Cum să postim?
Autor: Marian Condrat  |  Album: Sa crestem in toate privintele - Discipline Spirituale  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de FullGospel in 10/12/2013
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

Cum să postim?

Isaia 58 - Pricipiile postului efectiv

1. Pricipiul hotărîrii şi bunei  învoieli:

· 1 Corinteni 7:5 "Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea;.....

· Ezra 8:21 "Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru."

· Atît în familie cît şi în biserică trebuie să existe învoială

2. Principiul abstinenţei:

· Estera 4:16 "„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.”„

· Matei 4:2 "Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit."

· Renuntarea la lucrurile necesare sau placere pentru a ne dedica special Domnului

3. Principiul tăinurii:

· Matei 6:16 -  "Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.„

· Matei 6:18 „...ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.„

· Fariseii posteau luni şi joi cînd erau zile de piaţă şi era multă lume!

· Chiar biserica locală trebuie să ştie,…doar ea cînd posteşte

4. Principiul cercetării de sine:

· Isaia 58:3 "La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri.„

· Isaia 58:4 "Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus."

· Cercetarea de sine e mai importantă decît abstinenţa!

5. Principiul priorităţii:

· Interiorul şi nu exteriorul

· Isaia 58:5 "Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?„

· Ioel 2:12 "„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!”„

· Ioel 2:13 "Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.„

· Matei 6:16 "Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata."

· Nu este vorba de lipsa de decenţă!!!

6. Principiul dezlegării:

· Isaia 58:6 "Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug;„

· Nedreptate, părtinire, fraudă

· Datorii, neiertare, neîmpăcare

· Celor care îi ai la mînă

· Asuprire, violenţă, frică

· Isaia 58:9 "Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,"

7. Principiul dăruirii:

· Isaia 58:7 "împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.»

· Isaia 58:10 "dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare!"

· Matei 6:3,4 - "Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.„

· În acelaşi context cu rugăciunea şi cu postul!

8. Principiul respectării zilei Domnului:

· Isaia 58:13 "Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,„

· Ziua de post de luni are mare legătură cu ce faci în ziua Domnului!

· Daca ziua Domnului e într-adevăr e ziua Domnului si numai ziua de odihnă!!

9. Principiul binecuvîntării:

· Isaia 58:8,9 "Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!”

· Isaia 58:14 "atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”"

· Isaia 58:11 "Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă."

· ATUNCI DUPĂ CELE 8 PRINCIPII!

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
Opțiuni