Lăudați pe Domnul
Autor: Dorina Madaras  |  Album: POCĂINȚĂ  |  Tematica: Meditație
Resursa adaugata de Dorina1980 in 23/06/2018
    12345678910 0/10 X
Referințe

Cei mai mulți oameni au "ceva" sau pe "cineva" de lăudat, însă psalmistul David a declarat astfel: "Voi lăuda pe DOMNUL din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui." (Psalmul 9:1)

 "LAUDA" noastră către Dumnezeu:

》este ceea ce Îi oferim când recunoaştem natura Lui extraordinară

》este o "mulțumire" la adresa Lui pentru fiecare aspect al caracterului Său divin

》este o exprimăre de apreciere și înțelegere al valorii Sale

》este atitudinea noastră interioară care devine expresie exterioară

》ne amintește măreția Lui, iar puterea și prezența Lui în viața noastră ne dezvoltă cunoştința despre cine este El

Unii poate gândesc că "lauda" este acelaşi lucru ca "mulțumirea", însă există diferență. Mulțumirea descrie atitudinea noastră față de ceea ce a "făcut" Dumnezeu, în timp ce lauda este oferită pentru ceea ce "este" Dumnezeu!

De fiecare dată când citim Scriptura, să căutăm cu atenție atributele Lui Dumnezeu şi să medităm la caracterul Lui extraordinar, care merită toată mulțumirea nostră.

》"Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!" (Psalm 118:1)

》"Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor!" (Psalmul 135:3)

》Să lăudăm pe Domnul pentru că este Acela care lucrează în noi și ne dă, după plăcerea Lui, și voinţa, și înfăptuirea. (Filipeni 2:13)

》Să lăudăm pe Domnul căci este vrednic să primească toată slava, cinstea și puterea, căci El a făcut toate lucrurile și prin voia Lui stau în fiinţă și au fost făcute! (Apocalipsa 4:11)

》Să lăudăm pe Domnul pentru că Numele Lui este sfânt, și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El." (Luca 1:49)

》"Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi și credincioşia Lui ţine în veci."                (Psalmul 117:1‭-‬2)

》"Să laude oamenii Numele Tău cel mare și înfricoşat, căci este sfânt! Să laude oamenii tăria Împăratului, căci iubeşte dreptatea! Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru și închinaţi-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!"          (Psalmul 99:3‭-‬5)

》 "Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este 'un foc mistuitor'. (Evrei 12:28-29

》"Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari! Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale și voi cânta minunile Tale. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun faţă de toţi și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta." (Psalmul 145:3‭-‬10)

Dumnezeu porunceşte tuturor oamenilor să-L laude numai pe El! Isaia 43:21 dovedeşte că lauda este unul dintre motivele pentru care am fost creați: "... . poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele." Evrei 13:15 confirmă acest adevăr: "Prin Domnul Isus, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui."  

Unii vor întreba: "dacă omul a fost creată să-L laude pe Dumnezeu, de ce totuși are tendința să Îl ignore, să nu-I acorde nici un fel de atenție sau foarte puțină? Sau de ce ne este atât de greu să-L lăudăm pe Dumnezeu?" Tendința de a-L uita pe Dumnezeu se manifestă în mod constant în viața noastră, din pricina păcatului şi a firii pământeşti care zace în om din naştere. Acest principiu rău acționează atât din afara, cât mai ales din interiorul nostru. Cei care nu sânt născuți din nou, încă trăiesc după îndemnurile firii pământeşti şi umblă după lucrurile firii pământeşti. O astfel de influență întunecată luptă împotriva Duhului să ne îndepărteze de Creatorul, pentru ca astfel să intrăm într-un întuneric unde nu putem sluji Domnului şi din care să nu mai ieșim vreodată. De aceea ne este atât de greu să-L lăudăm pe Dumnezeu.  

 O altă cauză, este și lipsa de exercițiu, de planificare a activităților noastre zilnice pentru a pune deoparte un timp în care să ne rugăm, să studiem Cuvântul și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dacă L-am lăuda pe Domnul în fiecare zi, mai ales dimineața, precum și seara, atunci viața noastră ar fi împrospătată de o putere spirituală cu totul deosebită.

LAUDA către Dumnezeu se naşte într-o inimă plina de dragoste față de El. Sântem creştini adevărați? Dacă "DA", atunci trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea noastră (Deut 6:5) pentru că El este vrednic! Domnul să ne ajute! Totodată, să nu uităm că "noi Îl iubim pe Domnul pentru că El ne-a iubit întâi."(1 Ioan 4:19) Fără dragostea lui Dumnezeu în noi, orice laudă oferită Lui este fără valoare. Dragostea nascută în relația cu Dumnezeu, prin Isus Hristos, este partea esențială a laudei noastre.

Cum putem aduce laudă la adresa lui Dumnezeu în permanență? LAUDA poate fi exprimată prin cântări, poezii, rugăciune, predicii, prin fapte vrednice de pocăință, şi nu numai. Toate acestea trebuie făcute fară încetare (Psalmul 71:6). Psalmul 34:1 ne învață să binecuvântăm pe Domnul în orice vreme; lauda Lui să fie totdeauna în gura noastră. AMIN! Doamne ajută!  

LAUDĂ la adresa lui Dumnezeu poate fi adusă oriunde! Uneori, Îl lăudăm pe Dumnezeu înăuntrul nostru: "Voi face din Tine bucuria și veselia mea, voi cânta Numele tău, Dumnezeule Preaînalt. ." (Psalmul 9:2) "Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine."(Luca 1:46‭) Alteori, Îi aducem laudă Dumnezeului nostru în public: "Voi vesti Numele Tău fraţilor mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării." (Psalmul 22:22

Momentan, LAUDA lui Dumnezeu este adusă de copiii Lui ca expresie de respect, recunoştință, mulțumire, apreciere de fiecare aspect al naturii divine şi valorii Sale. Dar într-o zi, în aceea zi măreață când Domnul Isus revine pe nori, întreaga omenire va da slavă lui Dumnezeu. Fiindcă este scris: "Pe viaţa Mea Mă jur," zice Domnul,"că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu."(Romani 14:11) ALELUIA!

Numai când Îl cunoaştem personal şi avem o relație intimă cu Acest Împărat al împăraţilor și Domn al domnilor, Isus Hristos, inima noastră tânjeşte să laude Numele Său. Cuvântul lui Dumnezeu Îl descrie aşa de minunat: "De aceea și Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2:9‭-‬11),"singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică!" (1 Timotei 6:15‭-‬16) ALELUIA! Glorie Lui în veci!

Spre ruşinea noastră, Biblia ne mai învață că: întreaga natură Îl laudă pe Dumnezeu (Psalmul 148:7-10); soarele, luna şi stelele (Psalm 19:1 & Psalm 148:3); îngerii (Psalmul 148:2), chiar şi mânia oamenilor este folosită de Dumnezeu pentru a-I aduce slavă (Psalmul 76:10). Ştiind aceste lucruri, cu cât mai mult noi, oamenii trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în 1 Petru 2: 9: "Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată." Aşadar,   lauda noastră pentru Domnul este evidentă şi prin mărturia noastră.

Dragi cititorii, cu toții să alegem pe Domnul, Dumnezeu ca și subiectul laudei noastre! Să fim hotărâți să-L lăudăm neîncetat, în orice loc şi la orice timp, chiar dacă uneori ni se pare greu şi imposibil. Inima poate ne este rănită, povara este prea grea, strâmtorarea prea mare şi suferința prea dureroasă - dar să nu privim la furtună, ci în orice circumstanțe al vieții, să strigăm cu  bucurie: "Prin puterea harului Tău, Doamne, Te voi lăuda din toată inima mea și voi istorisi toate lucrările şi minunile Tale minunate!" Doamne ajută!

Lauda noastra către Dumnezeu trebuie sa fie din abundență pentru că nu există nici o lucrare a Lui care să nu fie minunată și demnă de a fi istorisită la întreagă lume! Lăudat să fie Domnul! Deaceea,"Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine! Să lăudăm cu toţii Numele Lui!" (Psalmul 34:3) "De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat! Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus?" (Psalmul 113:3‭-‬5)  "Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare ești Tu și mare este Numele Tău prin puterea Ta. Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între toţi înţelepţii neamurilor și în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine." (Ieremia 10:6‭-‬7) AMIN!

~ Dumnezeul meu, nu pot şi nu vreau să stau tăcută! Mi-ai dat o limbă, dar nu sânt ca niște fiare sălbatice care nu pot vorbi! Cât timp am suflare, limba mea v-a mărturisi toate lucrările Tale minunate! ~Comentariile sunt oprite pentru această resursă.
Statistici
  • Vizualizări: 2796
  • Export PDF: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni