Versete 3: 16 în Vechiul Testament-partea a II-a
Autor: Laura Daniela Marinau  |  Album: Versete de aur  |  Tematica: Atentionari si Sfaturi
Resursa adaugata de loredanam in 19/12/2018
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

Deoarece Ezra, Estera, Psalmii sunt capitole în care nu găsim versetul 3:16, vom trece direct la „Proverbe”

Proverbele 3:16 "În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă." Este vorba despre folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii. De asemeni, despre pricepere și credincioșie. Putem adăuga aici că înțelepciunea în sens biblic este diferită de inteligența pe care lumea o definește drept capacitate superioară de a te adapta la viață și la muncă, în societatea seculară de pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că „Începutul înțelepciunii este frica de Domnul”. Putem spune doar „Amin!

Eclesiastul 3:16 "Am mai văzut sub soare că, în locul rânduit pentru judecată, domneşte nelegiuirea şi că, în locul rânduit pentru dreptate, este răutate." Aceasta este o constatare pe care o face Solomon, cel mai înțelept, dar nu cel mai drept împărat pe care l-a avut Israel. Noi ce putem să ne spunem când suntem nedreptățiți în lumea aceasta trecătoare, în viața pe care I-am predat-o Domnului? Să avem încredere în Domnul, căci Mântuitorul nostru ne-a asigurat că Tatăl „va face dreptate aleșilor Lui care zi și noapte strigă către El”.

Și, pentru că Scriptura se explică cu Scriptura, Solomon răspunde la anomalia constatată (care, pentru unii este o „probă” împotriva Creatorului):

Eclesiastul 12:14 "Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău."

Nici „Cântarea Cântărilor nu are versetul 3:16, deci ne vom întoarce la Iov3, urmat de versetul corespunzător din „Plângerile lui Ieremia”, deoarece sentimentele descrise sunt asemănătoare.

16 Sau n-aş mai fi în viaţă, aş fi ca o stârpitură* îngropată, ca nişte copii care n-au văzut lumina!

Plangerile lui Ieremia 3:16 "Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre, m-a acoperit cu cenuşă." Aici se exprimă depresia lui Ieremia, (care n-a avut copii), dar era identică cu deznădejdea lui Iov, care-și pierduse toți 10 copiii și sănătatea.

În același capitol din „Plângeri”, găsim un verset foarte asemănător cu una dintre lamentațiile lui Iov, cea de la Iov 30:9.

Plangerile lui Ieremia 3:14 "Am ajuns de râsul poporului meu şi toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei."

Este interesant și impresionant cum Ieremia, cel fără soție, fără copii, persecutat de poporul căzut de la credință, plânge ruinarea Ierusalimului și moartea, respectiv robia Israelului.

Dar noi, creștinii, avem lacrimi, ne doare inima pentru cei căzuți din Israelul spiritual? Pentru cei pierduți din lume avem rugăciuni și o durere necurmată în suflet?

Știm că nici neprihănitul Iov nu a spus nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu, dar și-a blestemat ziua în care s-a născut. El i-a întrebat pe prietenii săi, dar de fapt erau niște interogații retorice adresate Celui PreaÎnalt:

Iov 24:1 "Pentru ce nu păzeşte Cel Atotputernic vremurile de judecată şi de ce nu văd cei ce-L cunosc zilele Lui de pedeapsă?"

Cred că la această întrebare am mai răspuns în acest studiu, la Ecclesiastul.

Isaia 3:16 "Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel şi zornăiesc cu verigile de la picior,"

Trebuie să scriem și versetul următor, care arată pedeapsa pregătită de Domnul:

Isaia 3:17 "Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi ruşinea.”.

Aceasta este o amenințare serioasă! Trebuie să ne întrebăm noi, fiicele Sionului celest: Suntem mândre? Adică vanitoase, preocupate de aparența exterioară sau, mai grav -nu cumva suntem orgolioase, cu o părere foarte bună despre înzestrările noastre intelectuale? Din propria experiență, pot recunoaște cea mai demonică formă de mândrie-pe cea spirituală, când ajungi să te îngâmfi cu... . darurile Duhului Sfânt. Domnul să aibă milă de noi! Așa cum scria Pavel: „Ce dar ai pe care să nu-l fi primit? Și, dacă l-ai primit, de ce te îngâmfi ca și cum nu l-ai fi primit?”

Iar apostolul Petru, prin Duhul Sfânt, ne poruncește cum trebuie să se poarte femeia creștină:

1 Petru 3:3 "Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,"

 "ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu."(1 Petru 3:4).

Ieremia 3:16 "Când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în ţară, în zilele acelea”, zice Domnul, „nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului şi nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-şi vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa şi nici nu vor mai face altul."

Este vorba despre perioada Împărăției de 1000 de ani, când va domni Domnul Isus Cristos împreună cu Biserica, Mireasa Sa, și cu poporul Israel, convertit și sfințit. Acest lucru este întărit de versetele care urmează:

Ieremia 3:17 "În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în Numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele." Ce făgăduință minunată și pentru Israel și pentru Biserică! Dacă vom face parte pănă la sfârșitul încercărilor din Mireasă, vom fi și Împărăteasă!

Ezechiel 3:16 "După şapte zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: " Este vorba despre însărcinarea cu misiunea de „păzitor”, adică de veghetor sfânt, asupra poporului Israel, care îi era poruncită lui Ezechiel. Învățăm de aici  că trebuie să așteptăm cu răbdare mesajele Domnului. Aceasta reiese și din cărțile lui Habacuc, respectiv a lui Daniel(care a așteptat răspunsul Domnului 21 de zile).

Întotdeauna am nutrit îndoieli cu privire la autoritatea și inspirația unor anumiți profeți de astăzi, care... . vorbesc foarte mult din partea Domnului. Fără să-L fi ascultat, fără să fi fost la sfatul Lui. Atenție!

Daniel 3:16 "Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus."

Este vorba despre tinerii aruncați în cuptorul de foc. O, dacă am fi și noi ca ei! Cu prețul vieții noastre, să nu alunecăm în idolatrie!   Să putem răspunde și noi ca ei, când va veni ziua cea grea a încercării prin prigoană:

Daniel 3:18 "Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!”

Amin!

Amin.
Domnul să lumineze orice cititor și să ne umple pe toți cu înțelepciune de sus.
Mul har și binecuvântare sfântă în continuare
Adăugat în 30/12/2018 de Ioanhapca
Mulțumesc pentru lectură și comentariu!
Adăugat în 17/01/2019 de loredanam
Statistici
  • Vizualizări: 337
  • Descărcări: 1
  • Comentarii: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni