Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Ne te impotrivi chemarii ceresti.
Autor: Samariteanul  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de samariteanul in 10/03/2019
    12345678910 0/10 XIubitii fratii si surori: În cartea lui Isia în cap 6, pasajul Bilic de la 1; 8 Dumnezeu se prezintă prorocului printr-o vedenie, aratată cu un scop anume. [În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau…]

Împăratul Ozia, a fost numit un împarat bun printre împaratii lui Iuda, a ajuns împarat la virsta de saisprezece ani, avînd o domnie destul de lungă, a fost un împarat inteligent, beneficiind și de aportul unor oameni a lui Dumnezeu deosebiți, Zaharia, , dupa ce a căpătat faimă mare, ajungînd puternic, inima I sa înaltat, spune cuvîntul și aceasta la dus la peire, [ Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii.] 2 Cron 26; 16
Prorocul Isaia se spune că a început activitate în anul mortii împaratului Ozia care a adus prosperitate în viața poporului,
în acel an 742 î. C. , se presupune că a primit vocaţia profetică, traind pîna sub domnia lui Manase, care în anul 690 î. C îl omoară tăindul în doua cu un ferestrău.
Întodeauna viziunile au un rol important în viața Bisericii și a credincioșilor personal, deseori ne pierdem speranța pentru lucurile veșnice, din cauza unor înprejurari apăsătoare, atunci cînd totul pare ca moare, Dzeu se prezintă în Gloria sa și-ne permite sa vedem frînturi din veșnicia sa, cu scopul de a ne întari credinta, și a nu cădea în desnădejde. Cuvîntul Domnului ne arată atît de elocvent că fară astfel de viziuni poporul ar pieri, asemenea prezențe mistice vedem deseori pe paginele Bibliei la diferiți oameni a lui Dumnezeu, în diferitele situați critice în care se aflau. O mărturie deosebită o vedem la omul lui Dumnezeu Iosua care se afla în fața zidurile întărite ale Ierihonului fară speranță și cu o sarcină grea în fața lui, cu multe imposibilități de a rezolva dorința, poporul neinstruit, fara o armată care sa aibă un plan strategic, pus la punct, cu un popor venit din pustie, fară disciplină, în fața unor ziduri impunătoare, cu porți uriase, cetatea plină de trufie și idolatrie, avînd multe palate, temple, și locuri speciale de destrăbălare, statea parcă neclintită, și liniștită, iar dincolo de ziduri un popor slab, neinstruit, fara armată, dar a cărui Dumnezeu era Dumnezeul cel viu Dumnezeul lui Israiel. Stăteau liniștiți fiindcă știau că, armele, zidurile, porțile, bogăția, armata, atîtea atuuri care le da speranța ca sunt superiori, și pot să se încreada în ei însași, Dincolo de ziduri, ce arme, ce strategie, ce superioritate, ce aveau ei? ei î-L aveau pe Dumnezeu, noi preiubiți frați și surori ce avem, în fața aîtor ziduri care se ridica? atîtor oștiri care vin, atîtor cetați ce vor să spună că niciodată nu se vor lasa cucerite? ce arme avem noi? Ce spune Ap Pavel?
[“Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite deDumnezeu ca să surpe întăriturile.”](2 Cor 10:4) Ce stătea în puterea omului să facă; cînd cetatea era apărată de două rînduri de ziduri cu o grosime de 4 m și o înaltime de 10 m, nu erau sanse sa izbîndească, așa se întîmplă de multeori cu noi, cînd apar greutăți, neputințe neajunsuri, ne vedem așa de vulnerabili, și ne punem de multe ori speranța în oameni, ne rezemăm pe brațul omului, uitînd să privim atent și să vedem pe Domnul Ostirilor care este întodeauna lîngă noi. Privind spre ziduri Iosua are o vedenie, o persoană cu sabia scoasă din teacă, [ Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii, şi s-a uitat. Şi iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el, şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?” [Iosua 5; 13]Zidurile, întăriturile Ierihonului au căzut dar nu prin puterea lui Israiel ci prin puterea Domnului Ostirilor. Apostolul Pavel înainte de a se întîlni cu Domnul Isus, persecuta Biserica, deodată cînd era pe drumul Damascului apare viziunea de la Dumnezeu care a schimbat drumul lui, viata, caracteru, așa cum spune el-. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Ce sa întîmplat în anul morții împaratului Ozia? Ozia este considerat printre regii cei care au făcut mai mult bine, cu excepția faptului că a urzupat preoția, lucru care la și costat mult. Ozia este un prieten cu profetul Isaia. Isaia și-a pus speranța ca lucrurile vor contiuna tot asa avînd ocrotire din partea lui, a celor care urmează și vor fi ca Ozia, bratul imparatului era un reazem pentru Isaia. Dupa moartea împaratului, Isaia a rămas singur, la fel se întîmplă și cu noi atunci cînd ne punem speranța întru-n om, sau oameni, Isaia a avut viziunea atunci cînd a ramas singur, cînd crezuse în brațul omenesc care îl sprijinea, este o mare gresală a te încrede în oameni, nu omul este resursa noastră, oamenii de cele mai multe ori fac promisiuni și nu le respectă, omul este shimbător, azi îl vezi că spune că este pentru tine, te flatează, că va veni în sprijinul tău dar peste cîteva zile este total schimbat, omul este usor influiențabil, îti dai seama că de fapt atunci rămii singur, sperata desarta moare. Atunci cînd te descurajezi ca a murit Ozia, sperata ta paminteasca, cînd verși lacrimi la această înmormîntare, apare Golgota, apare Domnul, nu pentru prima dată a vazut Isaia pe Domnul, dar de data aceasta viziunea la schimbat, strălucirea viziunii la afectat atît de mult încît apare într-o natură înoită. Numai atunci cînd vedem măreția lui Isus, slava Lui, Sfințenia Lui ne dăm seama de slabiciunile noastre, ne dăm seama că El este ajutorul, protecția, sprijinul nostru, o speranță care nu este desartă, atunci vedem cîtă slăbiciune am avut bazîndune pe un om, facînd din el o speranță. Vedenia are un rol important în viața credinciosului, este un fel a lui Dumnezeu de a comunica cu copii săi. [Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul; dar omul nu ia seama. El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii Sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înştiinţări, şi le întipăreşte învăţăturile Lui, ca să abată pe om de la rău, şi să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile săbiei.] De multe ori observăm că dorim să facem ceva bun pentru Dzeu în gîndirea noastra, dar Dzeu ne oprește printr-o descoperire, vedenia, este un mod a lui Dumnezeu de a comunica cu Biserica lui, Ap Pavel era în lucrarea misionara, ar fi dorit să continuie expansiunea cuvintului în Asia, Duhul Sfint nu ia dat voie, ar fi dorit să mearga în Bitinia, Duhul Sfint la oprit, de ce? ne intrebam noi, Dzeu are raspuns la toate nedumeririle noastre, [Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Fap 16; 6,7.] Pavel era omul care se baza pe dumnezeu, știa că Dumnezeu știe de ce face asa, nu sa împotrivit Duhului Sfint, ce facem noi? cel puțin auzim vocea Duhului, cîtă împotrivire fațișă față de Duhul Sfint, Bisericile se confruntă cu atîtea probleme, lumea ia proporți acolo unde nu ar trebui sa fie, de cele mai multe ori folosim armele noastre, îmbracamintea lui Saul, armura lui, care este grea, confuză, în loc să rezolve problema, o adîncește, oare nu este timpul să ascultam și ce spune Duhul Sfint? Oare Petru dacă nu ar fi avut descoperirea prin acea rapire sufleteasca [Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. [A văzut cerul deschis, şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului. Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.” „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.” Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.” Fap 10; 10-15]. ar fi plecat? Poate vei spune da ar fi venit doar el era Ap Petru, ce spune el, Fap 10; 28, [ Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui Iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam, sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat]. Corneliu sutașul, care se temea de Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu, primește raspunsul printr-o vedenie, [ Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el, şi i-a zis: „Cornelie!” Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele. Fap 10; 3,4] Iubiți frați și surori, vedeniile au un rol important în viața noastră, a celor care caută fața Domnului, în momentele critice din viață, în urma unor dorinți de a lua decizii importante în viață, roagăte și asteaptă ca Domnul sa iți vorbească personal, ce spune Ap Petru în ziua Cinzecimi, [În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Fap 2; 17-20 ] Sunt creștini care neagă acest cuvînt, care este o prorocie, pentru vemurile noatre, importanță mare are ce spune cuvîntul Evangheliei. Sunt momente decizionale în viață ta cînd ai nevoie de descoperire din partea Domnului, cu multa vreme în urma am avut o ofertă sa ma duc în Statele Unite sa slujesc într-o Biserica acolo, am primit cu bucurie această veste, sotia mea a fost foarte încîntată, și în pripă fara să mai mă gîndesc mult am acceptat oferta, ne-am pregătit și cu două săptămîni înainte de a pleca am avut o cercetare din partea Domnului, și ne-am îndoit ca acolo este locul nostru, am avut o mustrare în cuget și împreună cu soția am hotarît să-ne ducem la o persoană prin care vorbeste Domnul dar pe care noi nu o cunoastem, ne-am interesat und ar fi și am auzit ca întru-o localitate este o asemenea persoană, am pleca împreună cu soția și cu un frate, am ajuns în localitatea respectivă, întrebînd oameni unde stă, am ajuns aproape de locuința respectivă, cînd o femeie ne face semn să venim la ea, că Dumnezeu a înștințat-o de dimineată ca venimla ea. Fara să discutam n-ea spus: ne ducem și ne rugăm, ce îmi spune Domnul aceia vă spun, ne-am pus să-ne rugăm și în timpul rugăciunii, vine și imi spune cuvîntul Domnului pentru mine, citez: Ascultă barbatule ști de unde te-am ridicat și unde te-am pus, dar team ridicat să lucrez cu tine în Romania nu în America, vei pleca vei peri, inchei citatul, ce puteam să spun? ne-am intors acasă dezamăgiți de America, dar bucuroși ca Dumnezeu are un plan cu noi aici în țară. Am luat hotarîrea să stăm înaintea Domnului cu trei zile de post și rugaciune ca Domnul să-ne decopere care este planul lui cu Romania și dupa trei zile, într-o noapte am o vedenie nu un vis, eram trez, și pe un perete al camerei unde stateam apare harta țari noastre și o mîna era pusă pe localitățile Corabia, Caracal și Turnu Magurele, am sculat soția care dormea și i-am spus vedenia, am multumit Domnului pentru raspuns, și a urmat ca sa facem cea ce Dumnezeu ne cerea. Iubiți frați și surori nu ași fi venit în Oltenia, orice favoruri aș fi avut, am dorit să mă scap și de tara noastră, în acea vreme era foarte greu, și famiile cu copii duceau viața din greu, să lași casa, familia, prieteni, Biserica, și să te duci unde? în Olteniaunde era mult mai greu ca și la noi în Ardeal, dar îndraznesc să spun și eu ca Pavel, nu am vrut să mă împotrivesc vedeniei ceresti, voi știti frați și surori care sunteți de la început în Biserica cu ce am venit aici? , doar Biblia și puține haine și bani? doar ce au strîns cîțiva frați inimosi, si azi privind în urmă nu regret ca am pierdut atiția ani din viață, ca un venetic în aceasta localitate, și prin atîtea greutăți, și probleme, mă uit la voi și ma bucur ca văd chipul lui Cristos în voi, vad mulțimile de oameni care au ascultat cuvîntul, văd că Dumnezeu își duce la îndeplinire planul, nu am nici un merit, am ascultat glasul Domului, tot meritul este a lui Isus, care a murit pe cruce pentru păcatul nostru, este lucrare Lui și nu a omului, noi însa trebuie să stăm la dispoziția Domnului, și să ascultăm de El, să ascultam cînd ne vorbește prin Duhul Sfint, fie prin vise, vedeni, prorocie, dar cu mare atenție, nici un vis, vedenie, prorocie, nu trebuie sa treaca peste Cuvîntul Scripturii. Iubiți lucrarea Duhului Sfînt, nu disprețuiți darurile Duhului, Dumnezeu vorbește cînd întrun fel, cînd în altul. Bucuria mea este imesa, Domnul Isus a lucrat asa cum a promis. Nu sunt perduti ani acestia peste 26 de ani ca misionar in Oltenia, Dumnezeu a facut mari minuni, mii de oameni au, auzit cuvantul Evangheliei, peste 1000 de suflete au primit Botezul in Apa, Biserici plantate, lucratori dedicati. Fie slavit Domnul pentru tot ce a făcut și face, fie binecuvîntarea Lui peste voi. Amin.
Pastor MT. Caracal

Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 275
Opțiuni