Înălțarea lui Mesia: mai mare decât îngerii
Autor: Paul Ionașcu  |  Album: Diverse  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de paullidia in 25/04/2020
    12345678910 0/10 X
Referințe

Iată, Servitorul Meu se va purta cu chibzuinţă, va fi înălţat şi preamărit şi va fi foarte sus” (Isaia 52:13 traducerea Fidelă)

 

În al treilea rând Mesia este pus în rang de autoritate mai mare chiar și decât al îngerilor. Este mai mare decât oricare înger. Fie Mihail căpetenia poporului evreu, fie Gabriel mesagerul lui Dumnezeu.

 

Pavel afirmă în două locuri acest lucru:

 

„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuș n'a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S'a desbrăcat pe sine însuș și a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S'a smerit și S'a făcut ascultător pînă la moarte, și încă moarte de cruce. Deaceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt și de supt pămînt, și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Fil. 2:6-11)

 

„El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungînd cu atît mai pe sus de îngeri, cu cît a moștenit un Nume mult mai minunat decît al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Și iarăș: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu?” Și, cînd duce iarăș în lume pe Cel întîi născut, zice: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Și despre îngeri zice: „Din vînturi face îngeri ai Lui; și dintr'o flacără de foc, slujitori ai Lui”; pe cînd Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea și ai urît nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decît pe tovarășii Tăi.” Și iarăș: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pămîntul; și cerurile sînt lucrarea mînilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămîi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, și vor fi schimbate; dar Tu ești acelaș; și anii Tăi nu se vor sfîrși.” Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale?” Nu sînt oare toți duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mîntuirea?” (Evr. 1:3-14)

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 169
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni