Voi, cei chemaţi
Autor: Valentin Popovici  |  Album: Mărgăritare  |  Tematica: Diverse
Voi, cei chemaţi să duceţi solia lui Isus
Păstraţi cu vrednicie cuvântul ce l-aţi spus,
Trăind în curăție, sfințiți un loc frumos;
Virtutea voastră fi-va frumuseţea lui Hristos,
Cinstirea lui Hristos, slujirea lui Hristos.

Rămâneți în aceeaşi credinţă care-a pus
În voi, întâia oară, iubirea lui Isus,
Să mergeţi pân' la capăt pe drumu-i glorios;
Statornicia voastră e slava lui Hristos,
Cinstirea lui Hristos e voia lui Hristos.

În faţa suferinţei plecând un duh supus
Fiţi gata şi de jertfă alături de Isus;
Senini urcând calvarul, sfârșitu-i glorios,
Răbdarea voastră fi-va triumful lui Hristos,
Izbânda lui Hristos, mărirea lui Hristos.

Atunci mărturisirea ce-n lume aţi adus
Purta-va-ncredinţarea pecetei lui Isus;
Vestindu-I adevărul, puternic şi duios,
Vorbirea voastră fi-va cuvântul lui Hristos,
Solia lui Hristos, porunca lui Hristos.

La capătul credinţei, când veţi ajunge sus
Şi ceru-ntreg veţi umple de slava lui Isus
Veţi străluci alături de El în veci frumos:
Biserică slăvită, mireasa lui Hristos,
Comoara lui Hristos, cununa lui Hristos.
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3387
  • Export PDF: 38
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni
Daniel 3:29 Iată acum porunca pe care o dau: Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.”