Versete 3: 16 în Noul Testament-partea I
Autor: Laura Daniela Marinau  |  Album: Versete de aur  |  Tematica: Salvare
Resursa adaugata de loredanam in 28/12/2018
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

Apocalipsa 3:16 "Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea." Am început acest studiu din N. T, cu ultima carte a Bibliei. Este sentința dură dată de Domnul Isus Bisericii din Laodicea. Știm că epistolele au fost adresate unor biserici istorice din Asia mică. Acum, toate acele localități au nume turcești. Creștinii sunt foarte rari pe acolo, au poate, vreo mică adunare „subterană”. Așa că nu trebuie să ne întrebăm dacă biserica liberă din Europa și America de Nord  ar face parte spiritual din Laodicea. Ci pe noi înșine să ne cercetăm: spiritual, facem și noi parte din ea? Domnul să aibă milă de noi!

Soluția pentru a evita moartea spirituală și cel mai bun autotest pentru starea noastră duhovnicească este să împlinim următorul verset:

1 Ioan 3:16 "Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi." Aceasta înseamnă a fi în clocot pentru Domnul!

15 Să credeţi că îndelunga* răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui

16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte* despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. (2. Petru 3:16)

Este minunat că îndelunga răbdare a Domnului lucrează salvare pentru noi toți! Dar, din versetul în cauză, 3:16, aflăm ceva foarte grav: răstălmăcirea Scripturii înseamnă pierzare, adică moarte veșnică!

1 Petru 3:16 "având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău."

Purtare bună, în frică de Domnul și un cuget curat, iată ce ne va ține departe de rătăcirea Căii!

Iacov 3:16 "Căci, acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele."

Deci, să ne ferim de invidie și de ceartă în relațiile cu frații!

Evrei 3:16 "Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise?"

De tulburare, de fapte rele, de răzvrătire împotriva Domnului ne putem feri prin încrederea totală în Domnul căci „toate lucrurile lucrează împreună spre binele noatru” și vom scăpa de cârtire cultivând un duh de mulțumire pentru tot ce primim de sus.

Și citind zilnic Biblia, meditând asupra celor citite și împlinindu-le, căci trebuie să credem fiecare cuvânt ieșit din gura Domnului. Pavel ne adeverește acest lucru, cu autoritate:

"2 Timotei 3:16 "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,"

Și atunci, vom înțelege marea taină a evlaviei, cum să-L iubești pe Cristos fără să-L vezi:

1 Timotei 3:16 "Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”"

Dacă Îl vedem pe Isus în oricare frate și chiar în fiecare copil, Îl vom cunoaște în adevăr pe El:

2 Tesaloniceni 3:16 "Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!"

Deoarece „cei răi n-au pace”, prin urmare, creștinii buni vor avea parte de pacea Domnului.

Faptele apostolilor 3:16 "Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii."

Din acest verset reținem că Numele Domnului Isus are putere, poate mântui și întări: „Pentru că oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit!” Iar credința în Domnul Isus poate da o „tămăduire deplină” Să ne ținem ancorați fără șovăire în această promisiune!Explicații clare și bine întemeiate pe Cuvânt. Domnul să fie slăvit și binecuvântările Lui minunate să vă însoțească în tot ce faceți!
Adăugat în 30/12/2018 de Ioanhapca
Mulțumesc pentru apreciere și binecuvântare!
Adăugat în 17/01/2019 de loredanam
Statistici
  • Vizualizări: 371
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 3
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni