Cum să veniți la mine
Autor: George Cornici  |  Album: La umbra harului  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de geocornic in 30/08/2020
Nu veniți la mine cu tot felul de idei
Care nu concordā cu standardele sfinte
Deja am trimis la plimbare pe acei
Care și-au vândut decența pe un blid de linte.

Nu-mi trimiteți scrisori sau texte banale
Sperând sā mā convingeți sā ajustez un crez
Cālātoresc cu Fiul, cu drag, pe-ngusta cale
Și-n fața Lui, oriunde, dorințele le-așez.

Nu veniți sā- mi spuneți cum alții au cāzut,
Cum voi ați rāmas neclintiți pe stâncā
Acuzații de felul acesta am mai vāzut
Dar, vā spun, mi-au creat o ranā adâncā.

Nu veniți sā vā plângeți cum pāstorul
Ține mai mult la alții decât la voi
Pāstrați-vā pārerea, pāstați-vā sectorul
Și luați chiar acum hotārâri noi.

Ci veniți cu bucurii primite din Cer
Sā putem avea pārtāșii împreunā
De nu le aveți pārāsiți pe-acel temnicer
Ce-ar vrea sā n-aveți parte de cununā.

Veniți cu cântarea fericirii voastre,
Sā-mi depānați amintiri despre cum ați scāpat
Din acele dureri și acele dezastre
Cum ați învins când cu uriași ați luptat.

Veniți sā-mi spuneti experiențele trāite
Cu Domnul vieții voastre, cu Mirele iubit
Și cum promisiuni cerești au fost îndeplinite,
Cum Tatāl îndurārii prin toate v-a pāzit.

Veniți sā meditām la fapte scripturale,
Sā dezlegām pasaje ce-s greu de înțeles,
Sā înțelegem ce spun legile morale,
Sā nu pārāsim drumul pe care l-am ales.

Vā chem la întâlniri ce ne-amintesc de har
La întruniri de unde Duhul sā nu lipseascā
Și unde sā gustām dulceața de nectar
C-așa credința poate sā sporeascā.

Primesc cu bucurie pe toți ce vor sā vinā
Sā ne- ntārim credința, sā ne edificām
Sā ne cuprindā Iubirea și Lumina
Apoi ‘naintea lor, smeriți, sā ne-aplecām.

Cu ușa deschsā, cu brațele deschise
Vā chem la bucurie, vā chem la sārbātori
Vom vorbi despre cuvintele transmise
Din Plaiul cu miliarde de splendori.

George Cornici/ HHI, Aug. 20
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 166
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni