Sabia Duhului.
Autor: Tinerii Eben-Ezer Castellón  |  Album: Armura lui Dumnezeu.  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Te_amo_Dios in 24/06/2022
    12345678910 0/10 X
Ultimul component al acestei armături este sabia Duhului. Sabia este o armă de atac, pe care un luptător iscusit din vechime, dacă știa să o folosească bine, putea pricinui moartea adversarului. Dumnezeu ne cheamă și pe noi să fim niște luptători înverșunați care cuceresc tot mai mult teritoriu din tabăra inamicului. Interesant de observat că în toată armătura pe care credinciosul trebuie sa o îmbrace, sabía Duhului este singura armă de atac. Dar pentru a înțelege mai bine astăzi avem prilejul să privim împreună la următorul pasaj care se află in: Evrei 4:11-16 11. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. 12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. 13. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 14. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. 15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. Apostolul Pavel ne spune în epistola sa către Efeseni căci sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu iar pasajul de astăzi ne spune căci Cuvântul Domnului este viu și lucrător. Datorită fiind faptului că este viu, aș dori să învățăm împreună despre cine este Cuvântul lui Dumnezeu, dar înainte aș vrea să îți pun o intrebare: Cum ți-L imaginezi pe Domnul Isus? Ce imagine are lumea despre El? Poate ca un copilaș gingaș într-o iesle, sau poate ca un om mergând pe ape, poate îL vezi hrănind mulțimile, sau poate pironit pe cruce. Astăzi am vrea să cunoaștem un altfel de Isus. Isus cel viu, Isus biruitorul."... când m-am întors, am văzut. . în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para focului, picioarele Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul Lui era ca vuietul unor ape mari." (Apoc. 1:12-15) "... Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. (Apoc. 19:13) "Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor și Domnul domnilor”. (Apoc. 19:16) Acesta este Domnul nostru, nu un Cristos de lemn pe peretele unei catedrale, nici o icoană prăfuită a Mântuitorului în brațele maicii Sale." Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr." (Ioan 1:14) Isus, Fiul lui Dumnezeu, El, Dumnezeu din veșnicii s-a întrupat și aluat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Dar haideți să urmărim împreună cu ce scop. În acest război spiritual avem de luptat"... împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești." (Efes. 6:12) Dar acest război are o particularitate. Acest război a fost câștigat acum 2000 de ani când Domnul Isus "A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce." (Col. 2:15), iar Satan, generalul oastei inamice, a fost învins și condamnat: "Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciţi zi și noapte în vecii vecilor." (Apoc. 20:10). De aici putem înțelege căci inamicul este neputincios și total dezarmat când noi îl înfruntăm îmbrăcați în toată armura lui Dumnezeu." Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile." (2Cor. 10:4) DA! Suntem sortiți biruinței! !"El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta Și a zis: ‘Nimicește-l.’" (Deut. 33:27) Dușmanul nu mai are nici o putere asupra noastră căci Domnul ne a izbăvit de sub puterea întunericului. Însă odată mântuiți, diavolul ne mai având putere asupra noastră încearcă aceeași metodă ca în gradina eden, sa ne înșele și să sa ne momească cu diferite pofte. Cu toate că Mântuitorul ne a spus despre acei care cred: "Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea." (Ioan 10:28), totuși este ceva care ne poate despărți de El: "Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu." (Evrei 3:12). Doar noi înșine putem sa zidim zidul de despărțire între noi și Dumnezeu. Dacă nu credem Cuvântul, slova ne omoară dar Duhul dă viață. Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Hristos, și acest Cuvânt Viu, care este ca o sabie cu două tăișuri, care nu este lipsit de putere are autoritate totală asupra vrășmașului. Precum poporul Israel în vechime, mana nu ținea de pe o zi pe alta, cu fiecare culegea omerul lui de mână zilnică, fie ca omul nostru dinăuntru care nu trăiește doar cu pâine cu și cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu sa fie hrănit zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea stimate ascultător de întreb astăzi, ești tu un credincios care folosește Cuvântul lui Dumnezeu împotriva celui rău? Iar apoi, sa ne întrebam împreună, suntem noi niște credincioși care se apropie de Domnul? De-a lungul prelegerii am învățat căci Cuvântul Domnului este o adevărată arma împotriva celui rău. De aceea stimate ascultător, te rog, în această zi să fi dispus sa te pleci pe genunchi în odaița ta și să te rogi Domnului ca El să îți dea putere să folosești Cuvântul Lui împotriva celui rău.
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 214
  • Export PDF: 3
  • Gramatical incorect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni