Invierea Domnului Isus
Autor: Samariteanul  |  Album: predica  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de samariteanul in 13/04/2017
    12345678910 0/10 X

Hristos a Inviat.

IUBIȚI CREDINCIOȘI ! Întrăm în sarbatorile Pascale ,Intrarea Domnului Isus în Ierusalim,Saptamîna Mare și Invierea Domnului Isus ,sărbători care ne reamintesc din nou despre finalul lucrării pămîntene a Domnului Isus ,dar care înca o dată pun în evidență în cadru sărbătoresc persoana sublimă a Mîntuitorului nostru Domnul Isus Cristos, de la triumf pîna la sacrificiu .
Cu această ocazie noi avem prilejul deosebit în fața jertfei Domnului Isus să ne curațim viața sufleteacă de orice inpuritate a pacatului ,mai mult ca oricînd în așteptata venire din nou a Mîntuitorului să putem să sărbătorim din nou Pastele ,..cu azimele curației și a adevărului ,1 Cor 5;8.
Iubiț
i frați și iubite surori; mergînd pe firul evenimentelor Scripturii, aș dori să le evidențiem din nou ,începînd cu ziua de sîmbată dinaintea întrării Domnului în Ierusalim cînd îl gasim pe Domnul Isus în Localitatea Betania [Casa durerii] asezată la aproximativ 3 km de Ierusalim pe versantul estic al Munților Măslinilor .
Acolo în casa lui Maria ,Marta și Lazăr Domnul se reculege aproape în fiecare seară din acea săptămînă,locul unde Lazar cel înviat reprezintă sibolul învierii ,iar Domnul se simțea întărit în nădejdea biruinței Sale asupra morți care avea să aibă loc peste cîteva zile. In Betania în casa lui Simon Leprosul are loc un eveniment unde Maria sora lui Lazar și Marta , ca un presentiment a cea ce avea să se întîmple a luat un litru de mir de mare preț și a uns picioarele lui Isus ,ștergîndu-le apoi cu părul capului ei,demonstrînd iubirea adînca pentru Isus ,și spunîndu-ne și nouă să iubim la fel..
Duminică plecînd din Betania ,are loc intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim ,cînd pentru prima data Isus acceptă să i se aducă omagi înpărătești,iar primirea care I sa facut ,a fost o recunoaștere pe față a mesianități Sale.
Osana Fiul lui David! Reprezintă recunoașterea obîrșiei Sale ca fiu a lui Dvid la tronul lui Israiel. Să ne amintim și de ultimul apel făcut de Isus către Israel ,ca să se întoarcă la mîntuire .Șansă nefructificată de către cetatea Ierusalimului,pentru care Isus plînge ,pentru că nu a cunoscut vremea cercetării,[Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea, şi a zis: "Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. ]Luc 19;41,42. Acest avertisment ne este adresat de către Domnul Isus și nouă,pentru a fi sensibili la chemarea Domnului Isus ,fructificînd sansa  mîntuirii oferită în dar,cunoscîndu-ne fiecare din noi vremea cercetării.
Luni în săptămîna patimilor au loc evenimente deosebite cu semnificații pentru fiecare dintre noi ,blestemarea smochinului găsit fară rod ,care ne îndeamnă să aducem roadă pentru Domnul ,care deseori privește spre pomul vieții noastre că să vadă dacă avem roadă în viața  noastră,s-au avem numai frunze ca și smochinul întîlnit de Domnul Isus .Această minune a Domnului Isus ,înfățișează  și poporul Israiel ,conducătorii lui religioși care pretindeau că sunt urmași lui Avraam dar nu aveau faptele lui Avraam.Apoi curățirea Templului și minunile de la Templu,scot în evidență autoritatea Domnului Isus.
Marți este o zi plină din viața Mîntuitorului ,smochinul este găsit uscat și aceasta marchează puterea credinței lui Isus,apoi are loc rostirea ultimelor pilde a Domnului Isus .Pilda celor doi fii.Pilda vierilor,Pilda fiului de înpărat,pilde de avertizare pentru popor ,fiul cel mare  care reprezintă pe poporul Evreu și de la care Tatal avea pretenția să fie mai ascultător ,devine necredincios și cu o mare discrepanță între vorbă și faptă ,Pilda vierilor în care este reprezentată respingerea lui Isus de către poporul Evreu ,acești vieri care în loc să-și îndeplinească obligațiile ,ei se comportă  abuziv cu trimiși lui Dumnezeu ,Isaia,Ieremia..mulți alți trimiși de Dumnezeu în perioada Vechiului Testament au fost prigoniți ,omorîți ,la fel cum au făcut și ceielalți trimiși după această perioadă .Pilda celor zece fecioare ,Pilda talanților,Isus dă învățături,sfaturi ,vorbește despre vremile sfîrșitului,judecata din urmă, pervestește pentru a patra oară moartea sa .
Miercuri ,are loc complotul înpotriva lui Isus ,ultima retragere în Betania,tîrgul lui Iuda.O zi folositî mai mult pentru odihnă,doar dușmani lui Isus fac planuri cum sa-l omoare.
Joi o zi ce este caracterizată prin instaurarea Cinei Domnului în amintirea morți Sale ,lucrare care va trebui sa țina treaza în amintirea generaților ce vor urma ,sacrificiul Sau.
Evenimentele zilei de joi,sunt marcate de Serbarea Paștelui și instaurarea Cinei Domnului,descoperirea vînzatorului,și retragerea în Ghetismani,împreună cu Petru,Iacov și Ioan,în vederea reculegerii [Ghetismani înseamnă Teasc de untdelemn] ,practic cu aceasta Domnul Isus Își incheie lucrarea Publică . Este semnificativ sĂ vedem profeția lui Isus cu privire la Lepădarea lui Petru,["Adevărat îţi spun", i-a zis Isus, "că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori." ] Mat 26;34 .Prin aceasta Isus ne avertizează și pe noi să întelegem că numai prin Puterea Domnului putem să stăm în picioare.
Vineri  a fost o zi crudă din viața Mîntuitorului,după prinderea Lui ,Isus rămîne singur între dușmani,este dus dela Ana la Caiafa unde are loc sfatul batrînilor,unde se aduc mărturii false înpotriva Mîntuitorului,istoria patimilor consemnează de 4 ori că Isus a tăcut,în chinurile cele mai grele ,în momentele cele mai cumplite ,Isus “n-a deschis gura deloc”asa cum spune profetul Isaia. Dupa chinurile la care a fost supus ,este dus în fața procuratorului Roman,Pontius Pilatus care pronunță sentința de condamnare la moarte a lui Isus și sa trecut repede la executarea ei,în afara cetații pe un deal ,care avea configurația unui craniu ,loc numit Dealul Capațînii.
Isus este răstignit înpreuna cu doi tîlhari ,Fiul lui Dumnezeu este chinuit și moare pentru păcatul și păcatele noastre,ca noi să avem dreptul la viață, Isus își dă viața ,El fara pacat ,moare pentru noi păcătoșii .
Iubiți frați și surori; din nou sărbătorim Paștele și ne salutăm cu tradiționalul salut CRISTOS A ÎNVIAT“ ,doresc cu această ocazie să vă invit, a vă aduce aminte că jertfirea Domnului Isus,a adus viață cea nouă în ființa noastră ,iar o viață înoita nu mai sărbătorește praznicul cu un aluat vechi ,ci cu o plămadeala nouă.
Mă atasez cuvîntului Ap Pavel din 1 Cor 5;8 și vă chem. Să sărbătorim praznicul învieri Domnului ISUS ,cu azimele curației și a adevarului.
Cristos a înviat !El sperața și nădejdea noastră este viu ,să-ne lăsăm copleșiți de bucuria învierii Domnului ,iar aceasta să dea fiecărui copil al Domnului motivația de a împlini dorința Mîntuitorului de a merge să răspîndim evanghelia mîntuirii la cît mai mulți oameni.Iubiți frați și surori ,în lumina Sfintelor Scripturi ,credința în învierea lui Hristos este esențială în lucrarea de mîntuire,în mesajul care doresc să îl transmit cu ocazia învierii Domnului Isus, găsesc de cuvință să vă reamintesc cuvintele Ap Pavel din Romani 10;9;10, Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, Prin învire ,Domnul Isus are toate perogativele de Mare Preot ,asa cum găsim scris în Romani 8;34,, Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi! Domnul învierii să vă binecuvinteze iubiți frați și surori ,multă bucurie în Domul și multă pace să aveți la acest praznic și o nădejde vie în revenirea Domnului Isus ."MARANATHA",Domnul nostru vine.De aici din Caracal,din zona de sud a țării,din locul unde Domnul Isus  a făcut mari minuni,transformînd pustiul într-o oază binecuvîntată,aducînd la viața cea nouă multe suflete ,eu vă salut ,cu cel mai frumos salut
                                              CRISTOS A ÎNVIAT!
                                        Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2188
Opțiuni