Platoșa neprihănirii.
Autor: Tinerii Eben-Ezer Castellón  |  Album: Armura lui Dumnezeu.  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Te_amo_Dios in 24/06/2022
    12345678910 0/10 X
Una din componentele armăturii este platoșa neprihănirii. Platoșa este o piesă defensivă foarte importantă în echipamentul militar. Funcția ei este protejarea organelor torace de atacurile inamicului. Apostolul Pavel folosește ca pieptar defensiv neprihănirea având ca scop apărarea creștinului de orice atac din partea celui rău. Noi ca creștini trebuie să înțelegem că neprihănirea ne apără de săgețile arzătoare care Satana le lansează împotriva noastră, precum ispitele. Dar pentru a înțelege mai bine acest aspect, astăzi avem prilejul să privim împreună la următorul pasaj, care se află în: Romani 3:20-26 20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii – 22. şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. 23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, 26. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Într-o societate plină de compromisuri, într-o epocă decăzută moral, într-o națiune întoarsă cu spatele de la sfințenie și cu fața spre păcat, noi copii Domnului, trebuie să trăim în neprihănire. Chiar dacă ni s-ar oferi cele mai mari avuții pentru a ofensa inima lui Dumnezeu, chiar dacă ni s-ar pune pistolul la tâmplă pentru a ne lepăda de Hristos, trebuie să fim creștinii care spun nu destrăbălării, și da sfințeniei. Unde moare sfințenia, învie fărădelegea. Vedem cum în secolul XXI cei mai mulți oameni nu mai cred în Dumnezeu. Pur și simplu unii cred că printr-o reacție naivă de atomi a apărut Universul, din haos s-a produs ordinea, dintr-un atom a apărut toată speța umană. Acești oameni uită precum o casă are un arhitect, Universul cu tot ce cuprinde el are un Creator. Noi creștinii știm bine că Ceasornicarul este Dumnezeu și nimeni, afară de El, nu poate opri ceasul Universului și a tot ce se petrece în el. În providența Sa, Dumnezeu de la bun început avea planul pregătit, știind că omul va cădea în păcat și că din cauza robiei păcatului nu se va putea salva singur. De aceea a trimis pe Fiul Său, Domnul Isus Hristos, pentru a putea recupera omenirea din păcat, nu datorită faptelor noastre bune, ci datorită harului Său nespus de mare față de noi toți. Salvarea vine în urma auzirii Cuvântului, ca să nu se laude nimeni, ca toți cei ce acceptă vestea cea bună să moară față de lume și să învie împreună cu Hristos, ca viața care o trăim acuma să o trăiască Isus în noi. Doar trebuie să credem, de aceea stimate ascultător astăzi este prielnic să te întrebi: cred în Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele? Participănd la războiul spiritual, coaliția inamicului, Satana împreună cu ostașii lui, v-or încerca să ne rănească în toate părțile posibile. Punctul favorit, care de multe ori vizează armata inamică este inima credinciosului, de aceea Dumnezeu ne spune astăzi să ne păzim inima mai mult decât orice pentru că din ea curg izvoarele vieții. Această pază se face prin neprihănire, care ne ocrotește de acele săgeți care sau înfipt în inima tânărului Absalom din cauza răscoalei. De aceea stimate ascultător întreabăte astăzi: Sunt un om credincios care se îmbracă cu platoșa neprihănirii? De-a lungul prelegerii am observat importanța echipării noastre cu această platoșă a neprihănirii care ne este dată de credința în Domnul Isus Hristos. De aceea stimate ascultător, te rog în această zi să fii dispus să te pleci pe genunchi în odăița ta și să te rogi Domnului ca El să îți dea putere să trăiești în neprihănire.
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 95
  • Export PDF: 3
  • Gramatical incorect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni