Despre înviere versete biblice
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Versete biblice  |  Tematica: Paste
Resursa adaugata de Connstanntinn in 08/04/2018
    12345678910 0/10 X

 

            Versete Biblice despre înviere

Ioan 11:25

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea* şi Viaţa*. Cine* crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Faptele apostolilor 4:33

Apostolii mărturiseau cu multă* putere despre* învierea Domnului Isus. Şi un mare* har era peste toţi.

Faptele apostolilor 26:23

şi anume că* Hristosul trebuie să pătimească şi că*, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va* vesti lumină norodului şi neamurilor.”

Romani 1:4

iar în ce priveşte* duhul* sfinţeniei, dovedit cu putere* că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,

1 Petru 1:3

Binecuvântat* să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după* îndurarea Sa cea mare, ne-a* născut din nou, prin* învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie

Luca 15:32

Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru că* acest frate al tău era mort şi a înviat, era pierdut şi a fost găsit.’”

Faptele apostolilor 2:24

Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.


Faptele apostolilor 2:32

Dumnezeu a înviat pe* acest Isus, şi noi* toţi suntem martori ai Lui.


Faptele apostolilor 3:15

Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe* care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi* suntem martori ai Lui.

Romani 10:9

Dacă* mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Luc 14:14 Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”

 

Mat 10:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 11811
  • Export PDF: 4
Opțiuni