Oni Rodilă/Alina Paneșiu, albumul Sanctus Pro Deo, acorduri, pagina 1