Chemarea Bisericii
Autor: Chris Ratiu  |  Album: fara album  |  Tematica: Biserica
Resursa adaugata de chrisratiu in 07/04/2013
    12345678910 0/10 X
Referințe

 

Efeseni 1:3-14 

,,3 Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

4 În El, Dumnezeu ne -a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

5 ne -a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,

6 spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a dat în Prea Iubitul Lui.

7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,

8 pe care l -a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;

9 căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care -l alcătuise în Sine însuşi,

10 ca să -l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pământ.

11 În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voiei Sale,

12 ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, cari mai dinainte am nădăjduit în Hristos.

13 Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul Adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,

14 şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.''

 

Termenul acesta ne separă de toate celelalte instituții umane. Noi suntem Biserica Domnului Iisus Hristos, cumpărată cu Însuși sângele Său. Nici o altă instituție nu poate face această afirmație și dacă vom înțelege ce înseamnă biserica, vom înțelege ce am fost până aici, ce suntem astăzi și ce vom continua să fim și de-acum înainte și mai ales ce ar trebui să fim.

 

Este foarte adevărat că termenul românesc nu surprinde în întregime complexitatea conceptului. De 20 de veacuri bogăția a dispărut, nuanțele s-au împuținat și cuvântul biserică ne duce cu gândul la tencuieli și cărămizi, la clădirea înaltă de la colț de stradă. Biserica însă nu poate fi definită ca fiind clădirea de la colțul străzii. Ca să înțelegem bogăția conceptului de biserică trebuie să ne întoarcem la Noul Testament unde vedem termenul folosit în mod repetat. Este traducerea grecescului ekklesia, al cărui rădăcină se găsește în verbul kahleo care înseamnă a chema. Acesta pare să fie un cuvânt potrivit pentru a ne defini. Suntem CHEMAȚI. Definiția dată de Pavel la finalul versetului 28 din Romani capitolul 8 este extraordinară.

,,De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.''

 

Noi suntem cei chemați după planul Său. Biserica este deci adunarea celor chemați, puși împreună de Dumnezeu pentru scopurile Sale. Nu suntem o organizație umană, nu suntem produsul ingeniozității vreunui om sau grup de oameni. Am fost chemați în existență de Însuși Dumnezeu. Asta este definiția noastră - cu ea ar trebui să ne identificăm. Noi suntem cei chemați iar Dumnezeu este Cel ce ne cheamă. Această idee este subliniată în întreg NT.

 

În Romani 1:6 Pavel ne numește ,,cei chemați să fiți ai lui Iisu Hristos''

1 Cor 1:2 ,,Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce am fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți''

1 Cor 1:26 ,,...voi care ați fost chemați...''

Efeseni 4:1 ,,vă sfătuiesc dar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o'' 

Efeseni 4:4 ,, este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.''

1 Tes 2:12 ,, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la Împărăția și slava Sa.''

2 Tim 1:9 ,,El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre,ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii.''

 

De fapt ideea aceasta apare în Scripturi de peste 700 de ori. Biserica este adunarea celor chemați, cei chemați după planul Său.

 

1 Petru 5:10 ,, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.''

 

Vom avea o imagine corectă vis a vis de această biserică doar când vom înțelege că Dumnezeu ne-a chemat și că Dumnezeu trebuie să decidă încotro. Pentr a avea succes, biserica aceasta nu poate fi condusă de oameni - ea trebuie slujită de oameni dar Dumnezeu trebuie să o conducă prin domnia lui Hristos, mijlocită de Duhul Sfânt prin cuvântul Său în viețile oamenilor. Ca să avem speranță de succes această biserică trebuie zidită de Hristos - Este Biserica Lui: El o zidește, El o conduce, El ne cheamă.

 

Doar asta poate explica tot ce ați găsit bun, toate binecuvântările, succesul, puterea și bogățiile spirituale. Pe de altă parte slăbiciunile, eșecurile, rateurile și greșelile au și ele o explicație la fel de simplă - Toate ne aduc aminte că Dumnezeu alege să se folosească de oameni imperfecți care se lasă duși de val, cu ambiții cu slăbiciuni defecte și neajunsuri. Toate ne aduc aminte că acești oameni au nevoie de suportul fiecăruia dintre noi în rugăciune. Toate ne aduc aminte că nevegherea aduce eșec și că doar dependența totală de El ne ține în perimetrul promisiunii Lui: ,, Eu voi zidi biserica...''

 

Au apărut zeci și sute de volume care vin cu fel de fel de rețete vis a vis de metodele de creștere ale bisericii. Când înțelegem însă unicitatea fiecărei congregații realizăm că există o singură constantă în ecuația succesului. Succesul este garantat doar când Hristos zidește, când Hristos conduce.

 

Să-l lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, El să fie activ, El să-și extindă Împărăția, El să-și zidească biserica! Cum?

 

Rămânând supuși și ascultători de Cuvântul Său și de Duhul Sfânt.

Noi suntem cei chemați. Chemați însă la ce? Deși am lămurit unele lucruri am făcut-o folosindu-ne de un concept care trebuie lămurit și el  Chemarea.

 

Haideți să privim la textul nostru și cu ajutorul Duhului Sfânt să încercăm să  analizăm și să înțelegem complexitatea acestui concept. Am ales textul acesta pentru că nu cred că există un alt bloc de text în Sfânta Scriptură care să prezinte o definiție mai completă a bisericii din punct de vedere teologic. Pentru a avea succes în această incursiune aș dori să luam aminte la câteva dimensiuni sau fațete ale chemării.

 

  1. Mai întâi de toate să observăm că am fost chemați dinainte.

(V4-5) ,,În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii Sale.''

 

(V11) ,,În El am fost făcuți și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale.''

 

El ne-a ales în baza hotărârii voii Sale înainte de întemeierea lumii. Suntem chemați dinainte dragii mei. Cum am spus și adineauri, biserica nu este rezultatul înțelepciunii sau talentului sau îngeniozității vreunui om. Biserica este rezultatul chemării făcute de Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii. Reamintesc 2 Tim 1:9 ,,El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre,ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii.''

 Am fost chemați dinainte, aleși de Dumnezeu înainte să fie întemeiată lumea. Suntem ceea ce suntem datorită alegerii suverane a lui Dumnezeu. Înțelegând asta vom realiza unicitatea acestei biserici și potențialul ei nelimitat. Am fost solicitați de Însuși Dumnezeu în baza unei chemări ce transcende spațiul și timpul să împlinim destinul prevăzut de El.

 

Uită-te la viața ta, prin câte ai trecut, câte bune și rele ai făcut și cum într-un mod miraculos Dumnezeu te-a adus aici la timpul hotărât de El pentru ca și tu împreună cu ceilalți să răspunzi, să te dedici, să lucrezi, pentru ca lucrarea prevăzută de El să meargă înainte. Ești chemat să lucrezi acum și aici. Nu la voia întâmplării, nu dintr-un accident sau vreo neprevăzută ci după un plan minunat dinainte stabilit. 

Chemați dinainte - asta este alegerea noastră. 

Asta ar trebui să ne dea tuturora o doză enormă de încredere, că fiecare dintre noi aparținem în acest metru pătrat de istorie a răscumpărării. Toți suntem aici ca și Estera ,,tocmai pentru o vreme ca aceasta''

Domnul își zidește biserica și toți facem parte din planul Său suveran. Înțelegând asta panica nu are loc în slujire, frustrarea nu are loc în slujire. Nu trebuie să inventăm nimic, nu trebuie să tulburăm noi apa. Trebuie doar să fim dedicați în totalitate lui Hristos și El își va zidi biserica.

 

2.Nu suntem chemați doar dinainte ci suntem și chemați afară din sau dela. Această dimensiune a chemării este numită răscumpărare.

 

(V7) ,,În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său.''

 

(V13) ,,Și voi, după ce ați auzit Cuvântul Adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt.''

 

Așadar Pavel definește biserica, ca fiind adunarea celor răscumpărați. Cei care au fost iertați, cei care au primit harul, cei care au auzit Cuvântul, cei care au fost mântuiți pentru că au crezut. Biserica este răscumpărată și este chemată afară din... Afară din ce? Afară din păcat, afară din moarte, afară din felul deșert de viețuire, din întuneric, din disperare, din pierzare.

Col 1:13-14 ,,afară de sub puterea întunericului și ne- a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor.''

 

Suntem chemați afară din lume să fim o comunitate a celor mântuiți și născuți din nou. Este o distincție între cei ce se joacă de-a biserica și cei ce formează biserica. Altfel nu am avea pilda neghinei și nici întrebarea din Luca 6:46 ,,De ce-mi ziceți Doamne, Doamne! și nu faceți ce spun eu?''

 

Mulți Îl numesc Stăpânul dar nu i se supun, Îl numesc Lumină dar nu-L văd, Îl numesc Calea dar nu merg după El, Îl numesc Viața dar nu-L trăiesc, Îl numesc înțelept dar nu-L ascultă, Îl numesc bun dar nu-L iubesc, Îl numesc bogat dar nu-I cer nimic, Îl numesc veșnic dar nu-L caută.

 

Vrem să fim o adunare a răscumpăraților, a mântuiților chemați afară din întuneric, afară de sub blestemul, pedeapsa și puterea păcatului. Prețul răscumpărării a fost imens - Să nu-L nesocotim și să-I rămânem pentru totdeauna recunoscători.

 

3.A treia dimensiune a chemării  pe care aș vrea să o urmărim este Sfințirea și o nouă identitate. - Chemați La.

 

Am fost chemați de la întuneric la lumină, am fost chemați la o despărțire de lume nu în sensul izolării. Să nu uităm că mandatul nostru este acela de a fi sare și lumină. Izolarea despre care vorbim este sfințirea noastră.

 

În 1 Pet 1:15  Dumnezeu proclamă prin Scriptură: ,,Fiți sfinți că Eu sunt sfânt.'' Suntem chemați la integritate și aici nu încape nici umbră de compromis. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, la puritate, la virtute, la asemănarea cu Hristos și acesta trebuie să fie și să rămână mesajul nostru. Despre asta trebuie să predicăm, despre asta trebuie să ne rugăm, despre asta să vorbim. Trebuie să se manifeste în noi sfințenia Tatălui, asta trebuie să radieze din noi, asta trebuie să vadă lumea în noi. Trebuie să fim un popor sfânt.

1 Tes 5:23-24 ,,Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.''  Suntem biserica Lui chemată dinainte de întemeierea lumii, chemată din întuneric la lumină, afară din lume, chemată la curăție și sfințenie fără compromisuri. - Chemați după planul Său. 

Toate acestea sunt posibile în Hristos. Uitați-vă în textul nostru de câte ori apare nuanța aceasta. Suntem în Hristos asta ne face unici, aceasta este noua noastră identitate. Nu suntem doar o organizație religioasă subordonată unui set de reguli. Noi suntem în Hristos și asta face părtășia noastră cu adevărat specială.

 

1 Ioan 1:3 ,,și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos.'' Vedeți ce intimitate?

Efeseni 1:5 ,,ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii Sale.''

 

Romani 6 explică mântuirea ca fiind o identificare cu Hristos atât în moarte cât și în învierea vieții noi - O uniune în care nu mai știm unde începe Hristos și unde ne terminăm noi, asemenea experienței marelui apostol descrisă de el însuși în Gal 2:20 ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine Însuși pentru mine.'' Ăsta da răspuns : El s-a dat pe Sine Însuși pentru mine și când înțeleg asta ce se întâmplă? - Trăiesc dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine.

 

4.În al patrulea rând, potrivit cu planul Său, chemarea noastră, chemarea bisericii are și o dimensiune a revelației. 

(V7-9),,În El avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug prin noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale.''

Înțelepciunea de aici are în vedere lucrurile veșnice, viața și moartea, timpul și eternitatea, Dumnezeu și omul.

Cum și unde ni s-a revelat Dumnezeu dragii mei? În Cuvânt, aici în cartea aceasta - Biblia. Avem Cuvântul Său și suntem chemați sub autoritatea acestui Cuvânt. Nu noi trasăm direcția, nu noi stabilim viziunea, nu noi decidem sistemul de valori sau prioritățile. Când ne întâlnim să facem orice fel de plan, să ne organizăm sau să ne rugăm, când ne adunăm să ne închinăm un lucru ar trebui să fie și să rămână pivotal - Cuvântul lui Dumnezeu. Preocuparea noastră în orice situație și întrebarea care trebuie să răzbată dincolo de absolut orice  este: Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre asta?

Biserica este deci locul unde suntem chemați sub autoritatea Cuvântului.

Cuvântul ne învață să ne închinăm în Duh și-n adevăr, Cuvântul ne învață să fim mulțumitori, Cuvântul ne călăuzește, el ne deschide de fiecare dată noi perspective în taina și misterul acesta pe care-L iubim - ADONAI. Cuvântul și sabia lui ne ajută în lupta împotriva celui rău. Prin el chemăm oamenii la mântuire și toată puterea și autoritatea bisericii este posibilă doar în contextul adevărului - Cuvântul lui Dumnezeu. Speranța mea este să ajungem în punctul în care suntem gata în care suntem gata să ascultăm și să ne supunem oricărui aspect integrant al Cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea care ar trebui să și-o pună  fiecare la sfârșitul predicii de azi sau din orice altă zi nu este : Mi-a plăcut? Întrebarea cu prioritate absolută este alta: A fost corect? Atunci vom fi gata să ascultăm și să ne supunem oricărui cuvânt venit de la Dumnezeu și vom fi motivați să cercetăm la rândul nostru precum congregația bereană, să vedem dacă ce am auzit este potrivit cu adevărul. Scriptura este autoritatea noastră!

  • Suntem chemați dinainte de întemeierea lumii.
  • Suntem chemați afară din întuneric, de la moarte, din păcat și pierzare.
  • Suntem chemați la integritate, sfințenie și o nouă identitate în care compromisul nu are absolut nici un loc.)
  • Suntem chemați sub autoritatea Cuvântului și va fi ferice de noi dacă revelația lui Dumnezeu prin Cuvântul Său va avea un loc primordial.
  • Suntem chemați ca toți împreună să lucrăm cu toată inima. Importanța unității nu poate fi minimalizată decât cu un preț foarte mare.
  • Suntem chemați în vederea unei moșteniri nestricăcioase (V11). Doar când vom privi  lucrurile de acum în prizma eternității vom vedea și înțelege că nu au nici o valoare și moștenirea ce ne așteaptă este atât de mare. Fil 3:20 ,,Cetățenia noastră este în ceruri.''
  • Suntem chemați pentru a proclama. (V6) ,,spre lauda slavei harului Său.'' (V12) ,,ca să slujim de laudă slavei Sale'' (V14),,...spre lauda slavei Lui.''

Biserica există pentru a lăuda slava harului Său. Asta este ceea ce proclamăm. Asta este ceea ce suntem ca și biserică a lui Hristos - Manifestarea gloriei harului lui Dumnezeu.

Când înțelegem această realitate responsabilitatea devine copleșitoare. Mandatul nostru de sare și lumină capătă noi valențe. 

Matei 5:16 ,,Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.''
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2639
  • Export PDF: 7
Opțiuni