Bunătatea ţării - Bogăţiile ei nepătrunse
Autor: Witness Lee  |  Album: Witness Lee  |  Tematica: Isus Hristos
Resursa adaugata de floridinmaracineni in 19/05/2019
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
Bunătatea ţării - Bogăţiile ei nepătrunse

   Am văzut că în Vechiul Testament  există multe simboluri ale lui Cristos, dar numai unul singur este simbolul atotinclusiv al lui Cristos, şi anume ţara Canaanului. Această ţară este numită frecvent ţara cea bună. Domnul a numit-o O ŢARĂ BUNA, iar o dată ea a fost numită O ŢARĂ NESPUS DE BUNĂ. Am văzut cât de bună este ea sub numeroase aspecte, cum ar fi spaţiozitatea sa, transcedenţa sa şi bogăţiile ei nepătrunse. Am văzut cât de bogată este ea în apă, iar acum vom vedea cât de bogată este în variatele categorii de hrană.

   În Evanghelia după Ioan Domnul a spus că El ne va da apa vie şi în aceeaşi Evanghelie El ne-a spus că El este pâinea vieţii din cer. El nu ne dă doar apa vie ci de asemeni El este pâinea vieţii. Hrana este întotdeauna însoţită de ceva de băut. Dacă vă invit la masă, vă voi da ceva de băut şi vă voi da şi ceva de mâncat. Hrana şi băutura întotdeauna merg împreună.

   Acum puteţi înţelege de ce capitolul 8 din Deuteronom prezintă lucrurile într-o asemenea ordine. Întâi se vorbeşte despre apă, despre categorii de ape -izvoare, fântâni, râuri. Apele diferă nu doar în ce priveşte stadiul lor adică, stadiul de izvor, stadiul de fântână, şi stadiul de râu, şi diferă şi în variatele categorii de izvoare, fântâni, râuri.

   Şapte categorii de hrană

   'O ţară cu grâu şi orz şi cu vii şi cu smochini şi cu rodii; o ţară cu măslini şi miere'

   Aici sunt enumerate şase categorii de hrană ce aparţin regnului vegetal, iar a şaptea e foarte particulară - mierea. S-ar părea că mierea aparţine regnului animal şi parţial regnului vegetal căci este produsă de albine; în ea există o contopire a celor două regnuri. Să enumerăm diferitele categorii de hrană: grâu, orz, viţa de vie, smochinul, rodiile, măslinul, mierea. Există două categorii de cereale. patru categorii de pomi şi mierea. Primul pom, viţa de vie produce vinul iar ultimul pom, măslinul, produce uleiul, deci avem vinul şi uleiul. Al doilea pom produce smochine; poporul evreu folosea smochinele ca hrană. Al treilea pom, rodiul, produce un fruct frumos şi cu viaţă abundentă. Deci sunt enumeraţi patru pomi -viţa de vie, smochinul, rodiul, măslinul  şi două tipuri de cereale - grâul şi orzul.

   Care este semnificaţia spirituală a tuturor acestor lucruri?

   Cuvântul Domnului menţionează mai întâi grâul. Ce aspect al lui Cristos reprezintă grâul? Din Ioan 12.24 putem vedea că Domnul este un grăunte de grâu care cade în pământ pentru a muri şi a fi îngropat. Grâul Îl reprezintă pe Cristos! Cristos este Dumnezeu încarnat ca om care a venit să cadă în pământ, să moară şi să fie îngropat. Acesta este grâul. El Îl simbolizează pe Cristosul care a fost îngropat.

   Ce reprezintă orzul? Orzul Îl reprezintă pe Cristosul înviat! Grâul indică încarnarea, moartea şi îngroparea Sa şi după aceasta orzul reprezinta învierea Sa, pe Cristosul înviat. Cum putem dovedi aceste lucruri?

   În ţara Canaanului orzul întotdeauna se coace întâi; dintre toate cerealele orzul se coace primul. În Levitic 23.10 Domnul a spus:

   'Vorbeşte-le copiilor lui Israel şi spune-le: Când veţi intra în ţara pe care v-o dau şi când veţi recolta ce aţi semănat, să-i aduceţi preotului un snop din primele roade ale voastre'

   Atunci când venea timpul recoltei primele roade trebuiau oferite Domnului şi primul rod era în mod evident orzul. Acum să citim 1 Corinteni 15.20:

   'Dar acum Cristos a înviat din morţi, primul rod al celor adormiţi'

   Toţi cercetătorii Scripturilor recunosc faptul că primele roade ale recoltei Îl reprezintă pe Cristos ca şi primul rod al învierii. Astfel, putem dovedi că orzul Îl reprezintă pe Cristosul înviat.

   Grâul Îl reprezintă pe Cristosul încarnat, răstignit şi îngropat. Aceste două categorii de cereale reprezintă două aspecte ale lui Cristos, venirea Sa şi plecarea Sa. Ele Îl reprezintă pe Cristosul care coboară pentru a fi grâul şi pe Cristosul care urcă pentru a fi orzul. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită ambelor aspecte.

   L-aţi experimentat pe Cristos ca grâu? Şi L-aţi experimentat vreodată pe Cristos ca orz? Ce fel de experimentare este aceasta?

   Atunci când Isus a hrănit pe cei cinci mii de oameni El i-a hrănit cu 5 pâini din orz. Dacă pâinile ar fi fost din grâu, ceva era în neregulă, dar, nu erau din grâu ci din orz. Ca pâini din orz au putut hrăni cinci mii de oameni şi în plus au fost adunate 12 coşuri de firimituri. Aceasta este învierea. Cristos poate fi bogat pentru noi doar în învierea Sa. Ca şi Cristosul înviat, pentru El nu există nici o limită. Ca şi Cristos încarnat, El a fost doar un singur bob, un mic nazarinean, un tâmplar umil. Dar atunci când a înviat El a devenit o Persoană nelimitată. Timpul şi spaţiul nu-L mai puteau limita; erau disponibile doar cinci pâini dar de fapt erau nenumărate pâini. A fost suficient pentru a hrăni cinci mii de oameni fără a număra femeile şi copiii şi numai rămăşiţele -12 coşuri- erau mai mult decât cele 5 pâini de la început. Acesta este orzul. Acesta este Hristos în Învierea Sa. În Învierea Sa, Cristos nu poate fi niciodată limitat.

   

ÎNTR-adevăr, identificarea Domnului Isus Cristos înviat cu orzul și cu înmulțirea pâinișoarelor din orz-este o descoperire originală din Scripturi a lui Witness Lee...
Adăugat în 21/05/2019 de loredanam
Statistici
  • Vizualizări: 426
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni