ce Dumnezeu consideră a fi „30”, dar din punctul de vedere al procentajului el aduce „100%”

B. Pilda talanţilor – Matei 25:15-

Matei 25:15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui;
- Dumnezeu ne dă fiecăruia un potenţial (cinci, doi, unu) şi aşteaptă ca noi să aducem „profit” stăpânului după puterea noastră.
- Am primit un vas cu potenţial „cinci” – Dumnezeu aşteaptă să aducem cinci.
- La final, profitul stăpânului este dublu: cinci plus cinci
- Cel care a primit unu, s-a întors cu unu, deci nu a adus nici un profit.
- Sunt unii care zic: „Eu aş fi bucuros şi nu vreau să primesc nici o răsplată, numai să intru în rai şi poarta să se închidă după mine!”
- De aceea, după ce sunt mântuiţi nu fac nimic şi aşteaptă „răpirea şi veacul ce va să vină!”
- Aceştia se înşeală, pentru că Stăpânul va zice:
Matei 25:28-30 Luaţi-i, deci, talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.


III. MENTALITATEA „SECOND HAND”

A. Alţii vor spune: „Trebuie să fac şi eu ceva pentru Dumnezeu, aşa... să se vadă mişcare şi la mine!”
- este bine să se vadă mişcare, dar nu toată mişcarea este bună, ci câteodată este „fâţâială” care deranjează.
- Cel mai grav lucru este atunci când Dumnezeu consideră jertfa noastră a fi „o fâţâială” sau „o scârbă”
Proverbe 21:27 Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

B. Mentalitatea „second hand” se vede atunci când un vas ce are capacitatea „100” vine la Domnul numai cu „30”.
- datorită lipsei de lucrători, cei din jur (chiar unii lucrători) spun: „E bine şi aşa, mai rău dacă nu aducea nimic!” - Oare aşa să fie?
- „Nu trebuie să dispreţuim pe nimeni!” – Oare aşa să fie?
Psalmi 15:4 El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit...

C. Astăzi vă fac cunoştinţă cu Dumnezeu aşa cum poate mulţi nu-L cunosc încă:
Isaia 1:11-13 „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor, şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie!

D. Dumnezeu aşteaptă ca toţi să aducă jertfe, dar nu orice jertfă este plăcută înaintea Lui.
- Jertfa trebuie adusă de oamenii chemaţi pentru jertfă.
- Jertfa trebuie adusă cu o atitudine potrivită cu aşteptările Lui
- Jertfa trebuie să fie fără cusur.

Maleahi 1:8-10 Când aduceţi ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una şchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama de ea? zice Domnul oştirilor. Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi! Vă va primi El cu bunăvoinţă, când mâinile voastre fac astfel de lucruri? zice Domnul oştirilor. „Cine din voi va închide porţile, ca să n-aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu? N-am nici o plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de mâncare din mâna voastră nu-Mi Sunt plăcute!

- Unii spun: „Pentru Biserică e bine şi aşa!”
- Domnul spune: „N-am nici o plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de mâncare din mâna voastră nu-Mi Sunt plăcute!”

IV. CÂND NU ESTE JERTFA PLĂCUTĂ DOMNULUI?
Eclesiastul 5:1 Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.

A. Când jertfa este adusă într-un mod necorespunzător – „...păzeşte-ţi piciorul...”
- modul în care arătăm când venim la altar să aducem jertfa:
- prin îmbrăcămintea noastră îl desconsiderăm pe Dumnezeu.
- Am ajuns să-L vedem şi noi pe Isus la fel ca ortodocşii: un copilaş micuţ, în braţele mamei, pe care îl mângâiem sub bărbie şi – dacă-i dăm o bombonică tace din gură şi nu ne deranjează!
- Mulţi nu sunt conştienţi cine este Dumnezeul nostru.
- Nu conştientizăm aceasta în mintea copiilor noştri:
         o De aceea, venim cu copiii la Biserică şi – pentru a-i linişti, transformăm Biserica în cantină, unde fiecare mănâncă ce şi-a adus de-acasă (la fel ca cei din Corint)
         o Transformăm Biserica în sală de lectură sau de activităţi libere, o transformăm într-un atelier de descoperire a talentelor ascunse – de aceea băncile sunt mâzgălite iar cărţile de cântări arată ca nişte picturi abstracte...
         o Nu le spunem nimic celor care aici – unde este altarul lui Dumnezeu – vorbesc unii cu alţii, râd, trimit mesaje sau chiar vorbesc la telefon mobil.
         o Părinţi scumpi – vă spun lucrul acesta cu inima frântă – NOI SUNTEM CEI CE LE DĂM COPIILOR O IMAGINE DESPRE DUMNEZEU CARE AFECTEAZĂ SLUJIREA LOR PE VIITOR.
- Toţi trebuie să ştie că aici este Casa în care se prezintă Dumnezeu:
Matei 18:20 Căci acolo unde Sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, Sunt şi Eu în mijlocul lor.”
         o El este cel care are ochii ca para focului,
         o El cunoaşte gândurile
- Noi nu venim în Curtea Neamurilor – unde se fac afaceri, fiecare îşi laudă marfa şi se tocmeşte ca la piaţă.
- Noi venim în Sfânta Sfintelor – unde suntem învăluiţi de slava lui Dumnezeu iar faţa Lui străluceşte peste noi.
- Copiii noştri trebuie să ştie aceasta!!!
- În vechime, preotul se pregătea înainte de a intra în Sfânta Sfintelor: îşi verifica haine, se spăla şi se curăţa, îşi lua rămas bun de la familie, căci zicea el: „...poate Dumnezeu mă va arde cu flacăra sfinţeniei sale...” (de aceea se lega cu o funie de mijloc, să poată fi scos afară)
- În vechime preotul dădea atenţie la detalii
Leviticul 16:4 Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in, şi să-şi pună pe trup pantalonii de in; să se încingă cu brâul de in, şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea Sunt veşmintele sfinţite, cu care se va îmbrăca el după ce îşi va spăla trupul în apă.
        o Spălat ce trebuie spălat
        o Acoperit ce trebuie acoperit
- Mentalitatea „second hand” se manifestă pentru că cei mai mulţi nu cred că Dumnezeu este prezent aici.
        o El se coboară în mijlocul laudelor - de aceea toţi cântăreţii trebuie să aibă grijă.
        o Se coboară în mijlocul celor adunaţi în Numele Lui – de aceea toată adunarea să se teamă!
- Nu pot veni îmbrăcat oricum şi nu pot face lucrarea „ca să fie făcută”
- Nu pot veni la Casa Domnului şi cei din jur să nu ştie dacă sunt treaz sau dorm – pentru că părul îmi acoperă ochii.
- Nu pot veni să cânt OSANA cu mâinile ridicate şi să mi se vadă buricul!
- Nu pot veni în faţa altarului cu pantalonii rupţi de parcă am scăpat din gura leului!
- Nu pot veni cu cămaşa scoasă din pantaloni şi descheiat la nasturi – de parcă am fugit de-acasă de frica unui cutremur.
- Când vii aici – în Casa Domnului – trebuie să te cutremuri – căci stai în faţa lui Dumnezeu!!!
1 Petru 2:9 Voi însă Sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam Sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
Proverbe 21:27 Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

- Când arăţi ca cei răi – nu poţi spune că nu eşti ca ei!
 

B. Când jertfa adusă este sub potenţialul tău şi sub aşteptările Domnului!
- Nu pot veni la altar cu un vas de „100” plin pe jumătate.
- Nu pot cânta o cântare fără să mă fi rugat înainte ACASĂ, fără să fi repetat, fără să mă fi obişnuit cu tonalitatea.
- Nu pot veni să citesc un Psalm fără să am ochelarii la mine, fără biblie să pot vedea literele, fără să fi citit psalmul acasă.
- Nu pot veni să predic fără să fi deschis Biblia acasă şi aici să spun: „Îmi dă Domnul!”
- DOMNUL NU RĂSPLĂTEŞTE PE LENEŞI ŞI TRÂNDAVI!
- DOMNUL NU RĂSPLĂTEŞTE PE CEI CE CAUTĂ SLAVĂ DEŞARTĂ!
- IEREMIA 48:10 BLESTEMAT SĂ FIE CEL CE FACE CU NEBĂGARE DE SEAMĂ LUCRAREA DOMNULUI!

- ACEASTA ESTE MENTALITATEA „SECOND HAND”

Pace
daca este mentalitate de credinta second hand atunci putem vorbi si de crestini sau biserici second hand.pe toata fata scripturi nu se vede macar odata sa zica cel de sus ca cei de jos sunt buni.dupa 2000 ani biserica se regaseste la timpul profetic de dinaintea venirii domnului isus a robului al treilea din pilda talantilar si care era un secand hand adica rau ,lenes si viclean.ori a segmentului de timp profetic din pilda cu samanta a treia cu 30 procete nu de crestini ci de putere spirituala de a face voia lui dumnezeu.second hand se poate numi si starea de nepasare a celor cinci fecioare rele care cunosteau chemarea dar au ignorato.exemple second hand ar fi destule numind doar cain,izmail,esau,iuda iscarioteanu,si pana astazi toto cei nascuti in chip firesc care vor cauta sa prigoneasca pe cel nascut drin duhul.vezi galateni4/29.atat deocamdata.
Adăugat în 04/12/2008
mentalitatea second-hand
Eu cred ca ce fac altii in Biserica sau dupa aceea ne intereseaza doar atit ci " ne tine talantul, adica potrivit cu slujba noastra. Cel mai bine e sa adaugam la toate " multa rugaciune pt. slujitori, biserica, credincioasi. " Oare sint pus sa conduc regimente D-ne?" Citeodata da!Altadata nu! deci sa intrebam pe D-zeu unde si cum sa ma implic ? El imi va arata cu bucurie! Slava Lui!
D-l sa va binecuvinteze si sa binecuvinteze pe toti cei ce contribuie la aceasta onlinesite.
Adăugat în 12/11/2009
Statistici
  • Vizualizări: 3801
  • Export PDF: 6
  • Favorită: 1
  • Comentarii: 2
Opțiuni