Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Importanța Învierii
Autor: Bera Ionut  |  Album: fara album  |  Tematica: Paste
Resursa adaugata de pynk_2 in 25/04/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

 

                                                           Importanța învierii!

 

 

          Cu ocazia sărbătorii pascale, întreaga creștinătate își aduce aminte de cel mai mare eveniment care a avut loc pe acest pământ, și anume, învierea Domnului Isus Hristos.

          Lucrearea deosebit de importantă a Domnului Hristos a culminat cu moartea și învierea Sa, biruind pentru fiecare dintre noi la Golgota.

          Dacă vom reflecta puțin la importanța învierii lui Hristos vom putea observa câteva aspecte fundamentale care ne vor apropia mai mult de Dumnezeu și de acest mare adevăr al scripturilor, că Isus Hristos a înviat din morți.

          În primul rând învierea lui Hristos dovedește că este fiul lui Dumnezeu, acest adevăr fiind afirmat chiar și de către sutașul roman care îl păzea pe Isus, acesta văzând manifestarea naturii din momentul în care Isus și-a dat duhul a exclamat, ,,Cu adevărat, Acesta a fost fiul lui Dumnezeu!,, (Mt.27,54). Acest adevăr nu a fost întărit prin înviere doar în inimile ucenicilor ci și în inimile noastre care îl au ca și ,,Guvernator,, pe El, putând să-L mărturisim acum cu o și mai mare încredere pentru că știm sigur că este viu, iar învierea Sa ne dă siguranța unei vieți trăite cu El, ,,…Eu sunt cu voi în toate zilele…,,(Mt.28,20), acest adevăr fiind certificat de către Mântuitor.

         Acum dacă avem siguranța că El este fiul lui Dumnezeu avem siguranța că și noi suntem fii ai lui Dumnezeu, ,, Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.,,(Ioan 1,12), bun de care am profitat (dacă am profitat, iar dacă citești aceste rânduri și încă nu ai profitat, mai ai încă puțin timp).

         În al doilea rând, învierea Domnului Isus Hristos dovedește că Duhul Sfânt vine.                       

         Promisiunea Domnului era clară în Vechiul Testament cu referire la venirea Duhului Sfânt (vezi Ioel 2.28,29), Ioan Botezătorul afirma, ,,… eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.,,(Mt.3,11), putem observa promisiunea care exista și pe care o așteptau acum să se împlinească în persoana (Mesia) așteptată de ei. Domnul Hristos le spune, ,,… vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.,,(Ioan 16,7), prin aceste cuvinte Isus le clarifică problema despre venirea promisiunii vechitestamentare și le spune că o dată cu proslăvirea Sa, această promisiune va veni. Evident ucenicii nu au înțeles pe deplin acest adevăr pe care Isus l-a revelat în timpul petrecut cu ei, dar pe care ucenicii l-au experimentat la cincizecime, iar de atunci până în prezent datorită învierii Domnului Isus Hristos acest adevăr este trăit de către fiecare generație de credincioși prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră.

         În al treilea rând, învierea Domnului Isus Hristos ne dă siguranța veșniciei.   

         Prin învierea Sa, de acum orice om care a beneficiat de dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu primește o perspectivă nouă, ,,o nădejde vie,, speranța revederii cu Hristos în slavă, credinciosul începând din momentul salvării primite în numele Domnului Isus Hristos să aspire la o viață veșnică trăită cu Dumnezeu în împărăția Sa.

         Veșnicia fals interpretată de mulți iar de alții respinsă, devine o realitate importantă pentru credincioși. Domnul a spus, ,,… Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.,,(Ioan14.2c,3), înțelegem din aceste cuvinte ale Mântuitorului următorul adevăr, pentru ucenicii Săi veșnicia cu El în slavă este asigurată, așadar, atenție mare, aceste zile de sărbătoare ar trebui să ne conștientizeze de dorința lui Dumnezeu și să ne putem bucura de izbândă. Pe lângă toate aceste lucruri Domnul a mai promis ceva, ,,Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie,,(Ap.3,21), chiar dacă bucuria este imensă atunci când știm că Hristos ne-a pregătit un loc în împărăția Sa, un alt adevăr îl întâlnim în acest pasaj minunat din cartea Apocalipsei în care descoperim că dorința Domnului este ca în veșnicia promisă, în cetatea sfântă, în împărăția Sa, să domnim și noi împreună cu El. Merită ca bucuria noastră să fie deplină și să-i mulțumim pentru dragostea Lui.

         În al patrulea rând, învierea Domnului Isus Hristos este pasul final în aplicarea răscumpărării. Din ieslea Betleemului, până la Golgota Domnul Isus Hristos a demonstrat dregostea lui Dumnezeu față de oameni, în El s-au împlinit profețiile vechitestamentare cu privire la răscumpărare, El era împăratul așteptat de poporul lui Israel, Mântuitorul, dar oamenii cu ideile și doctrinele lor au trecut pe lângă El fără să-L cunoască, ,,A venit la ai Săi, și ai Săi nu l-au primit.,,(Ioan 1,11), chiar dacă nu a fost apreciat cum ar fi trebuit să fie, a trăit smerit, blând și iubitor, Hristos și-a dus lucrarea de salvator, pe acest pământ până la sfârșit.

         Acum unii au crezut că au scăpat de El, ,,impostorul,, era rezolvat, pentru mulți din ,,simpatizanții,, Săi era cel mai fericit sabat din ultimii aproximativ 3 ani, pentru faptul că reușiseră într-un final să-L vadă în mormânt. Pentru ucenicii Domnului și toți acei care L-au apreciat erau cele mai triste clipe din viața lor, unul dintre ei vorbind în numele tuturor a spus, ,,Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată astăzi este a treia zi decând s-au întâmplat aceste lucruri.,,(Luca 24,21), aceștia trăiau clipe de deznădejde profundă, credeau că Hristos a fost doar un profet puternic despre care acum vorbeau la timpul trecut, a fost. Minunea era următoarea, Acela pe care ei îl plângeau, era chiar în fața lor, era VIU, VIU ÎN VECI, Împăratul Împăraților înviase în slavă. (Glorie Lui!)

          Învierea Lui a reânviat în inima ucenicilor speranța de a putea vedea Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă pe moment nu au înțeles pe deplin despre ce este vorba, a venit și vremea când au înțeles și au putut spune, ,,Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri dela început, dar, dupăce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El, și că ei le împliniseră cu privire la El.,, (Ioan 12,16), după coborârea Duhului Sfânt au înțeles care era și este planul lui Dumnezeu, atât cu privire la salvarea sufletelor lor, cât și cu privire la Împărăție. Acum, odată cu învierea Domnului Isus Hristos, lucrarea Sa de Mântuitor a fost dusă la îndeplinire.

         O ultimă importanță despre care aș dori să vorbesc de această dată este umătoarea, învierea Domnului Isus Hristos a dovedit că moartea nu are ultimul cuvânt. Cu toții cunoaștem acest crud adevăr și anume că moartea nu iartă pe nimeni, de această dată am putut vedea că nu l-a ocolit nici măcar pe Fiul lui Dumnezeu, evident acesta fiind de-acord să-și dea viața pentru noi. Există în inima oamenilor o anumită teamă când li se vorbește despre moarte, aceștia având o repulsie atunci când sunt nevoiți să accepte fie ei și credincioși că dacă nu va veni răpirea în timpul vieții lor se vor confrunta cu toții cu acest mare adevăr, moartea. La prima vedere se poate produce într-un fel sau altul un atac de panică, și unii chiar îl au, însă prin învierea Domnului Isus Hristos moartea a fost învinsă, astfel, fiecare credincios beneficiază de următorul adevăr, ,, Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.,,( Romani 8:11), prin aceasta ne dovedește scriptura că asemenea lui Hristos vor învia toți credincioșii care au beneficiat de soluția salvării dată de Dumnezeu, Isus Hristos.

        Astfel orice credincios va putea spune asemenea Ap. Pavel următoarele cuvinte, ,, Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.,,, o biruință identică cu cea de care ne amintim în aceste zile, ,,  Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?,,( 1 Corinteni 15:54,55), toate aceste lucruri vor trece, boli, necazuri și moarte, toate au fost învinse de Hristos prin învierea Sa și odată cu El le învingem și noi.

         Am putut observa câteva lucruri deosebit de importante care au fost dovedite prin moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Astfel, orice om are acum dreptul să devină un copil al lui Dumnezeu, putând beneficia de Duhul Sfânt trimis de Domnul pentru noi, de siguranța vieții veșnice împreună cu Hristos, de soluția răscimpărării dată de Dumnezeu omenirii prin singurul Său fiu și de învingerea celui mai mare dușman, moartea.

 

                                                            Hristos a înviat!        Statistici
  • Vizualizări: 5714
  • Export PDF: 7
  • Favorită: 1
Opțiuni