Minunile nevazute ale crucii
Autor: Marian Condrat  |  Album: Copii, veniţi la Cină  |  Tematica: Cina Domnului
Resursa adaugata de FullGospel in 06/09/2018
    12345678910 0/10 X

MINUNILE NEVAZUTE ALE CRUCII

1 Corinteni 15:3,4 "V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi,"

Au fost lucrari vadite, minuni vazute de publicul present, minuni de netagaduit ce au ramas inscrise in minunatul Cuvint a lui Dumnezeu.

1.        TILHARUL PRIMUL ROD - Luca 23:42,3 "Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta! Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

 

2.        INTUNERICUL - Matei 27:45,6 "De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” "

 

3.        PERDEAUA - Matei 27:51 "Şi îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos,"

 

4.        CUTREMURUL - Matei 27:51 -…. pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat

 

5.        INVIEREA SFINTILOR - Matei 27:52 "mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat."

 

6.        SUTASUL AL DOILEA ROD - Matei 27:54 "Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” "

 

Insa au fost minuni mult mai mari dar nevazute de ochiul uman. Minuni insa, ale caror effect a fost simtit peste generatii.

1.        A NIMICT PUTEREA DIAVOLULUI - Evrei 2:14 "Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul,

 

2.        A STERS ZAPISUL - Coloseni 2:14 "A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce.

 

3.        AM FOST IMPACATI - Romani 5:10 "Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui."

 

4.        AM FOST FACUTI MOSTENITORI - Evrei 9:15 "Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită."

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3260
  • Export PDF: 8
Opțiuni