Cronica împăratului Saul și a tânărului David
Autor: Victor Dobrescu  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Dobrat in 10/07/2019
    12345678910 0/10 X

                          Cronica împăratului Saul și a tânărului David

Scurt Prologos

Atunci când suntem călăuziți să elaborăm un studiu biblic, nu se poate să nu descoperim mai târziu o sinergie (coordonare) între ceea ce ne descoperă Duhul Sfânt la fiecare dintre noi, când studiem Sfânta Scriptură, și ceea ce a descoperit deja Duhul Sfânt altor credincioși, care au trăit înainte de noi sau sunt contemporani cu noi.

Fiind același Duh, care ne iluminează gândirea în procesul studierii Sfintei Scripturi, El va descoperi fiecărei generații de credincioși aceleași adevăruri ale lui Dumnezeu consemnate în Biblie.

Însă, revelația divină fiind progresivă, Duhul Sfânt a descoperit, descoperă și va descoperi noi înțelesuri, noi mesaje ale  Cuvântului divin, celor care studiază sub îndrumarea Sa; fiindcă Dumnezeu înainte de întemeierea lumii a orânduit totul astfel încât,  „la vremea sfârșitului... cunoștința va crește”.

******************************

N. B.

Evenimentele din istoria biblică de la Adam la Domnul Isus sunt consemnate în Sfânta Scriptură în ordinea succesiunii lor în timp (totuși, „unele secvenţe de evenimente pot să fie concomitente şi nu succesive”) și pot fi ancorate în istoria universală pe baza unor date fundamentale care corespund unor evenimente specifice consemnate în Biblie.

*******************************

                                       Informații preliminare pentru

                         Cronica împăratului Saul și a tânărului David

 

În Dicţionarul Biblic, Volumul 1, pagina 320,  publicat în anul 1995 de Editura Stephanus din  Bucureşti, este menționat faptul că „data exactă a morții lui Solomon nu este cunoscută. Diferitele sisteme de cronologie o plasează între anii 945 și 925 î. H.  Această incertitudine semnalată din start lasă loc unor reajustări ulterioare.”

Însă, în conformitate cu „Istoria Lumii În Date” (unde la  pagina 10 este consemnat că în anul 930 î. H.   faraonul Sheshonk I (ŞIŞAK) din Bubastis, întemeietorul dinastiei a 22-a, a invadat și a jefuit  Ierusalimul) nu este greu de stabilit o concordanță a evenimentelor biblice cu cele din istoria universală, pentru perioada primilor împărați din istoria poporului Israel.

Dintre toate cronologiile popoarelor antice, „cronologia egipteană este singura care are o eroare de cel mult șase luni de zile pentru o perioadă de cel puțin 1000 de ani î. H.”

Jefuirea Ierusalimului de către faraonul Sheshonk I (ŞIŞAK) din Bubastis care s-a petrecut în anul 930 î. H. (menționată în cronicile egiptene,  atestată de basorelieful lui Șișak de la Karnak) corespunde unui eveniment consemnat în Vechiul Testament în carțile 1 Împărați 14:25-26 și 2 Cronici 12:1-9.   

Jefuirea Ierusalimului având loc în anul 930 î. H. în „al cincilea an al împărăţirii lui Roboam”, rezultă că fiul lui Solomon, Roboam, a devenit împărat în anul 935 î. H. , an în care tatăl său Solomon a murit.

La anul 930 î. H.  se adaugă cei 5 ani și rezultă că anul 935 î. H. este data începerii domniei lui Roboam.

Conform relatărilor din cartea 1 Împărați 12:1-24 și din cartea 2 Cronici 10:1-11:4,  la începutul domniei lui Roboam a avut loc scindarea unității statului Israel.  Ieroboam, fostul slujitor al lui Solomon chemat din Egipt, a devenit împărat peste zece seminții (triburi) în partea de nord a împărăției lui Solomon – Israelul, iar Roboam fiul lui Solomon a rămas împărat doar peste două seminții (triburi) în partea de sud – Iudeea.

Evenimentele din istoria biblică sunt consemnate în Sfânta Scriptură de la Adam la Domnul Isus în ordinea succesiunii lor în timp (totuși, „unele secvenţe de evenimente pot să fie concomitente şi nu succesive”), și nu invers, excepție făcând „Cartea neamului lui Isus Hristos” din Evanghelia după Luca 3:21-38.

Astfel, o „cronologie biblică demnă de încredere se bazează pe anumite date fundamentale din Istoria Lumii. O dată fundamentală este o dată calendaristică din istorie, care are o bază solidă pentru a fi acceptată şi care corespunde unui  eveniment specific consemnat în Biblie.

Ea poate fi utilizată apoi ca punct de plecare pentru stabilirea cu certitudine a unei serii de evenimente biblice”, [în legătură cu anii de domnie ai primilor împărați ai lui Israel: Saul, David, Solomon, Roboam și până la ducerea ultimului împărat Zedechia în robia babiloniană].

******************************

                            Date fundamentale din Istoria Lumii

                              pentru Vechiul Testament sunt:  

-  de la primii împărați ai lui Israel și până la distrugerea Ierusalimului în anul 587/586 î. H.  - 

1 -  Jefuirea Ierusalimului de către faraonul Sheshonk I (ŞIŞAK) din Bubastis în anul 930 î. H.  este menționată  în  cartea 1 Împărați 14:25-26 și în cartea 2 Cronici 12:1-9.

2 - Sargon II (Suarrukin II) cucerește Israelul în anul 722/721 î. H. și este transformat în provincie asiriană, iar israeliții sunt duși în robia asiriană. Evenimentul este menționat în  cartea 2 Împărați 17:6.

3 - Lupta de la CARCHEMIȘ (KARKEMICH), eveniment marcant consemnat  de istoria laică în diverse surse istorice (printre care Diodor Africanus, Eusebiu, Ptolomeu, precum şi unele tăbliţe babiloniene) este menţionată şi în Vechiul Testament în cartea Ieremia 46:2. Acest eveniment s-a petrecut în anul 605 î. H. la începutul verii.”

4 - „Nabucodonosor II [Nebucadnețar] reprimă răscoala Iudeii, cucerește Ierusalimul, demolează Templu și strămută în Mesopotamia o parte a populației. Evenimentul s-a petrecut în anul 587/586 î. H. ” și este menționat în cartea Ieremia 52:12-30.

******************************

                         Cronica împăratului Saul și a tânărului David

Ø  În anul 1055 î. H.

Saul - fiul lui Chiș din seminția lui Beniamin – la vârsta de 30 de ani a fost uns împărat de către proorocul Samuel (conform 1 Samuel 13:1;  2 Samuel 2:10 și Fapte 13:21).

**************

Ø  În anul 1054 î. H.

Saul la  vârsta de 31 de ani  s-a luptat cu filistenii la Geba și i-a învins (conform 1 Samuel 13:3).

**************

Ø  În anul 1053 î. H.

Saul la  vârsta de 32 de ani,  în lipsa lui Samuel care întârzia,  și-a depășit atribuțiile aducând singur jertfă lui Dumnezeu dorind să înceapă lupta cu filistenii. Dumnezeu prin profetul Samuel îl mustră pe împărat și l-a  anunță pe Saul „că acest act de neascultare l-a făcut nedemn să întemeieze o dinastie”. – Prima greșală (conform 1 Samuel 13:13-14)

Lupta cu filistenii la Micmaș (conform 1 Samuel 13:15-14:46).

**************

Ø  În anul 1045 î. H.

Când Saul avea 40 de ani S-A NĂSCUT DAVID (conform 2 Samuel 5:4).

**************

Ø  În anul 1030 î. H.

Când Saul avea 55 de ani, iar David 15 ani, Saul s-a luptat cu Amaleciții și i-a învins. În amintirea acestei victorii „Saul s-a dus la Carmel și... și-a înălțat un semn de biruință”! (conform 1 Samuel 14:47-15:8,12).

 Însă, Saul n-a ascultat total de porunca lui Dumnezeu lăsându-l cu viață pe Agag, n-a distrus toate animelele și „își ridicase un monument. Acum deja el nu mai acționa ca un instrument al lui Dumnezeu, ci  lucra după cum îl tăia capul și se lăsa condus de impulsurile firii lui orgolioase. Samuel l-a înștiințat că Domnul îl lepădase și că tronul avea să-i fie luat. Astfel Saul a fost  lepădat de Domnul”. – A doua greșală (conform 1  Samuel 15:9-35).

**************                                                                                                                                           

Ø  Între anii 1028- 1026 î. H.

Când Saul avea 57-59 de ani, David la vârsta de 17-19 ani a fost uns  împărat în Betleem de proorocul Samuel (conform 1 Samuel 16:1-13).

 **************

Ø  În anul 1024 î. H.

Când Saul avea 61/62 de  ani, David la vârsta de 21/22 de ani a intrat în slujba împăratului Saul (conform 1 Samuel 16:17-23).

 **************

Ø  Între anii 1023-1020 î. H.

Când Saul avea 62-65 de ani,  David la vârsta de 22-25 de ani s-a luptat cu Goliat în Valea Elah (conform 1 Samuel 17:12-58).

David în fruntea oastei lui Saul. Invidia lui Saul (conform 1 Samuel 18:17-30).

Căsătoria lui David cu Mical, fata cea mai mică a lui Saul  (conform 1 Samuel 19:8-17).

**************

Ø  În anul 1019 î. H.

Când Saul avea 66 de ani, iar David 26 de ani a fost amenințat  de  Saul (conform 1 Samuel 18:11; 19:1).

David scăpat de Mical (conform 1 Samuel 19:8-17).

Fuga lui David la Samuel la Rama – David s-a stabilit la Naiot conform 1 Samuel 19:18).

Fuga lui David la Nob și Gat (conform 1 Samuel 21:1-15).

Saul i-a ucis pe preoții din Nob (conform 1 Samuel 22:6-21).

David a scăpat Cheila și l-a cruțat pe pe Saul în peștera En-Ghedi (conform 1 Samuel 23:1-24:22).

**************

Ø  În anul 1018 î. H.

Când Saul avea 67 de ani, iar David 27 de ani, proorocul Samuel a murit (conform 1 Samuel 25:1).

David si Abigail (conform 1 Samuel 25:2-44).

**************

Ø  În anul 1017 î. H.

Când Saul avea 68 de ani, iar David 28 de ani,  David l-a cruțat iar pe Saul (conform 1 Samuel 26).

Apoi, până când a murit Saul, David a locuit  în Țiclag timp de 1 an și 4 luni (conform 1 Samuel 27:7).

**************

Ø  În anul 1015 î. H.

Când Saul avea 70 de ani, iar David avea 30 de ani, evreii conduși de Saul au fost învinși de filisteni în lupta de la Ghelboa. Saul a fost rănit și s-a sinucis pentru a nu fi luat prizonier de filisteni. În luptă au murit și fiii săi Ionatan, Abinadab și Malchișua (conform 1 Samuel  31).

**************

Ø  În anul 1015 î. H.

       În urma morții lui Saul,  DAVID este uns  ÎMPĂRAT la vârsta de 30 de ani doar PESTE IUDA  (conform 2 Samuel 5:4).

      **************

      În  același an 1015 î. H.  Iș-Boșet fiul lui Saul, care avea 40 de ani,  a fost pus împărat de Abner peste Israel (conform 2 Samuel 2:8-10). Iș-Boșet s-a născut în primul an de domnie al lui Saul.

**************

Ø  În anul 1013 î. H.

Când Iș-Boșet avea 42 de ani, iar David 32 de ani, Abner a fost ucis de Ioab, iar Iș-boșet a fost ucis de fiii lui Rimon (conform 2 Samuel 4).

 

**************

     „În  același an 1013 î. H. după ce Abner și Iș-boșet au fost asasinaţi, opoziţia organizată faţă de David s-a încheiat prin ungerea lui David ca împărat peste cele 12 seminţii ale lui Israel la Hebron, de unde avea să transfere după cinci ani capitala la Ierusalim (conform 2 Samuel 3-5; 1 Cronici 26:31; 1 Cronici 29:26-27).”  

******************************

                                  Argumente biblice pentru Saul și Iș-Boșet

                             în perioada cronologică de la 1055 – la 1013 î. H.

 

Conform 1 Samuel 13:1  Saul era în vârstă de treizeci de ani, când a ajuns împărat,  şi a domnit doi ani peste Israel.

**************

Însă,  apostolul Pavel în predica pe care a susținut-o în sinagoga din Antiohia Pisidiei a afirmat,  așa cum este scris în Faptele Apostolilor 13:21-22, că poporul Israel în timpul proorocului Samuel a „cerut atunci un împărat.  Şi,  timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin;  apoi l-a înlăturat, şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.”

                 Concluzia este că Saul a fost împărat de drept timp de 2 ani,   

                          iar timp de 38 de ani Saul a fost un uzurpator.

N. B.  „Familia regală era alcătuită din Saul, soția sa Ahinoam, cei trei fii ai săi Ionatan,  Ișvi (nu Iș-Boșet sau Eș-Baal; cf. 1Cro. 10:2 unde Ișvi este identic cu Abinadab) și Malchișua, fiicele sale:  Merab și Mical (prima soție a lui David; cf. 1 Sam 18:27) și Abner [vărul lui Saul], care era comandantul oștirii lui Saul. Ișvi nu este probabil unul și același cu Iș-Boșet pentru că Iș-Boșet este fiul cel mai mic al lui Saul, născut după ce Saul a început să domnească. Din acest motiv el nu este trecut în lista din 1 Samuel 14:49, dar apare în lista completă a fiilor lui Saul din 1 Cronici 8:33 (cf. comentariului de la 2 Sam. 2:8).”

**************

După moartea lui Saul, conform 2 Samuel 2:8-10, Abner, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui Saul,  a luat pe Iş-Boşet, fiul lui Saul, şi l-a trecut la Mahanaim.  L-a pus împărat peste Galaad, peste Gheşuriţi, peste Izreel, peste Efraim, peste Beniamin,  peste tot Israelul.  Iş-Boşet,  fiul lui Saul,  era în vârstă de patruzeci de ani, când s-a făcut împărat al lui Israel, şi a domnit doi ani.  Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David.

**************

Deci, Saul a fost uns împărat la vârsta de trezeci de ani, a domnit patruzeci de ani și a murit când avea șaptezeci de ani, iar fiul lui Saul, Iș-Boșet, a fost pus împărat la vârsta de 40 de ani și a fost asasinat la vârsta de 42 de ani.

******************************

                                Argumente biblice pentru David

                     în perioada cronologică de la 1045-1015 î. H.

 

În cărțile 1 și 2 Samuel există trei indicii cronologice pentru a putea stabili corect cronologia vieții lui David până la vârsta de treizeci de ani.

1 -  Primul indiciu cronologic se află în scris în cartea 1 Samuel 16:18  Unul din slujitori a luat cuvântul şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care ştie să cânte; el este şi un om tare şi voinic, un războinic, vorbeşte bine, este frumos la chip, şi Domnul este cu el.  ” 

Conform Numeri 1:1-3 Domnul a vorbit lui Moise…faceți numărătoarea…tuturor bărbaților de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei din Israel care sunt în stare să poarte armele.  

Deci,  David când a intrat în slujba lui Saul avea cel puțin 21/22 de ani.

2 - Al doilea indiciu cronologic este scris tot în cartea 1 Samuel 27:7 Timpul cât a locuit David în ţara Filistenilor a fost de un an şi patru luni. David, conform 1 Samuel 27:6, a locuit în cetatea Țiclag care i-a fost dată de Achiș ca răsplată pentru loialitatea sa.  

3 - Timpul, cât a locuit David la Țiclag, a luat sfârșit în momentul când Saul a murit, iar David a devenit împărat la vârsta de treizeci de ani, conform celui de- al treilea indiciu cronologic din cartea 2 Samuel 5:4  David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat, şi a domnit patruzeci de ani.

Deci, când avea douăzeci și opt de ani și opt luni,  David împreună cu cei șase sute de oameni care erau cu el s-a stabilit la Țiclag, unde a locuit un an și patru luni, împreună cu familiile lor (1 Samuel 30:1-3).

**************

În final, tragem concluzia că toate evenimentele consemnate în cartea 1 Samuel de la capitolul 16:14 până la capitolul 27:7, s-au petrecut în intervalul de timp dintre intrarea lui David în slujba lui Saul și până la stabilirea lui David în Țiclag.

***************************

                        Întrebări inevitabile

 

       - De ce Saul l-a numit copil pe David?

Mulți au considerat și consideră că David în momentul când s-a luptat cu Goliat era doar un copil, bazați pe afirmația lui Saul, după ce David îi spusese împăratului că va merge să lupte cu Goliat:  „Nu poţi să te duci să te baţi cu Filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.”

De fapt, Saul s-a referit la faptul că în comparație cu Goliat, care era un luptător  cu experiență căpătată în ani îndelungați în războaie, David care nu luase parte la nici-un război era doar un copil în domeniul luptelor. În acest sens Saul avea dreptate.

***************************

        - De ce David a renunțat la armura lui Saul?

David a renunțat la armura lui Saul fiindcă era prea mare de el. Să nu uităm că Saul era mai înalt „decât oricare din copiii lui Israel; și-i întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus” (1 Samuel 9:2).

Deci, cel mai înalt dintre copiii lui Israel nu depășea umărul lui Saul în înălțime.

Cum Eliab, fratele cel mare a lui David era poate cel mai înalt dintre fiii lui Isai și el poate ajungea la umărul lui Saul, înțelegem că David în mod sigur nu ajungea la umărul lui Saul în înălțime. Însuși Domnul i-a spus lui Samuel că David era mai scund decât Eliab (1 Samuel 16:7).

**************************

         - De ce Goliat nu vedea în David decât un copil?

Goliat, care avea peste trei metri înălțime, era după afirmația lui Saul „un om războinic din tinereţea lui ”.

Afirmația aceasta este o dovadă că războinicul Goliat la momentul luptei cu David era mai mare  ca fiul lui Isai cu același număr de ani cu cât Goliat era mai mic decăt Împăratul Saul.

De la înălțimea sa, gigantul Goliat privindu-l pe David,  care nu purta nici un echipament militar de protecție pe el și fără vreo armă în mînă,  în afară de praștia sa, „nu vedea în el decât un copil, cu păr bălai și cu față frumoasă” (1 Samuel 17:42), un tânăr nedeprins cu luptele, lipsit de orice experiență a războiului.

De remarcat că expresia „copiii lui Israel” cu referire la bărbații din poporul Israel se găsește de 15 ori în cele două cărțile 1 și 2 Samuel, scrise de  proorocul Samuel. Astfel Samuel precizează că Saul era mai înalt „decât oricare din copiii lui Israel…”

**************

De altfel, uneori pot fi întâlniți tineri cu vârste de peste douăzeci de ani care la prima vedere par că au șaptesprezece, optsprezece ani, cand în realitate au douăzeci și patru, douăzeci și cinci de ani.

**************************

                                Addenda

Datele de mai jos se bazează pe informația din Istoria Egiptului Antic în legătură cu Jefuirea Ierusalimului în anul 930 î. H. de către  faraonul Sheshonk I (ŞIŞAK) din Bubaistis, întemeietorul dinastiei a 22-a din Egipt.

Eli *************  1115 - 1075 î. H.    40 de ani  Judecător / Preot

Samuel ********* 1075 - 1055 î. H.    20 de ani  Judecător / Preot / Prooroc

Saul************ 1055 - 1015 î. H.    40 de ani  Împărat

David*********** 1015 -   975 î. H.     40 de ani Împărat

Solomon*********  975 -   935 î. H.     40 de ani  Împărat

Roboam********** 935 -   918 î. H.     17 ani       Împărat           

**************************

                                Bibliografie

BIBLIA, traducerea Cornilescu, Ediţia a V-a,  Cristian Aid Ministries, Ohio, SUA, 1998.

BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, traducere literală nouă, Bucureşti, Editura GBV, Germany, 2001.  

BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ  VECHIUL ȘI NOUL TESTAMENT-BIBLES & PUBLICATIONS CHRETIENNES-30, rue  Chateauvert F -26000 Valence  2002.

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA,  Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,  Germany,   1990.   

SEPTUAGINTA, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart,  Germany,   1979.   

***Dicţionar Biblic,  Bucureşti, Editura Stephanus, 1995 Volumul 1, 1996 volumul 2,1998 volumul 3.

***Dicţionar Biblic, Oradea, Editura Cartea, 1995.

***Istoria Lumii În Date, Editura Enciclopedică Română, București, 1969.

***Panorama-Biblică, Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg, 1974.

ATLAS BIBLIC - The Wall Chart of World History From Earliest Times to the Present A FACSIMILE EDITION, published by Barnes & Noble,   Printed in China, 1999.

DRIMBA Ovidiu,  Istoria culturii și civilizației, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.    

HÂRLĂOANU Alfred,  O istorie a mozaismului și a Israelului antic, București, Editura Neemira, 2001.     

HOFFMEIER K. James,  Arheologia Bibliei, Editura Casa Cărții, Oradea, 2009.

JOHNSON Paul,  O istorie a evreilor, București, Editura Hassefer, 1999.

JOSEPHUS Flavius,  Antichități iudaice vol I, București, Editura Hassefer, 2000.

LAWRENCE Paul,  Atlas de istorie biblică, Editura Casa Cărții, Oradea, 2007.

MACDONALD, William,  Comentar la Vechiul Testament, Bielefeld, Editura CLV, 2002

MONTET Pierre,  Egiptul pe vremea dinastiei Ramses, București, Editura Eminescu, 1973.

RACINE Daniel,  Cronologia Biblică după manuscrisele ebraice & grecești, făcută la Paris în anul 1552 de Frageville, a 8-a Ediție  01 / 2011.

RACINE Daniel,  Lexic de Arheologie Biblică și de Istorie a Bisericii Primare, București, Editura Stephanus, 2012.

SCHULT, J. Samuel,  Privire de ansamblu asupra Vechiului Testament, BEE International, 1998.

THIELE, R. Edwin,  Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, 1951.

WALTON H. John,  Diagrame și Tabele Cronologice ale Vechiului Testament, Editura Logos, 1993.

WALVOORD, John F,  & ZUCK, Roy B. Editori,  Comentariu al Vechiului Testament,  O expunere a Sripturilor făcută de profesorii de la seminarul teologic Dallas,  Arad, Fundaţia E. B. E. , Romania şi Editura Multimedia,                

                               *****************************

                                                  Remember 

Parte din informațiile cronologice din acestă Cronică le-am prezentat pentru prima dată într-o predică susținută în Biserica Izbânda – C. C. D. E. – în data de duminică, 3 martie 2002, când am comentat Psalmul 31.

*******************

Iar în data de  joi – 11 aprilie 2002, ora 11.00 am adresat o întrebare pastorului Aron Moldovan, invitat în cadrul emisiunii „2114938” (În dialog cu ascultătorii)  a postului „Radio Vocea Speranţei". Emisiunea de la orele 10 la 11.30 a fost moderată  de realizatoarea Beatrice Lospa și a fost înregistrată pe casete audio.

*******************Iată conținutul intervenției *******************

Domnule Pastor,

Vă rog să comentaţi, spun în ghilimele, „boala lui Saul” consemnată în 1Samuel 16:14-23.

Fac următoarele precizări necesare comentării acestui subiect:

- Timp de doi ani Saul a fost împăratul de drept al lui Israel, însă fiind lepădat de Dumnezeu a fost uzurpator timp de 38 de ani.  

- Am dedus din datele cronologice pe care le conţine Sfânta Scriptură că David s-a născut în al 10-lea an al domniei lui Saul, când Saul avea 40 de ani.  

- Probabil că în al 25/29-lea an al domniei lui Saul, care avea atunci 55/59 de ani, David, care era în vârstă de 15/19 ani, a fost uns de proorocul Samuel împărat.

- Şi este posibil ca în al 30/31-lea an al domniei, când Saul avea 60/61 de ani, David, fiind în vârstă de 20/21 de ani, să fi fost adus la Saul să-i cânte, pentru a îndepărta duhul cel rău.   

- Am făcut aceste precizări pentru a sublinia că de la vârsta de 32 de ani, când Saul a fost lepădat de Dumnezeu, Saul nu l-a cunoscut pe cel care urma să-i ia locul decât atunci când avea vârsta de 65 de ani.

**************************

Anul acesta am prezentat din nou, într-o predică susținută în Biserica Izbânda – C. C. D. E. – informații cronologice din viața împăratului Saul și a războinicului David.

**************************

Dobrescu Victor

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 452
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni