Vesmantul mantuirii
Autor: Cioban Florin  |  Album: fara album  |  Tematica: Consolidare spirituală
Resursa adaugata de florin850 in 13/11/2015
    12345678910 0/10 X

Imbracat cu o haina sfanta, un vesmant duhovnicesc primit de la Dumnezeu.

 

Coloseni 3 :8 Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.

9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui,

10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

11 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.

12 Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.

13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.

 

 

Explicati urmatoarele conexiuni: v-ati dezbracat (v9) – v-ati imbracat (v10)

Omul cel vechi cu faptele lui (v9) – cu omul cel nou care se innoieste (v10) dupa chipul Celui...

Hristos este totul şi în toţi (v11) - Îngăduiţi-vă unii pe alţii (v13)

Imbracati-va (v12) – imbracati-va cu dragostea care este legatura desavarsirii (v14)

 

Chipul celui ce ne-a facut – inseamna felul Lui de a fi

– descompunerea luminii prin prisma – despartirea omului vechi de omul nou

 

Termeni de studiat si explicat: omul cel vechi şi omul cel nou.

-         Omul cel vechi este omul fără Dumnezeu şi fără Cristos

·        Efeseni 2 :1 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.

·        Om nou inseamna :   Vas curat – casa curata - Vesmant nou – presupune dezbracarea de sine a omului

·        Om curat - chip nou - haina noua – duh nou – cuget nou – exterior nou – interior nou – om infiat – fiu risipitor reintors – copil nou à loc rezervat la Masa Mirelui.

·        Imbracarea o face omul cel nou –  haina noua => caracter nou.

·        Trebuie aprofundate aceste ideologii ? (tineri sau batrani)

 

Matei 7:15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

Fapte 20:29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma;

2 Petru 2:1 În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.

 

 

 

-         omul cel nou este omul care s-a unit cu Cristos şi care acum este în Cristos

·        Efeseni 2 :10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

·        şi în care trăieşte Cristos (Galateni 2:20)

·        şi care trăieşte după călăuzirea Duhului Sfânt care locuieşte în el (Romani 8:9-14).

 

Sfânta Treime ne cheamă să intrăm în relaţii cu Ei chiar acum, câtă vreme trăim pe acest pământ.

Din relaţia noastră cu Ei trebuie să învăţăm cum sunt Ei si să devenim şi noi tot mai asemenea Lor.

Adevărata viaţă spirituală este această trăire în unire cu Sfânta Treime. Secretul transformării noastre după chipul şi asemănarea Lor stă în această trăire în relaţii vii, reale, obiective cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt.

 

Efeseni 4:24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

Coloseni 3 :10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

 

Ca sa se faca asemenea lui Dumnezeu, omul trebuie sa se innoiasca, sa-si transforme caracterul personal dupa caracterul lui Dumnezeu.

 

Diavolul face propunerea lui cu privire la ce fel de haina ar trebui sa imbraci – “sa fi ca ceilalti”

Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

 

Pe cine il crezi, pe acela il si asculti, niciodata nu ai sa il asculti pe acela pe care nu il crezi – pe cine il asculti ca acela te faci. Daca omul il asculta pe cel rau, devine mincinos, spunand o minciuna, omul devine rau (aspect mentionat de Iosif Ton).

Si in final cu acela va locui omul.

Daca chipul celui rau s-a format in om, omul nu mai poate locui cu Dumnezeu in cetatea sfanta, noul Ierusalim.

Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.”

 

 

Cum arata omul cel nou?

 

„omul nou", adică omul unit cu Domnul Isus şi cu Duhul Sfânt, intră imediat în procesul de „înnoire" după chipul lui Dumnezeu (v. 10).

 

Care este calea de rezolvare a problemei omului in raport cu Dumnezeu ?

El a gasit calea, teribil de costisitoare. Pe Golgota. Singura posibilitate a judecatorului de a-l salva pe cel condamnat este sa-si asume El insusi raspunderea si sa plateasca El costul. Aceasta s-a intamplat la Golgota.

Acum noi putem merge la El pentru ca pedeapsa noastra a cazut pe Fiul Sau.

 

Daca privim spre Cristos constant, devenim ca el si se imprima in noi ceea ce este El.

Pregatire pentru primirea/venirea lui Isus Cristos, dar si pana atunci pregatire pentru primirea Duhului Sfant.

 

Salva lui Dumnezeu este bunatatea lui Dumnezeu, doar cu ochii duhovnicesti pot vedea aceasta slava.

2 Corinteni 3 :18 Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

 

Versetele 3:8-9 spun de ce să mă las, de lucrurile care-l caracterizau pe „omul cel vechi", adică de curvie, necurăţie, patimi, pofte rele, lăcomie, mânie, vrăjmăşie, răutate, vorbire de rău, limbaj vulgar şi minciună.

Dar ce pun în locul lor? Cum este şi cum se poartă omul după chipul lui Dumnezeu?  

De unde ştiu eu cum este Dumnezeu?  Exista undeva un text prin care Dumnezeu Însuşi se descrie pe Sine?

 

În Exodul 33:12-19 Moise Îi cere lui Dumnezeu să Se descrie pe Sine

Exod 34:6-7 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!"

 

Trasaturi fundamentale ale lui Dumnezeu – sfant, drept, curat, desavarsit. Plin de indurare, milostiv, incet la manie, plin de bunatate si credincuosie, plin de dragoste, iertator.

Dumnzeu ne cere si noua exact aceste lucruri. Omul nu poate realiza asa ceva decat cu ajutorul lui Dumnezeu.

Planul lui Dumnezeu cu noi, trebuie sa devina planul nostru cu noi.

 

Această schimbare lăuntrică poate fi definită printr-un singur cuvânt: dragoste.

Pavel scrie că a fi în Cristos înseamnă a avea credinţa care se manifestă prin dragoste (Galateni 5:6)

 

 

ELEMENTUL DRAGOSTEI

 

1 Corinteni 13 :1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. 2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. 3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

 

RATIUNEA

Răspunsul tradiţional a fost că „raţiunea" sau faptul că „omul este o fiinţă raţională" este chipul lui Dumnezeu în om. Pentru o mai bună cunoaştere, concepţia aceasta a dominat epoca patristică şi ortodoxă şi vine de fapt de la Aristotel, care încadrează omul între animale, cu diferenţa că „omul este un animal raţional".

 

Abia atunci când relaţia noastră cu Persoanele din Sfânta Treime este reală şi activă, persoana noastră se dezvoltă şi se împlineşte, căci abia atunci am ajuns în situaţia pentru care am fost concepuţi şi creaţi.

 

NEAM DE PREOTI

 

Apocalipsa 1:6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

 

Haina alba = haina preoteasca

Apocalipsa 7:9 După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;

 

1 Petru 2:5 Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

9 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

 

Preotie sfanta, Preotie imparateasca = un popor care slujeste, nu popor alcatuit din preoti (slujitori), un popor care da rod, Neam de oameni rodnici in duh.

 

Evrei 5:1 În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.

 

Cum slujeste un preot?

Ce rod da pentru ca Dumnezeu l-a facut preot ?

 

Nu putem intra la nunta Fiului fara o haina de nunta

Matei 22:11 Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 12 „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit. 13 Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

 

Cei pe care ii dispretuim s-ar putea sa intre in imparatia cerurilor si noi, care ne consideram vrednici de aceasta, sa nu fim primiti, tocmai pentru ca suntem prea convinsi ca meritam. (sutasul roman).

Matei 8:11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. 12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

 

Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 1396
Opțiuni