Cind va veni, va gasi El?
Autor: Marian Condrat  |  Album: Copii, veniţi la Cină  |  Tematica: Cina Domnului
Resursa adaugata de FullGospel in 12/10/2017
    12345678910 0/10 X

Cind va veni, va gasi El?

Mt 26: 17 – 19, 26 – 29

1.       Cind va veni, va gasi El guri care binecuvinteaza?

·         80% - din dialogul dintre doua personae este despre altii!

·         55% - dintre barbati

·         67% - dintre femei

·         Cheltuiesc aproximativ 5 ore pe zi vorbind despre altii si doar 24 de minute despre sine

·         90% din discutiile de la locul de munca sunt despre altii

·         Matei 26:26 - Pe când* mâncau ei, Isus a** luat o pâine şi, după ce a binecuvântat

·         Iacov 3:9,10 - Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea, şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!

·         1Petru 3:9 - Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

·         1Cor 10:16 - Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?

 

2.       Cind va veni, va gasi El inimi multumitoare?

·         Matei 26:27 - Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi* toţi din el,

·         Nu poti jertfi din tine si ce e al tau daca nu binecuvintezi si nu multumesti intii!!!

·         Evrei 12:28 - Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică,

·         1Tes 5:8 - Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi

·         1Tim 6:6 - Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.

·         Ai o casa – 100 de mil nu au unde locui

·         Ca ai un prieten – 1 din 10 nu au un prieten apropiat

·         Ca maninci in fiecare zi – 795 de mil nu au!

·         Ca bei apa – 780 de mil nu au acces la ea!

·         Ca o duci bine – 37 mil traiesc sub linia saraciei in USA!

·         Ca poti vedea – 37 de mil sunt orbi!

·         Ca ai trupul intreg – 40 mil taiesc cu handicapuri!

 

3.       Cind va veni, va gasi El bucuria cintarii?

·         Mc. 14:26 - După ce* au cântat cântările de laudă, au ieşit în Muntele Măslinilor.

·         Iacov 5:13 - Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă*!

·         FA 16:25 - Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau.

·         Efeseni 5:19 - Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

·         Coloseni 3:16 - Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

 

4.       Cind va veni, va gasi El dorinta partasiei?

·         1Corinteni 10:16,17 - Paharul* binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea** pe care o frângem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi*, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.

·         1Ioan 1:7 - Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat.

 

5.       Cind va veni, va gasi El credinta adevarata?

·         Luca 18:1 - Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage* necurmat şi să nu se lase.

·         Luca 18:8 - Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

·         Evrei 10:22 - să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.

·         Tit 2:2 - Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.

·         2Tim 2:22 - Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

 

6.       Cind va veni, va gasi El iubire neprefacuta?

·         Romani 12:9 - Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine.

·         Romani 12:10 -Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

·         Romani 13:10 -  Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

·         2Cor 5:14 - Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.

·         Efeseni 5:2 - Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.

·         Efeseni 4:16 - Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.

·         1Petru 5:14 - Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.

·         1Timotei 1:5 - Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.

·         Iuda 1:21 - ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.

 

7.       Cind va veni, va gasi El la tine?

·         O gura care binecuvinteaza

·         O inima multumitoare

·         O bucuria a cintarii

·         O dorinta a partasiei

·         O credinta adevarata

·         O iubire neprefacuta

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3220
  • Export PDF: 6
  • Favorită: 1
Opțiuni