Omul duhovnicesc
Autor: Cioban Florin  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de florin850 in 14/11/2015
    12345678910 0/10 X

Intelegerea calauzirii presupune o intelegere a darurilor duhovnicesti.

Lucrarea Mangaietorului in Biserica

Dupa primirea lui Cristos, omul poate primi si Duhul Sfant ca si calauza pentru restul vietii.

 

Matei 7:13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea

14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

 

à omul care a primit Duhul Sfant poate intelege calea pe care este indrumat.

--- cei carora le este descoperita ---

Noi nu mergem inainte din inertie, ci dupa o calauzire!

 

Cine poate si cine nu poate primi calauzirea? De ce sunt putini cei ce o afla?!

Exista incompatibilitati?   Partiniri?

 

Ioan 14:17 şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.

 

De ce nu il pote primi lumea?

Ioan 3:19 Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

 

ð Cine nu primeste pe Fiuil , nu poate primi nici calauzirea Duului Sfant

ð Si cine nu are calauzirea nu poate cunoaste pe Tatal.

 

Incompatibilitatea lumii:

Ioan 16:8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;

10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;

11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

 

Pentru a se putea ajunge la primirea Duhului, este necesar ca omul sa fie un OM NOU, nascut din nou, rastignit impreuna cu Isus.

Duhul Sfant nu mai incape in om datorita PERSONALITATII prea mari si puternice care ocupa tot spatiul launtric.

Omul nu are capacitatea de a renunta la firea pamanteasca si nu poate rastigni aceasta latura.

Omul intelectual, rational, cu o coloana vertebrala, cu experienta, cu fire albe etc.

Matei 11:25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.

=> Isaia 5:21 Vai de cei ce se socotesc înţelepţi şi se cred pricepuţi!

1. Cine este calauzitorul ? (Duhul Sfant)

2. Cui i se atribuie primirea calauzirii ? (Isus Cristos)

3. cei intelepti si priceputi nu mai afla calea ingusta. De ce?

 

-- Firea pamanteasca este o pierdere --

Filipeni 3:8 Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos.

 

Ce inseamna o personalitate puternica?

Galateni 1:13-14 Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea; şi cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti.

 

Pilat

Ioan 19:11 Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul?”

 

Daca Cristos traieste in om, respectiva persoana are si calauzirea Duhului Sfant

Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

 

Pavel recunoaste ca a suprimat prin Cristos firea pamanteasca si daca luam aceasta in calacul ne ducem la

Filipeni 2:6-7 unde se afirmă despre Cristos: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor

 

-- Iata prezenta divinitatii in trup omenesc --

Dacă Cristos poate trăi într-un trup omenesc, El poate şi călăuzi omul fără să ia locul în mod forţat. Inapoi la Galateni 2:20 - înţelegem faptul că Isus Cristos poate locui în om, iar dacă Isus Cristos locuieşte în om, şi Duhul Sfânt este prezent, iar dacă Fiul şi Duhul iau parte la călăuzirea omului, Tatăl este prezent în viaţa de credinţă a omului.

 

==è Romani 8:9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

 

 

Lumea nu poate primi Duhul Sfant

Ioan 9:5 Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.

Ioan 8 :12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”

Matei 5:14 Voi sunteţi lumina lumii.

 

Dacă Isus Cristos nu ar fi venit în lume ca şi lumină, nici Duhul Sfânt nu ar mai fi fost turnat peste neamuri.

Ioan 7:39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit

 

Cristos a dat Evanghelia şi a arătat uşa spre mântuire luminând calea, iar Duhul binecuvintează sămânţa sădită care creşte prin călăuzire.

 

Această lumină primită, aduce cu ea şi primirea Duhului Sfânt care a fost trimis prin Cristos ulterior

Ioan 14:16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.

 

Cei ce au primit pe Cristos ca lumină spirituală şi au iesit din întuneric, se presupune ca au primit şi darul Duhului Sfânt care sălăşuişte peste ei pentru a-i călăuzi totată viaţa pământească. Cum ne dam seama ?

 

Ioan 14:17 se încheie cu menţiunea despre Duhul că va fi cu voi

Matei 28 :20 Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului

Prezenţa lui Cristos -- în toate zilele -- se face prin intermediul Duhului Sfânt,

Ioan 14:18 întăreste acest lucru -- Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

 

Călăuzirea începută de El este dusă până la capăt fiind un element al sfinţirii pentru viaţa omului care ajunge la cunoştiinţa Cuvântului. Aici incepe drumul spre cunoasterea deplina.

 

Calauzire

- Romani 8 :14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu

- Galateni 5:8 Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.

 

Continua ce a inceput si duce pana la capat

- Evrei 12:1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte

- 2 Timotei 4:7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa

 

Desavarseste

- Matei 5:48 Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

 

Duce spre Mantuire

- Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat

 

 

Calauzit de Duhul Sfant omul poate dobandi chipul lui Dumnezeu.

Fericirile – Matei 5:3-10

V3 saraci in duh – nimic de la ei

Luca 6:20 Atunci Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!

 

V4 plang – discern pacatul, neputinta,    plans = rugaciune

Ioan 16:20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.

 

V5 blanzi – puternici in credinta, statornici, convinsi

Romani 4:13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.

 

V6 neprihaniti – a fi fara vina inaintea Domnului

Mica 7:19 El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.

 

v7 mila – compasiune si dragoste, imbarbatare si sprijin

Matei 6:14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre

 

v8 – inima curata –  maimpartita, om duhovnicesc

Psalmul 119:11 Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

 

v9 – impaciuitori – cu cei din jur, dar mai ales ei. Multumitori

Psalmul 34:14 Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!

Romani 12:18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.

 

v10 – prigoniti – dedicati in credinta

2 Timotei 2:12 Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi

1 Petru 3:14 Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!

Romani 8:18 Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

 

Fiecare om are dreptul de a alege calauzirea – Chipul lui Cristos sau chipul limii.

Indiferenta aduce duhuri rele in inima – 3 alegeri diferite

Domnul ne spune sa alegem sfintenia:

Levitic 20:26 Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei.

1 Petru 1:16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”

 

Concluzionanad toate aceste lucruri, se pune intrebarea daca Duhul este elementul care asigura integrarea in Biserica sau este doar un element care imputerniceste pentru lucrare? (Ambele)

- Imputernicirea lui Petru:

          Petru vorbeste multimii la Cincizecime, imputernicit de Duhul Sfant, Predica Evanghelia acuzandu-i pe iudei ó ceea ce este in cpntrast cu frica din momentul lepadarii.

 

Noi suntem pecetluiti cu Duh Sfant pentru viata viitoare

Evrei 1:13-14 Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?

Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Romani 8:14 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

 

Si aceasta pecete pe care o da Duhul se poate intelege ca o identificare.

Oare ce vrea Dumnezeu de la noi de moment ce ne-a trimis Duhul?

Sa ne separe de lume!

1 Corinteni 4:14 Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei.

 

- indrumati prin Cuvant. Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 2138
  • Export PDF: 1
Opțiuni