Puterea sângelui lui Hristos
Autor: Marian Condrat  |  Album: Copii, veniţi la Cină  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de FullGospel in 02/06/2014
    12345678910 0/10 X

Puterea sângelui lui Hristos

1. Legămîntul lui Dumnezeu cu oamenii - 1 Corinteni 11:25 "Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”

2. Puterea motivaţiei la sfinţire - 1 Petru 1:17- 19  "Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană."

3. Puterea desăvîrşirii în slujire - Evrei 13:20, 21 "Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin."

4. Puterea de a ierta - Romani 3:25 "Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;" Efeseni 1:7 "În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său"

5. Puterea de a asigura protecţia - Romani 5:9 "Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu." Israel în Egipt

6. Puterea de a împăca - Coloseni 1:20 "şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui."

7. Putere de curăţire - Evrei 9:14 "cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!" 1 Ioan 1:7 "Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat."

8. Puterea de a deschide uşa prezenţei lui Dumnezeu - Evrei 10:19 "Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt,"

9. Puterea de a duce laude cereşti - Apocalipsa 5:9 "Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam."

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2834
  • Export PDF: 4
Opțiuni