Două drumuri... pe care l-ai ales?
Autor: Olga Bucaciuc  |  Album: spre indrumare  |  Tematica: Mântuire
Resursa adaugata de OlgaBucaciuc in 03/07/2019
    12345678910 0/10 X

Două drumuri... pe care l-ai ales?

 

 

 

Indiferent ce credință avem, din ce neam suntem, din ce etnie și popor, Dumnezeu, Creatorul nostru al tuturor, oferă fiecărui suflet salvare veşnică. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnica” (Ioan cap. 3,16).

 

Aceasta înseamnă că Domnul, în iubirea și mila Sa pentru omul păcătos dorește să-i ofere viața veșnică în Împărăţia Sa. Cu toate acestea există două căi pe care merge omenirea: Matei cap. 7:13-14 “Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta îngustă, este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. ” La această stare de lucruri se constată alegerea fiecăruia în ce priveşte modul de viețuire.

 

În aceste timpuri ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de pace şi liniște în societate și în familie, de toate binecuvântările și de toate posibilitățile de trai pe care ni le oferă zilnic Bunul Dumnezeu conform cu Matei cap. 5:45. În această situație de bunăstare a vieții s-ar părea că nimic nu ne forțează să alegem calea Domnului trasată de El și prezentată în scrierile Evangheliei. Cu toate acestea El ne vorbește prin Cuvântul Său, Vechiul și Noul Testament, Biblia. Dumnezeu în dragostea şi mila Sa ne-a salvat de la moarte, ne-a iertat şi ne oferă viaţa veşnică, prin credinţa în Domnul Isus Hristos, care s-a jertfit la calvar pentru orice om de pe faţa pământului. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi “Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. Suntem puși în situația alegerii în ce priveşte viețuirea zilnică, cum o trăim: în ascultare de Dumnezeu și de poruncile Sale sau o trăim Înfăptuind păcate de tot felul și neascultare de Dumnezeu, nerespectând poruncile Sale și cu indiferența față de bunătăţile Domnului de care beneficiem zilnic. Romani cap. 2:4 “Sau dispreţuieşti tu bogățiile bunătăţii, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?

 

Trăim încă timp de har dăruit de Dumnezeu, când omul, oricare ar fi el, are libertatea şi chemarea Sa să vină la pocăinţă și la ascultare de toată voia şi poruncile Lui scrise în Sfânta Carte, Biblia. Evrei cap. 2:2-3 “ci dacă Cuvântul, vestit prin îngeri s-a dovedit ne zguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și a primit o dreaptă răsplătire cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o”.

 

 Ca să știm ce dorește Dumnezeu de la noi, trebuie să cunoaștem Cuvântul Său, Evanghelia cea veșnică. Ea cuprinde mesajul Său pentru omenire. Cuvântul Evangheliei este lumina vieții noastre și ne descoperă drumul care duce la viața veșnică. Suntem îndemnați să folosim acest timp de har de pace și de libertate pentru citirea și cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Să dorim să cunoaștem ce vrea Dumnezeu de la noi personal: cum să ne îndreptăm viața și purtarea în toate aspectele ei, în așa fel încât, prin credință, rugăciune și pocăinţă, să ajungem la o relație de credincioșie cu Dumnezeu și să ascultăm de toată voia Lui cea Sfântă. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Suntem îndemnați să călcăm pe urmele sfinte ale Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Mergând pe urmele Sale mergem pe drumul care ne duce spre cer.

 

Problema esențială și vitală este întrebarea pe care trebuie să ne-o punem în fiecare zi: cât de mult iubim și prețuim Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia? Cât ne însușim din cuvintele, îndemnurile, învățăturile, poruncile și avertizările scrise în Biblie și adresate nouă?

 

Cartea sfântă, Biblia, este cea mai valoroasă Carte de pe pământ, căci este Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Domnul ne vorbește. După modul cum o tratăm, o iubim, o respectăm și ascultăm de cele scrise, ne hotărâm destinul nostru veșnic. Romani cap. 1:16 “Căci mie nu îmi este rușine de Evanghelia lui Hristos fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede; întâi a iudeului, apoi a grecului”. 1Petru cap. 4:17 “Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? ”. Biblia ne prezintă și această avertizare, în primul rând pentru cei care formează Biserica lui Dumnezeu şi apoi pentru orice ființă omenească. Indiferent de ce credință avem toți vom avea parte de judecata Domnului conform Evangheliei Sale. La judecata lui Dumnezeu se arată viața fiecăruia, dacă a fost în ascultare de El sau nu. Cât am ascultat de învăţăturile și poruncile Domnului scrise în Biblie? 2Timotei cap 3:16-17 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ” Evrei cap. 10:26-29 “Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului?

 

Există două căi pe care merge omenirea:

 

-          Calea largă care duce la pierzare. Pe această cale merg cei mai mulţi, care nu ascultă de Dumnezeu și de Evanghelia Sa. Ei aleg să trăiască cum vor, sunt nepăsători și indiferenți la Cuvântul, îndemnurile și la chemarea iubitoare a lui Dumnezeu la pocăință și la mântuire. Aceştia iubesc mai mult păcatul decât pe Dumnezeu.

 

-          Calea strâmtă care duce la viață, prin credinţa în Domnul Isus Hristos. Puțini sunt cei ce o află și merg pe ea. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu care au ales să îşi trăiască viața în conformitate cu toată voia și poruncile Sale scrise în Evanghelie. Viața acestor persoane este o viață sfântă de pocăință, de citire și studiere a Bibliei și de rugăciune zilnică către Dumnezeu.

 

Credinţa în Dumnezeu pe care trebuie să o avem are în esenţă ca roadă ascultarea de voia şi poruncile Sale conform cu Evrei cap. 11.

 

Credincioşii sfinți care s-au predat în slujba ascultării numai de Dumnezeu sunt cei care vor fi pregătiţi să întâmpine pe Domnul Isus Hristos, marele Mântuitor, la revenirea Sa în slavă 1Tesaloniceni cap. 4:13-18. Domnul, la revenirea Sa, va dărui acestor ascultători de Evanghelie, adevărați închinători ai Săi, cu numele scrise în Cartea Vieţii, nemurirea și intrarea lor în viața veșnică din Împărăţia Slavei lui Dumnezeu. Trebuie să conștientizăm faptul că, aici pe pământ, suntem străini și călători și viața aceasta rânduită de Dumnezeu fiecăruia se va sfârși. Este foarte important, pentru destinul fiecăruia, modul în care ne-am trăit această viață dăruită de Dumnezeu? Cei ascultătorii de El, de Cuvântul Evangheliei Sale, vor avea parte de viața și de fericirea veșnică așa cum este scris în Apocalipsa cap. 21:1-5. Cei ce nu ascultă de Cuvântul Său vor avea parte de pierzare veșnica, așa cum este scris în Ioan cap. 5:29; Apocalipsa cap. 20:10-15 și cap. 21:8.

 

Încă mai trăim timp de har, când avem posibilitatea alegerii cui dorim să îi slujim, ținând cont de ceea ce este scris “... care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?

 

Rugăciune:

 

“Doamne Dumnezeul nostru, Te rog, în Numele Domnului Isus Hristos ajută-ne să prețuim și să ascultăm în totul de Cuvântul Evangheliei Tale. Dorim să ascultăm de Tine și să fim adevăraţi copii și închinători ai Tăi, pentru a fi primiți în Împărăția slavei Tale.

 

Iți mulțumesc pentru harul de mântuire și pentru salvarea veșnică ce ni le-ai dăruit așa nevrednici și păcătoși cum suntem.

 

Slăvit și binecuvântat să fii Bunul nostru Dumnezeu și Tată, împreună cu Domnul Isus Hristos și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor, Amin”.

 

Iulie 2019, Olga Bucaciuc, Suceava.

 

 

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 737
Opțiuni