Gonirea vânzătorilor din Templu
Autor: Cioban Florin  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de purici in 20/11/2021
    12345678910 0/10 X
Referințe

Matei 21 Gonirea vânzătorilor din Templu

10 Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare şi fiecare zicea: „Cine este acesta?”

11 „Este Isus, Prorocul, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.

12 Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei

13 şi le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”

14 Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu şi El i-a vindecat.

15 Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea şi pe copii strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie.

16 Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug’?”

17 Şi, lăsându-i, a ieşit din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a rămas acolo.

+

Ioan 2:15

A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi din Templu, împreună cu oile şi boii, a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.

===================================================================================

 

1 Ce este Templul lui Dumnezeu?

Este locul unde evreii se strângeau pentru a aduce închinare și laudă lui Dumnezeu.

Templul își pierduse de mult sensul de templu spiritual. Devenise un vad comercial.

Preoții care slujeau la templu nici măcar nu mai erau din seminția lui Levi.

A intrat în templu ca să arate tuturor că în Templu trebuie să fie sfințenie. Oricare ar fi acel templu sau biserică. Templul trebuia păstrat curat.

Pentru noi, Templul este Biserica actuală sau locul unde este adunarea.

Este locul unde venim la adunare, și alături de alți frați și surori ne rugăm Domnului, aducem mulțumiri, cereri, pentru cineva sau pentru ceva, și trăim momente divine, momente de cer în părtășie, de înălțare, locul unde vărsăm lacrimi și unde nu ne este rușine să ne mărturisim păcatele și slăbiciunile.

Este locul care se numește casă de rugăciune.

E locul în care venim, sau ar trebui să venim, și să ne deschidem sufletul înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm Lui, să cântăm pentru slava Lui, să ne întărim unii pe alții prin cuvântul Lui.

 

Efeseni 2:22

Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

 

Este locul în care cei mai mulți creștini de ieri și de azi s-au întors la Dumnezeu și au trăit după cum spune Scriptura.

Este locul care azi, pe unii îi plictisește.

Este locul care ar trebui să fie centrul slavei lui Dumnezeu.

Biserica este casa slavei lui Dumnezeu.

Efeseni 5:25-26 cum a iubit Cristos Biserica? Tu o iubești la fel? Intri la fel în ea?

S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după cum a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, cisfântă şi fără prihană.

 

2 De ce anume curăță Domnul Isus Templul?

De atitudini.

Era voie să se vândă la templu animale vii? Porumbei și miei? Da, animale pt. jertfă.

Cei care se duceau la Ierusalim să aducă o jertfă nu puteau aduce animale de departe. Dar aveau bani. Nu trebuiau să umble prin tot Ierusaluimul să caute un animal bun, fără cusur. La templu se putea cumpăra animalul pt. jertfă, dar la suprapreț!

Nu se cumpăra nu cu bani lumești care aveau chipul cezarului, ci doar cu bani ”duhovnicești” specifici templului, adică o monedă a templului. Așa că în curtea templului se găseau case de schimb ale schimbătorilor de bani, dar nu la un ”curs valutar” egal, ci cu un adaos.

Toate acestea, cu avizul marilor preoți...

Da. Oarecum după scopul stabilit de Dumnezeu prin legile date prin Moise.

Cum a spus Dumnezeu? Nu cu adaosuri: profit, îmbogățire, comerț sau altfel decât ar fi dorit Domnul.

Era voie să se facă orice fel de fapte de comerț? Nu.

Acei negustori veneau la Templu cu o conștiință împăcată, fiind siguri că ceea ce fac ei zi de zi este bine deoarece marii preoți le permiteau și așa permitea Legea lui Moise. Doar  aveau familii de întreținut. La fel vin mulți azi la biserică! La fel…!

 

Ne permite nouă Cuvântul lui Dumnezeu să venim la Biserică? Da.

Ne permite să intrăm în Biserică sau în adunare si sa nu aducem laudă lui Dumnezeu, sa intram fără să ne închinăm lui Dumnezeu, fără să nu ne rugăm? Nu ne permite așa ceva.

Scriptura ne spune că NU putem să intrăm în împărăția cerurilor dacă avem o formă de evlavie amărâtă (2 Timotei 3:5).

 

Pilda talanților ne condamnă! ! ! Pilda smochinului neroditor ne condamnă. Pilda celor 10 fecioare ne condamnă. Cuvintele Domnului Isus ne condamnă = ”casă de rugăciune” în care tu frate și soră, nu poți să te rogi!

Ce e mai nepotrivit? Că unii făceau comerț în Casa lui Dumnezeu, sau că noi stăm și să ne uităm pe pereți, pe telefon, stăm la povești prin alte încăperi, să găsim alte activități?

 

Forme atipice de slujire sau nebiblice: exemple de prin bisericile din țată: … cea de la computer / de la mixer, de la videoproiectoir … număratul banilor … paza hainelor din hol … Acestea nu sunt slujiri specifice Duhului Sfânt și nici nu sunt trecute în Biblie, dar unii oameni au reinventat slujirea si au facut din ele lucruri de laudat in adunare. Acestea sunt ocupatii firesti in spatele cărora unii se vor ascunde toata viata.

 

Astăzi, ce anume ar trebui să curețe Domnul Isus din Biserică?

El vorbește în cartea Apocalipsa celor șapte biserici, ca unor biserici cu caractere diferite, și fiecăreia îi spune ceva. Și nouă ne poate transmite multe. Multe de corectat, multe de îndreptat. Dar dacă ar veni El personal să ne spună?

 

3 Cine este scos din templu?

În principiu aceia care fac altceva decât ar trebui să se facă la Casa Domnului.

De ce nu a permis Domnul Isus ca negustorii să rămână? Nu aveau ce căuta acolo.

Unii erau negustori, alții schimbau bani, tâlhari. Aceia nu erau acolo pentru închinare.

Pot fi membrii, frați și surori, prieteni, străini.

·       Iuda 4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.

Oameni duplicitari…

 

Dacă ar intra azi Domnul Isus în adunarea noastră, aici, ar scoate oare pe cineva afară?

Este această atitudine ceva caracteristic Domnului Isus?

Păi nu… ar zice unii.

Da este! În Ioan scrie că a făcut și un bici.

Avem si o cantare foarte ciudata: Cântarea Nu-i prieten lui Isus asemenea... care are pe la sfarsit o strofa unde scrie ca El nu a scos pe nimenea afara niciodata... Interesant...

 

Scoaterea afară poate fi și în privința celor ce Îl urmează pe Cristos așa cum cred ei că este bine.

EXEMPLE:

Matei 8:11-12

Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.

Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Matei 13:42

Și-i voi arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.

Matei 22

12 ‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit.

13 Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Matei 24:51

soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Matei 25:30

Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

 

Fapte 5... sa mai citim despre Anania și Safira

Au fost scosi afara gata morti.

2 Petru 2:17

Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunericului.

Iuda 1:13

nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.

 

Stai să vezi cum va fi în ziua când expiră răbdarea Lui față de starea unora, stare ”bună” și va intra să facă curățenie.

Se vor trezi afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, se vor trezi aruncați în foc ca să ardă că nu sunt buni la nimic din ce vrea El.

 

Luca 13:8 Mai lasă-L Tată un an, că îi va trece supărarea, și va sluji, și va cânta… nu-l tăia încă…

Si pentru unii se va ajunge:

  • De la sănătate la boală (Elima vrăjitorul). Azi un conflict cu comitetul, maine cu biserica, apoi cu cultul…
  • De la bani la sărăcie (pilda bogatului căruia i-a rodit țarina). Afaceriștii din biserică, plata dărilor către Cezar (TVA, Finanșe).

(Exemplificați cu situații practice)

  • De la încrezut la smerit (bogatul și Lazăr)
  • De la binecuvântare la blestem (smochinul blestemat Marcu 11)

 

Te vei trezi plângând pe la frați sau pe la surori că ce nenorociri ai pățit.

 

4 Cine are acces în Templu?

După ce negustorii sunt scoși afară, orbii și șchiopii au acces în templu, până atunci ei nu au avut loc pentru că deranjau, ei nu aduceau profit.

În Casa Domnului au loc aceia oameni săraci, smeriți, care știu ce înseamnă lipsurile, și care au nevoie într-adevăr de Domnul Isus.

Efeseni 2:19

Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu

 

Dar în Noul Templu, în cel ceresc?

Curățarea prin sângele Domnului Isus

Evrei 9

13 Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şicenuşa unei vaci, stropite peste cei întinaţi, îi sfinţesc şi le aduc curăţirea trupului

14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu!

 

Curățarea din templul interior.

Curățarea prin umplerea cu Duhul Sfânt

1 Corinteni 3:16 Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?

1 Corinteni 6:19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

1 Petru 1:22

Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima.

 

Cum știu dacă sunt curat prin Duhul, sau dacă sunt umplut de Duhul Domnului?

Dacă cineva slujește Domnului în Biserică, dacă face o lucrare, aduce o laudă, înalță rugăciuni, întărește sau încurajează pe frați sau pe surori, pot spune că are Duhul Domnului. Dacă face o lucrare care este cunoscută bisericii (atenție nu o lucrare clandestină) o lucrare de într-ajutorare, de vizitare, de îmbărbătare, atunci are Duhul Domnului.

Lucrări de slujire de genul ”nu trebuie să știe nimeni de ele pe motiv că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta” = au un rezultat vizibil în biserică?

Dacă biserica nu are știință de ele, atunci ele nu sunt ale bisericii și ale membrilor ei.

Dacă într-un an de zile un frate sau o soră nu s-a putut ruga în Casa Domnului, nu a putut cânta sau recita versuri de laudă pentru Domnul, nu slujește conform îndrumărilor Domnului Isus, atunci sunt îndoieli în privința curăției prin Duhul.

1 Petru 2:5

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

 

5 Cine e mai mare ca și Cristos în templu?

Sunt și oameni care cred că știu mai bine cum trebuie să fie rânduiala în Casa Domnului și gândirea proprie este mai importantă decât Scriptura.

·        Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii… s-au umplut de mânie

Poate fi și situația oricărui copil al lui Dumnezeu, frate sau soră, tânăr sau bătrân care se simte bine să fie parte din adunare, dar după nu după rânduielile Casei lui Dumnezeu, și căruia dacă îi atragi atenția, se umple de mânie!

Aceste rânduieli nu sunt date de noi, ci sunt date de Domnul Isus Cristos:

-        Să nu părăsești dragostea dintâi Ap. 2:4

-        Să nu primești învățături străine 2:6,14

-        Să ți cu tărie de pocăința ta 2:25

-        Să te rogi în casa Domnului – casă de rugăciune

-        Să veghezi la starea ta și a casei tale 3:2,3

-        Să păzești Cuvântul 3:10

-        Să nu fi rece, ci să fi în clocot 3:15

-        Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul tuturor

-        Să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei

-        Purtați-vă sarcinile unii altora

-        Slujiți unii altora în dragoste

 

Rămâne pentru fiecare să facă o asemănare proprie între Templu Sfânt, și templul său interior de creștin autentic.

Dacă Biserica trebuie să fie curată, și cei care intră în ea trebuie să fie curați sau să se curățească la un moment dat, nu să se tot curățească la nesfârșit: ”noi trebiue să ne pocăim”... dar până când, sau când vom fi pocăiți? Niciodată? ! ? !

Apocalipsa 3:12

Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

== Pentru acest mesaj am folosit mai multe resurse de pe pegina Resursecrestine, multe predici audio în special, și anumite elemente le puteți regăsi în unele mesaje audio. Recomand să audiați predici cât mai multe pe această temă pentru a putea analiza textul și din alte puncte de vedere ==

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1108
Opțiuni