Iată ce vorbește Domnul
Autor: Alex Prodan  |  Album: Un pas  |  Tematica: Trezire si veghere
Resursa adaugata de Alexandru_1991 in 05/05/2019
Iată ce vorbește Domnul,
Fiul Celui Prea Înalt,
Fiul lui Dumnezeu
Ce pe pământ la moarte a fost dat:

Mă uit din din înălțimea cerului pe pământ,
La tine popor de legământ
La tine poporul Meu care te-am răscumpărat,
Și viața pentru tine mi-am dat.

Mă uit peste tine poporul Meu,
Și vad multe lipsuri și goluri în sânul tău,
Și văd căci de Mine te-ai îndepărtat
Și nu vrei să mă cunoști ca la început când m-ai aflat.

În mijlocul tău popor de legământ,
S-au ridicat unii care te duc departe de pământul sfânt,
S-au ridicat mulți și văd căci îi asculți
Și nu urmezi glasul Meu care pe tine te-a condus.

Iată ce spune Fiul lui Dumnezeu,
Care șade pe scaunul de domnie al Său
Și slava cerului cântă înaintea Sa,
Căci în curând vine să judece lumea:

Ascultă poporul Meu de legământ,
Am trecut prin cortul tău căci te-am auzit strigând
Ai strigat la Mine în dată
Să mă cobor la tine din slavă.

În cortul tău m-am prezentat,
Căci inima ta m-a chemat,
Și m-am oprit la altarul tău
Dar nu am găsit jertfe spre slava Dumnezeului Meu.

Ia aminte la strigătul Meu,
Și întoarce-te spre Mine poporul Meu
Eu sunt un Dumnezeu bun și milos,
Și sunt gata să iert păcatul tău de jos.

Iată ce spune Fiul lui Dumnezeu,
Care șade pe scaunul de domnie lângă Tatăl Său
Și cerul întreg e în sărbătoare
Căci în curând apare din zare:

Iartă căci de multe ori înspre tine am privit,
Și am văzut păcatele ce le-ai săvârșit
Și le-ai făcut pe ascuns înaintea Mea,
Și ai spus căci sunt un Dumnezeu iertător și trec cu vederea

Ceea ce ai făcut tu nu mi-a plăcut,
Căci ai lucrat în ascuns
Dacă nu te vei mărturisi din toată inima ta
Mânia Mea va fi asupra ta.

Iată ce spune Ce-l ce a biruit,
Și pe o cruce a murit,
Dar este viu și stă în slavă
Împreună cu Tatăl Său la masă:

Am privit spre Tempul în care vi la închinare,
Și am văzut învățători cu sfaturi deșarte
Dar ce am împotriva ta,
Este căci ai ascultat de ei și te-au îndepărtat de pe cărarea Mea.

Vremea de acuma s-a scurtat,
Întoarce-te spre Mine să fi salvat
Nu te duce după inima ta,
Căci te îndepărtezi de cărarea Mea

Iată ce spune în continuare,
Ce-l ce a biruit moartea cu a Lui picioare,
Și deține moartea sub puterea Sa
Și cheile locuinței morții înaintea Sa:

Se vede în poporul Meu,
Căci multe vânturi îl seacă din greu,
Mulți lupi au venit
Și oile aproape au pierit.

Ia bine seama,
La ce îți vorbesc acuma:
Viu este Domnul strigă Duhul Sfânt din slavă
Căci ma voi pogorâ în mijlocul tău
Să te stâng din nou popor al Meu

Tu rămâi pe cărarea Mea,
Și nu te lua după învățături străine la urechea ta
Rămâi mereu încredințat,
În ceea ce te-am învățat.

Dacă nu asculți glasul Meu ce te-a îndrumat,
Viu este Domnul zice Duhul ce-l minunat,
Mă voi pogorâ în dată,
Și voi întra cu tine la judecată.

Te voi aduce înaintea Mea,
Și pe față îți voi da fărădelegea ta
Căci inima ta nu este curată,
Înaintea Celui din slavă.

Iată ce spune Ce-l Prea Înalt,
Care cele șapte sfetnice ard înainte Lui neîncetat
Și din gura Lui iasă în dată
O sabie ascuțită pentru lumea păcătoasă:

Tu vi mereu înaintea Mea a mă striga,
Să aduc o vreme de cercetare înaintea ta,
Să las să curgă apă de sub tronul Meu
Să fie vindecat sufletul tău.

Dar iată ce spune Ce-l minunat:
Vreau sfințenie de la poporul Meu pe pământ aflat
Pentru căci tu mă ceri în dată
Să cercetez a ta viață.

Dar am nevoie de inima ta,
Să fie curată înaintea Mea
Să pot să fac lucrarea Mea
În dreptul inimi tale care vine a mă striga.

Iată ce spune Mielul care a fost jungheat,
Și dat ca răscumpărare pentru lumea de păcat,
Iată ce spune Mielul lui Dumnezeu
Către poporul Său:

Mă uit peste poporul Meu în dată,
Și vad cum inimă de inimă se departă
Și vad cum dragostea dintr-evoi s-a răcit,
Căci lași fărădelegea în mijlocul tău popor iubit.

Vreau acuma din partea Ta,
O dragoste să fie înaintea ta
Și o unitate vreau într-e voi,
Să puteți birui vânturile cele noi.

Du-te de te împacă degrabă,
Cu ce-l ce ai greșit în a lui față,
Căci el la Mine va striga
Și Eu drept voi judeca.

Vreau să te întorci la dragostea dintâi,
Să vă iubiți uni pe alți cum v-am iubit Eu întâi,
Înțelegeți ce vreau să vă spun în dată,
Căci de acuma vremea scurtă se arată.

Fi treaz și veghează neîncetat,
Ține sfetnicul din inima ta curat,
Ține de sfințenia ta
Căci Eu vin curând din slava Mea

AminPână în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 561
  • Export PDF: 4
Opțiuni