Botezul biblic
Autor: Ștefan Zambo  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de 12345 in 05/01/2024
    12345678910 0/10 X

Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vi la mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile sau deschis, și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este fiul meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:13-17)

Înțelegem acum prin intermediul Scripturii că, Ioan Botezătorul avea menirea de a-L introduce, de a-L prezenta lumii pe Fiul lui Dumnezeu. Ioan mărturisește: „... tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel... Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1:29-36) Lucrarea aceasta de prezentare este întărită și confirmată de vocea Tatălui și arătarea Duhului Sfânt. Din perspectiva Fiului lui Dumnezeu botezul era un gest de identificare cu noi oamenii, un loc unde urma să ne întâlnim cu El. Acolo în apa botezului Domnul Cel sfânt se îmbracă simbolic cu natura noastră căzută.

Ce să însemne botezul din perspectiva noastră? Botezul, precum și Cina Domnului, de-a lungul timpului au stârnit cele mai aprige dispute teologice în rândul creștinilor, care nu de puține ori au dus la divizarea urmașilor lui Hristos. Credem că este corect, când este vorba de lucruri așa de importante care vizează crezul și viața creștină, pentru a fi păziți de erezii, să rămânem fideli Bibliei.

-Botezul este o poruncă a Domnului. „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”. (Matei 28:19) O poruncă care trebuie împlinită (Matei 3:15).

-Botezul este o practică a poporului lui Dumnezeu, împlinită cu sfințenie de către primii ucenici. „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați;” și „... mulți dintre Corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut în el, și au fost botezați.” (Faptele Apostolilor 2:41,18:8)

-Botezul este un act divin care trebuie împlinit după cuvânt. Adică, în urma credinței și nu înainte, - deci la maturitate - (Marcu 16:16), în Numele Sfintei Treimi (Matei 28:19), și prin afundarea completă în apă (doar așa putând arăta coborârea noastră în moarte și înviere cu Hristos).

-Botezul este și o mărturie, mărturia unui cuget curat (1Petru 3:21), și mărturia unirii noastre cu Hristos (Romani 6:3-4, Coloseni 2:12).

-Botezul, o lucrare la care sunt chemați toți oamenii, pentru a fi mântuiți. (Marcu 16:15-16) Prin botez omul intră oficial în poporul Domnului.

-Botezul este și un mod de viață. Botezul trebuie însoțit de pocăință (Matei 3:2,6, , 8; Luca 3:10), botezul trebuie însoțit de o viață trăită pentru Dumnezu (Romani 6:10-13) Iată câteva exemple din Scriptură: Primii convertiți la Rusalii (Faptele Apostolilor 2:41-42), Famenul etiopian (Fp. Ap. 8:37-39), Saul din Tars (Fp. Ap. 9:20), Ligia și Temnicerul din Filipi (Fp. Ap. 16).

În concluzie, botezul creștin este o poruncă a Domnului Isus practicată de Biserica primară cu toți cei întorși la Domnul, fiind mărturia schimbării și unirii cu Hristos. Botezul biblic, pentru împlinirea căruia mulți creștini de-a lungul timpului s-au expus persecuțiilor, este un prilej de mare bucurie și rămâne pentru tot restul vieții zi de referință în biografia personală.

Observați vă rog, Fiul lui Dumnezeu spune lui Ioan: „Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”. Domnul folosește pluralul. Isus Hristos a venit în lume să împlinească tot ce era scris despre El în Scriptiri. Ioan Botezătorul trebuia să-și împlinească menirea anticipată în Vechiul Testament; și ce frumoasă ascultare a arătat. Cât despre noi, călcând pe urmele Acestora, trebuie să căutăm a împlini voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Numai atunci lucrarea lui Hristos își găsește împlinirea, numai în felul acesta ne putem bucura de mântuirea lucrată de Fiul lui Dumnezeu.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 211
  • Export PDF: 2
Opțiuni