Învierea Biruitoare a Domnului Isus
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Adaugata in 22/04/2006
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

                                          ÎNVIEREA BIRUITOARE A DOMNULUI ISUS

                                                       Text: 1 Cor. 15:12-26

Învierea lui Isus este unul din adevărurile centrale ale Evangheliei – 1 Cor. 15:1-8

Învierea este biruitoare şi aduce biruinţă

I. BIRUITOARE ASUPRA MORŢII:

REZULTATUL MORŢII DE PE CRUCE A LUI ISUS.
- Triumful diavolului ? Sfârşitul cetei ucenicilor ? Sfârşitul lui Isus ? – NU
- Moartea Lui are semnificaţie universală: semne în natură.
- Moartea Lui încheie Vechiul Legământ: ruperea perdelei din Templu
- Moartea Lui este preludiul istoriei învierii: învierea sfinţilor
- Deci începutul unei noi creaţii. Cutremurul de pământ vesteşte că s-a încheiat Noul Legământ - cf. Exod 19:18.
- Romanii încep să creadă: incepe epoca misiunii
- Moartea lui Isus ia, în final, vina şi pedeapsa de la toţi cei care cred - Rom. 3:25
- La sfârşit se află deci biruinţa lui Isus şi NU triumful diavolului.

Isus a biruit moartea prin moartea Sa
A biruit moartea şi prin învierea Sa. – Apoc. 1:17f-18

 II. BIRUITOARE PRIN ÎNSEMNĂTATEA EI:

1. Dovedeşte că El este Fiul lui Dumnezeu
– Io. 10:17-18; Rom. 1:4

2. Garantează eficacitatea lucrării Sale de mântuire
– Rom. 6:4; 1Cor. 15:17

3. Este temelie:
a. pentru trimiterea de către Hristos a Duhului Sfânt - Io 20:22
b. pentru viaţa spirituală a credincioşilor Săi – Rom.5:10; 1 Cor. 15:45
c. pentru slujirea Sa cerească de mijlocire pentru credincios – Evrei 7:23-28

4. Ea asigură pe credincios:
a. de moştenirea sa cerească viitoare – 1 Petru 1:3-4
b. de învierea sau răpirea lui la întoarcerea Domnului Isus – Io. 14:3; 1 Tes. 4:14

III. BIRUITOARE PRIN DOVEZILE EI:

Învierea lui Isus este confirmată de mai multe fapte:

1. Mormântul gol
a. Dacă vrăjmaşii lui Isus i-ar fi luat trupul, ei l-ar fi arătat pentru a dovedi că El n-a înviat.
b. Dacă ucenicii I-ar fi luat trupul, ei nu şi-ar fi putut sacrifica vieţile şi tot ce aveau pentru ceea ce ei ştiau că este o minciună sau înşelătorie.
c. Mormântul gol dovedeşte că Isus a înviat şi este cu adevărat fiul lui Dumnezeu. – Io. 20:1-8

2. Existenţa, puterea, bucuria şi devoţiunea Bisericii de la început.
a. Dacă Isus n-ar fi înviat şi nu li s-ar fi arătat, nu li s-ar fi putut schimba deznădejdea în bucurie, curaj şi speranţă copleşitoare – Lc. 24:52-53

3. Scrierea Noului testament.
a. Noul testament a fost scris de oameni care şi-au dat vieţile pentru adevărul şi neprihănirea învăţate de Isus.
b. Ei nu şi-ar fi asumat truda de a scrie despre un Mesia şi învăţătura Lui, dacă El şi-ar fi încheiat cariera în moarte şi dezamăgire – 1 Cor. 15:12-19

4. Botezul cu Duhul Sfânt şi manifestările Lui însoţitoare în Biserică
a. Faptul că Duhul Sfânt a fost revărsat la Cincizecime ca o realitate trăită este dovada că Isus a înviat şi a fost înălţat la dreapta lui Dumnezeu – Fapte 1:3-5; 2:33
b. Dacă Hristos n-ar fi înviat, n-ar exista nici o experienţă a botezului cu Duhul Sfânt – Io.16:7

5. Milioanele de oameni, în ultimii 2000 de ani, care au simţit în propriile lor inimi şi vieţi prezenţa lui Isus şi mărturia Duhului Sfânt.

9. Lui Iacov – 1 Cor. 15:7
10. Ucenicilor care au primit Marea Misiune – Mt. 28:16-20
11. Apostolilor, la înălţare – Fapte 1:3-11
12. Apostolului Pavel – 1 Cor. 15:8

CONCLUZIE:
Hristos a înviat!!!
- Ef 2:6 - El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus.
- Rom. 6:4 - După cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
- Col. 3:1 - Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 4940
  • Export PDF: 3
Opțiuni