Dumnezeu: Cea mai Minunată Persoană din Univers! (Partea 2)
Autor: DAVID24  |  Album: Dorința inimii  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de David.RD24 in 20/03/2020
    12345678910 0/10 X

"La început, DUMNEZEU a făcut cerurile și pământul."
(Geneza 1:1, Biblia)

"Adevăratul obiect de studiu al creștinului este Dumnezeirea. Cea mai înaltă știință, cea mai elevată speculație, cea mai profundă filozofie care poate reține atenția unui copil al lui Dumnezeu sunt NUMELE, NATURA, PERSOANA, LUCRĂRILE și însăși EXISTENȚA Mărețului DUMNEZEU... Contemplând divinitatea, mintea noastră se dezvoltă continuu!  Este un subiect atât de vast, încât uneltele noastre se pierd în imensitatea lui, și atât de adânc, încât mândria noastră se îneacă în infinitatea lui. Alte subiecte pot fi cuprinse de mintea noastră; tratându-le, ne simțim mulțumiți de noi înșine și ne fac să spunem: "Ia te uite cât sunt de înțelept!". Dar când ne aplecăm asupra acestei științe a științelor, când descoperim că nu-i putem sonda profunzimile și privirea noastră scrutătoare nu poate să-i zărească înălțimile, plecăm cu gândul: "Sunt de ieri și nu știu nimic!".
- CHARLES HADDON SPURGEON -

 

"CINE ESTE DUMNEZEU?"... O întrebare care stârnește în noi dorința sinceră de a-i afla răspunsul! Ravi Zacharias, în una dintre capodoperele sale, "Strigătele inimii", surprinde cauza acestei dorințe care se află în adâncul ființei noastre, astfel: "În Harul și Înțelepciunea Sa, DUMNEZEU ne-a binecuvântat cu un intelect și cu simțuri care tânjesc să-L vadă, să-L audă și să-L cunoască."

Așadar, haideți să dăm curs acestei năzuințe și să ne continuăm călătoria pe tărâmul cunoștinței și iubirii față de Cel care reprezintă tot ceea ce avem nevoie în orice circumstanță a vieții și care este răspunsul la tot ceea ce ne ridică întrebări!

 

Natura lui DUMNEZEU cuprinde atât atribute incomunicabile, cât și atribute comunicabile. Acestea din urmă reprezintă conținutul a 5 categorii și anume: Atribute ale FIINȚEI Sale, cele COGNITIVE, MORALE, cele ce determină SCOPURILE Sale și cele PRIMARE. Fiecare categorie cuprinde trăsături pe care majoritatea dintre noi le cunoaștem fără să le fi studiat. Însă, în cele ce vor urma, le vom clasifica pe fiecare în parte pentru a forma o structură cât mai inteligibilă, dar și compactă!

1. Atribute ale FIINȚEI Sale

a) TRANSCENDENȚA - DUMNEZEU transcende sau este deasupra întregii Sale Creații și este Necunoscut de aceasta în afară de cei/cele cărora li se descoperă din proprie inițiativă. Adică, nu avem cum să-L cunoaștem pe El decât prin revelația Sa despre Cine este EL și aceasta se află în Biblie, CUVÂNTUL ADEVĂRULUI.

b) IMANENȚA - DUMNEZEU este foarte activ în lumea din care facem parte și în viețile noastre de zi cu zi. Lui DUMNEZEU îi pasă în mod real de fiecare aspect și detaliu al existenței noastre și ne invită să primim Călăuzirea, Harul și Dragostea Sa.

c) ASEITATEA - DUMNEZEU este cauza propriei Sale existențe și Își este, pentru Sine, Suficient, neavând nevoie de ființe umane sau de restul Creației pentru a-și completa, cumva, atributele sau Caracterul Său.

d) OMNIPREZENȚA - DUMNEZEU nu are dimensiune sau formă, El fiind Prezent în toate locurile, în același timp, cu întreaga Sa Ființă dumnezeiască.

e) UNITATEA - Întreaga Ființă a lui DUMNEZEU include întotdeauna toate atributele Sale. Aceste atribuții nu sunt niciodată în opoziție.

f) ETERNITATEA - DUMNEZEU a existat dintotdeauna, neavând Început și Sfârșit. El nu experimentează, ca noi, succesiuni de momente și clipe, fiind în afara timpului.

g) INFLEXIBILITATEA - DUMNEZEU nu se schimbă niciodată în Caracterul Său și Ființa Sa. El este perfect în Caracter, scopuri și promisiuni.

2. Atribute COGNITIVE

A) VERIDICITATEA - DUMNEZEU este DUMNEZEU ADEVĂRAT ale cărui cuvinte și cunoștință sunt ambele adevărate și reprezintă STANDARDE ABSOLUTE și FINALE de ADEVĂR.

B) OMNISCIENȚA - DUMNEZEU cunoaște totul întru totul, atât actualele, cât și posibilele lucruri ce se pot întâmpla. Știința Sa este la nanometru și, chiar, dincolo de acesta!

C) ÎNȚELEPCIUNEA - DUMNEZEU întotdeauna alege cele mai bune obiective și cele mai bune mijloace pentru a le atinge.

3. Atribute MORALE 

a) GELOZIA - DUMNEZEU întotdeauna caută să își protejeze Onoarea și Slava Sa.

b) BUNĂTATEA - DUMNEZEU este Standardul Suprem pentru Bine și tot ce este El și face este demn de aprobare ca fiind Cel mai bun.

c) PACEA - DUMNEZEU, în Caracter și Acțiuni, este separat de toată confuzia și tot haosul.

d) SFINȚENIA - DUMNEZEU este separat TOTAL de tot ce este păcat și este hotârât în căutarea Slavei Sale.

e) DRAGOSTEA - DUMNEZEU ÎNTOTDEAUNA SE DĂ PE SINE PENTRU ALȚII!

f) MILA - DUMNEZEU este bun atât cu aceia care sunt disperați, răniți în suflet și căzuți, fiindu-le Ajutor de nădejde, cât și cu aceia ce merită pedeapsa Sa.

g) DREPTATEA - DUMNEZEU este Standardul Final a tot ceea ce este drept și acționează întotdeauna în concordanță cu ceea ce este drept. ( mai poartă denumirea de JUSTIȚIA lui DUMNEZEU)

h) MÂNIA - DUMNEZEU URĂȘTE PĂCATUL într-un mod INTENS, CONTINUU și DESĂVÂRȘIT. NU trece cu vederea niciodată!

4. Atribute ce determină SCOPURILE Sale

a) VOINȚA - DUMNEZEU aprobă și determină să întreprindă orice acțiune necesară existenței și activitate a tot ceea ce există.

b) LIBERTATEA - DUMNEZEU face tot ceea ce îi place și vrea! El e Singurul care deține autonomia adevărată!

c) OMNIPOTENȚA - DUMNEZEU este capabil să facă toate lucrurile conform Voii Sale Sfinte. El exercită o completă putere asupra Creației Sale și o conduce ca Singurul Suveran al ei.

5. Atribute PRIMARE

A) GLORIA - Strălucirea ce este creată să înconjoare întreaga prezență a lui DUMNEZEU și revelație despre Sine!

B) FRUMUSEȚEA - DUMNEZEU este posesorul și suma tututor calităților dezirabile.

C) BINECUVÂNTAREA - DUMNEZEU își găsește plăcerea totală în Sine și în tot ceea ce reflectă Caracterul Său binecuvântat.

D) PERFECȚIUNEA - DUMNEZEU posedă, în totalitate, toate calitățile excelente și nu există alte calități pe care le-ar dori pentru Sine!

Ceea ce s-a punctat mai sus au fost atributele comunicabile ale lui DUMNEZEU! Cele incomunicabile sau care numai pe EL Îl caracterizează în esență sunt:

1. INVIZIBILITATEA - Întreaga esență a Naturii Sale nu va fi niciodată vizibilă pentru noi. DUMNEZEU se descoperă progresiv aceluia care Îl dorește din toată inima.

2. SPIRITUALITATEA - DUMNEZEU este o FIINȚĂ care nu este făcută din materie și care nu poate fi percepută de simțurile din trupurile noastre. El este DUH, SPIRIT!

Acestea reprezintă Atributele lui DUMNEZEU descoperite de El Însuși în Biblie, Sfânta Scriptură! Ceea ce El ne-a revelat prin Cuvântul Său reprezintă substanța Existenței Sale, iar noi am avut privilegiul de a o vedea prin această incursiune de sinteză în cunoașterea Naturii lui DUMNEZEU!
Desigur că aceste atribute reprezintă doar un cadru generalist! Dacă fiecare dintre noi am dori să-L cunoaștem mai mult, vom descoperi că DUMNEZEU poate fi și TATĂL nostru care se îngrijește de copiii Săi, poate fi PRIETENUL nostru adevărat și CONFIDENTUL de încredere căruia Îi poți încredința secretele tale...

DUMNEZEU este, într-adevăr, cea mai MINUNATĂ PERSOANĂ din Univers! Și ceea ce este absolut copleșitor este faptul că El este un DUMNEZEU PERSONAL! Adică, El poate fi o prezență reală în viețile fiecăruia dintre noi! El nu este departe de noi, ca unul căruia nu-I pasă de ceea ce ne doare în adâncul sufletului nostru! Fiecare dintre noi avem acele nevoi, dorințe pe care le dorim să fie satisfăcute că să ne putem simți împliniți și fericiți!


DUMNEZEU este mai aproape de noi decât aerul pe care-l respirăm zi de zi și care intră în plămânii noștri; este intervalul dintre două bătăi ale inimilor noastre; este aceea scânteie ce se formează între doi neuroni ai noștri când realizează o sinapsă!

De aceea, El merită tot ceea ce suntem și avem, pentru că DUMNEZEU REPREZINTĂ TOT CEEA CE AVEM NEVOIE, iar sufletele noastre nu-și vor găsi pacea și nu-și vor umple golul decât în EL, prin EL și pentru EL!

PUNE-ȚI ÎNCREDEREA ÎN EL ȘI NU VEI REGRETA NICIODATĂ!

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
 • Vizualizări: 53
 • Favorită: 1
 • Gramatical 1
 • David.RD24  corect gramatical

  Gramatical 1 0
 • Diacritice 1
 • David.RD24  diacritice puse corect

  Diacritice 1 0
 • Conținut 1
 • David.RD24  complet în conținut

  Conținut 1 0
Opțiuni