Isus
Isus, ce Nume plin de farmec,
Ce Nume plin de bogății.
Dreptate, Adevăr, Lumină,
Putere, Pace, Bucurii.
Potop de har, noian de milă,
De-ndreptăţire şi-ndurare,
Blândețe, Zel, Desăvârșire,
Credinţă, Cinste, Ascultare.

Isus, El e Înţelepciunea,
Iubire, Viaţă, Fericire.
Prin El se varsă-n valuri sfinte,
Iertare, Har şi Mântuire.

Isus, Izvorul mângâierii,
El e Speranţă, Libertate
Evlavie, Sinceritate
Voinţă, Râvnă, Hotărâre.
Înfăptuire, Cunoștință,
Curaj, răbdare, bunătate,
Răscumpărare, Biruinţă.

Isus, El e oglinda slavei,
El e al mântuirii miel,
Neschimbător, Întipărirea
Fiinţei lui Emanuel.
E Învierea, Nemurirea,
E Nevăzut, dar vede tot.
E Căpetenia oştirii,
E însuşi Domnul Savaot.
Mijlocitor şi miel de jertfă,
E Domn al păcii-ndurător,
Părinte, soră, frate, mamă,
Atotstăpân şi Slujitor.
E Urzitorul mântuirii,
Izbăvitor în ceasul greu.
Lumina lumii. Pâinea vieţii,
Profet, Hristosul, Dumnezeu.
Moştenitor şi Moştenire,
Statornic, Stâncă, Temelie,
Odrasla, Piatra unghiulară,
Alesul Sfetnic, Mana vie.
Luceafărul, Cârmuitorul,
Mesia, Marele Prooroc,
Apostol, Preot, Călăuză,
În stâlp de nor şi-n stâlp de foc.

El e-Nceputul şi Sfârșitul,
A fost, este, şi va fi !
Isus e clipa care trece,
Isus e nesfârșita zi.
Comori şi-averi din astă lume.
Din univers, din ceruri sus
Au curs, curg azi şi-n veci vor curge
Din Fiul Omului, I S U S !


Statistici
  • Vizualizări: 7382
  • Export PDF: 42
  • Favorită: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni