Cinstirea prezbiterilor și slujitorilor bisericii ( 1 Timotei 5:17-19)
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 30/09/2022
    12345678910 0/10 X

Cinstirea prezbiterilor și slujitorilor bisericii ( 1 Timotei 5:17-19)

1 Timotei 5:17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. 18. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” 19. Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi sau trei martori.

CINSTÍ, cinstesc, vb. IV. Tranz. 1. A respecta, a onora, a prețui pe cineva sau ceva; a da cuiva cinstea cuvenită. (DEX)

INTRODUCERE – INTRODUCTION
Prin lecția de astăzi Duhul Sfânt ne învață că în Biserică prezbiterii, cei care se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura, trebuie să fie învredniciți de îndoită cinste și vom vedea în contextul unitar teologic al Scripturii ce înseamnă aceasta și cum să punem în practică învățătura aceasta biblică, de asemenea învinuirile trebuie să fie sprijinite de doi sau trei martori.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION AND INTERPRETATION
1. Cinstirea prezbiterilor sau slujitorilor bisericii înseamnă să le respecți autoritatea slujirii lor datorită lucrării care le-a încredințat-o Dumnezeu
– Respectul autorității înseamnă să-i onorezi prin ascultare, prețuire și dragoste
1 Timotei 5:17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.
1 Tes 5:12. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc. 13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.
– Respectul autorității înseamnă să-i onorezi cu ajutor și integritate în acuzațiile care li se aduc
1 Timotei 5:18. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” 19. Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a doi sau trei martori.

2. Cinstirea lucrătorilor din Biserică nu trebuie să egaleze cinstirea lui Dumnezeu sau să ajungă la idolatrie
1 Timotei 1:15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. 16. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică. 17. A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.
Fapte 14:11. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoneană: „Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc.” 12. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia Cuvântul. 13. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. 14. Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat: 15. „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.

3. Cinstirea poruncită de Dumnezeu trebuie dată tuturor oamenilor, ținând cont că fiecare este aproapele meu, celor din familie, biserică și societate
1 Petru 2:15. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. 16. Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 17. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!
Matei 15:4. Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea.” 5. Dar voi ziceţi: „Cine va zice tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta l-am închinat lui Dumnezeu” 6. nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Matei 15:7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: 8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION
Învățăm din lecția de astăzi să cinstim prezbiterii și lucrătorii bisericii prin ascultare, prețuire, dragoste, ajutându-i, analizând cu integritate acuzațiile ce li se aduc, având grijă ca această cinstire să nu devină idolatrie, ci întotdeauna cinstirea lui Dumnezeu să aibă prioritate, fiind conștienți în același timp că trebuie să cinstim pe toți oamenii așa cum Dumnezeu ne-a poruncit, pe cei din familia, biserică și societate.

ÎNTREBĂRI – QUESTIONS
Ce vrea să spună Dumnezeu prin cinstirea prezbiterilor în lecția de astăzi? Când această cinstire a lucrătorilor poate să ajungă la idolatrie?
Cinstirea pe care o cere Dumnezeu trebuie dată doar prezbiterilo și lucrătorilor sau și altor categorii de oameni?

Simion IoanășPână în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 723
  • Export PDF: 4
Opțiuni