De unde vin aceste răni?
Autor: Marian Condrat  |  Album: Copii, veniţi la Cină  |  Tematica: Cina Domnului
Resursa adaugata de FullGospel in 26/04/2014
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 3 voturi

De unde vin aceste răni?

Zaharia 13:6 "Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.”"

1. Zaharia – Profeţii mesianice:

· Cristos, „Odrasla" - Zah. 3:8

· Cristos, „Robul Domnului" - Zah. 3:8

· Intrarea în Ierusalim calare pe un magarus - Zah. 9:9

· Cristos, „Pastorul cel bun" - Zah. 9:16; 11:11

· Cristos, pastorul lovit cu oile risipite - Zah. 13:7

· Cristos, vîndut pe 30 de arginti, 11:12-13

· Cristos cu mîinile strapunse - Zah. 12:10

· Cristos, Mîntuitorul poporului Sau - Zah. 12:10; 13:1

· Cristos, ranit în casa celor ce-L iubeau - Zah. 13:6

· Cristos, se întoarce pe muntele Maslinilor - Zah. 14:3-8

· Cristos, încoronat la venirea Lui - Zah. 14

2. Isus a fost tratat ca profet fals:

· Matei 9:3 "Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”

· Ioan 7:52 "Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”"

· Luca 7:39 "Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.”"

· Marcu 14:65 "Şi unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii şi să-I zică: „Proroceşte!” Iar aprozii L-au primit în palme."

3. Isus a fost respins – a Săi nu l-au primit:

· Zaharia 13:6 "Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.”

· Isaia 53:3 "Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.„

· Ioan 1:11 "A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit."

4. Isus a fost miel de ispăşire:

· Isaia 53:7 "Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.„

· Ioan 1:29 "A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!„

· Apocalipsa 13:8 "Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat."

5. Isus a purtat povara şi pedeapsa în locul nostru:

· Isaia 53:4 "Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.„

· Isaia 53:5 "Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.„

· Isaia 53:6 "Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor."

6. Isus a adus eliberare:

· Isaia 53:5 "Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.„

· Coloseni 2:14 "A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.„

· Romani 5:6 "Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi."

7. Din dragostea ce a avut-o pentru noi:

· Cu cît ne-a iubit mai mult cu atît mai mult a suferit

· Romani 5:8 "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi."

· Ioan 3:16 "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică."

Isus s-a făcut rob ca tu să fii liber

Isus a fost pedepsit ca tu să fii iertat

Isus a fost rănit ca tu să fii vindecat

Isus a murit ca tu să ai viață

Isus S-a făcut sărac ca tu să fii bogat

Isus a îndurat respingerea ca tu să fii acceptat

Isus a răbdat ura ca tu să fii iubit

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 5964
  • Export PDF: 10
Opțiuni