Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Bătălia pentru inimă sau pentru buzunar?
Autor: Marian Condrat  |  Album: Preţuieşte fiecare bănuţ  |  Tematica: Bani
Resursa adaugata de FullGospel in 03/03/2014
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

Bătălia pentru inimă sau pentru buzunar?

MATEI 6:19 – 24

1. Ce sunt banii?

· A ajuns al patrulea element indispensabil după aer, apă şi mîncare

· Un echivalent, un simbol al unei valori

· O convenire socială artificială pentru ca lucrurile sa fie vîndute şi cumpărate

· Un simbol al puterii de cumpărare

· Putere de manipulare, cumpărare de imagine, (Anania şi Safira), cumpărare de poziţie, (Simon), BANUL VORBESTE!!!

· 2 Cronici 9:13 - Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an, era de şase sute şase zeci şi şase de talanţi de aur,

· Apocalipsa 13:17 ,18 - şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

· Stapîn de sclavi – Mt 6:24 - Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.(BANILOR)

· Banii adesea costă prea mult.

· Nu ai nevoie de bani să cumperi lucruri necesare sufletului.

2. Inima şi iubirea de bani:

· Biblia conţine 2,350 de versete despre bani şi posesiuni! 15% din ce a învăţat Isus are de-aface cu banii şi posesiunile!

· Mai mult decît despre rugăciune şi credinţă la un loc!

· Mai mult decît învăţătura despre rai şi iad la un loc!

· Este o conecţie fundamentală între viaţa spirituală şi felul cum gîndim sau folosim banii

· Iubirea de bani – păcatul vremurilor din urmă

· 2 Timotei 3:2 "Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,"

· Biblia nu are probleme cu banii ci cu iubirea de bani.

· Nu se referă doar la bogaţi ci la  fiecare din noi…

· Nu are a face cu numarul lor!!! Poate sa fie la nivel de dorinta a inimii!

· 1 Timotei 6:10 "Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri."

· Deuteronomul 15:7 „.... să nu-ţi împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit."

· Deuteronomul 15:10 "ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca."

· Luca 12:34 "Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.

· Romani 12:8 "Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie."

· 1 Ioan 3:17 "Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?"

3. Dărnicia atidotul iubirii de bani:

a. Dumnezeu proprietar – omul este administrator

· 1 Cronici 29:14 "Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem."

· E mai uşor să dai din ce nu-i al tău!

b. Să învăţăm să fim mulţumitori cu ceea ce avem

· Evrei 13:5 "Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

· Mulţumirea de va face să ai o inimă largă

· Să ai tărie de inimă să poţi spune destul!

c. Dărnicia este esenţială pentru sănătatea inimii noastre

· Deuteronomul 14:23 "Şi să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău."

· Proverbele 3:9 "Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:"

d. Dărnicia este o disciplină a inimii

· 2 Corinteni 9:7 "Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, ...

· 1 Corinteni 16:2 "În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ...

· 2 Corinteni 8:12 "Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are."

e. Lipsa datoriilor

· Proverbele 22:7 "Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.„

· Habacuc 2:6 "Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs şi de pomină? Se va zice: „Vai de cel ce adună ce nu este al lui! Până când se va împovăra cu datorii?”

· Romani 13:8 "Să nu datoraţi nimănui nimic,...

f. Organizarea unui buget al familiei

· sumă ce reprezintă strictul necesar nu moftul necesar!

· Înregistreză fiecare cheltuială

· Împarte banii pe departamente!

· Foloseşte cash nu carduri!

· Renunţă la credit carduri!

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
Opțiuni