Mai mult decât puritate sexuală: 5 scopuri pentru bărbații în Hristos
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 05/08/2021
    12345678910 0/10 X

Trebuie să învățăm pe bărbați nu doar să citească Biblia, și nu doar să lupte cu ispitele sexuale, ca să existe mai mulți bărbați duhovnicești, și bisericile să nu ducă lipsă de lideri.

 

Unii bărbați, care citeau Biblia, nu făceau nimic mai mult decât să deie socoteală că au citit Biblia și n-au privit pornografii. Au vorbit despre multe, chiar și despre lucruri foarte importante, dar la finele zilei a fost doar aceasta: Să vedem, dacă am citit Biblia, și dacă n-am privit pornografii. Ei credeau că maturitatea duhovnicească – doar să citești Biblia, și doar să fugi de imoralitate. Dacă vom Instaura așa un standard jos pentru bărbați, atunci ei vor deveni lenoși, egoiști, fără ambiții, necredincioși etc. vor crește o generație de bărbați, care vor pune bife în agenda duhovnicească, iar apoi vor trăi pentru jocuri video și Xbox.

 

Dar bărbații pot face mult mai mult în Hristos, decât pur și simplu să citească Biblia și să fugă de imoralitate (în tot același timp, nu zic că primele două nu sunt importante). Dumnezeu ne-a răscumpărat, și ne-a dat abilitatea să ducem oameni după noi spre calea cea dreaptă, să riscăm, să slujim, să începem ceva nou, să lucrăm cu perseverență, să ne jertfim – să iubim așa, cum ne-a iubit Hristos, ca să avem parte de ceva veșnic, să avem grijă de alții, și să-i conducem la Iisus.

 

Bărbații au primit abilitatea să facă mai mult

 

Cum va fi acest bărbat? Va fi asemenea lui Abel, care a jertfit primele oi și cele mai bune dintre turma pe care o îngrijea și pe care o păstorea, și le-a jertfit pentru Dumnezeu (Evrei 11:4). Se va asemăna cu Noie, care avea un respect deosebit față de Dumnezeu, și era plin de o teamă sfântă față de El (Evrei 11:7). Se va asemăna cu Abraham, care a crezut în promisiunea Lui Dumnezeu, chiar și atunci, când Dumnezeu i-a poruncit să părăsească locul său confortabil și casa, în care era în siguranță (Evrei 11:8-10). Va fi ca Iosif (Evrei 11:22), care a suferit pe nedrept, și care n-a cârtit, el a trăit și a suferit împreună cu Dumnezeu. Va fi ca Moise, care a renunțat la "plăcerile de o clipă ale păcatului" și a dorit mai degrabă să sufere împreună cu poporul Lui Dumnezeu, decât să se bucure de luxul acelei țări foarte bogate, în care a trăit (Evrei 11:25-26). Sau se va asemăna cu Ghedeon, Barac, Samson, Iefta, David, sau Samuel, și prorocii, care prin credinţă au cucerit împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare, au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi... (Evrei 11:32-37).

 

Probabil, oamenii au așteptări foarte mici de la bărbați (și de la sine însuși), pentru că nu doresc să vadă, cât de mult Dumnezeu poate să facă printr-un om slab, zdrobit, care se împiedică, dar care e credincios, și care dorește neprihănirea mai mult decât orice. Deci, cum să devenim mult mai eficienți, oameni a Lui Dumnezeu, care sunt mai roditori, precum acești oameni măreți?

 

Un ghid bun pentru bărbații Lui Dumnezeu

 

"Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie" – acest verset arată cum trebuie să fie bărbații credincioși în Domnul Iisus. Unii disprețuiesc această învățătură. Acest verset va ajuta tinerii să renunțe la așteptările mici și să tindă să fie ucenici buni a Lui Iisus, ca să fie un exemplu pentru alți oameni, nu doar pentru tineri, dar și pentru maturi. Timotei era un tânăr și prezbiter. El era fiul duhovnicesc a lui Apostolul Pavel. Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei: "Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie". Timotei a avut o responsabilitate mare în biserică; el era foarte tânăr. El a fost matur duhovnicește, și era om a Lui Dumnezeu, iar tatăl lui duhovnicesc îl îndemna să procedeze într-un chip vrednic de chemarea, pe care a primit-o. Oare noi suntem un exemplu vrednic de urmat, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, și în curăție? Să ne oprim mai pe scurt la fiecare aspect și să vedem, cum arată credincioșia.

 

1. Ce zicem (sau ce nu zicem)?

 

În primul rând, ce înseamnă să fii un exemplu evlavios în vorbire? Putem îndată să ne gândim la aceea, ce nu trebuie să vorbească bărbații. Dumnezeu zice: Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Bărbații creștini trebuie să se deosebească în vorbire de bărbații necredincioși. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Dar, nu trebuie doar să ne înfrânăm limba. Trebuie să zicem cuvinte bune, care aduc zidire, după cum e nevoie. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Trebuie să nu zicem cuvinte murdare, dar trebuie să zicem cuvinte de mulțumire. Să mângâiem, dacă avem acest dar. Să zicem cuvinte înțelepte și adevărate. Să predicăm vestea bună a Evangheliei. Să dăm învățătură sănătoasă altora. Rezumatul: Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să răspundeţi cum trebuie fiecăruia. Să fim un exemplu bun pentru ceilalți, prin comunicare, prin sunete, prin mesaje, prin postări, prin audio.

 

2. Cum ne petrecem viața?

 

Ce înseamnă să fii un om cu o purtare evlavioasă? În scrisorile sale, Pavel deseori unește aceste două – comunicarea cu purtarea, cuvintele și faptele (de exemplu, Romani 15:18; Coloseni 3:17). Ce vorbește modul tău de viață despre Iisus, în mod deosebit felul, cum îți investești timpul, banii, și atenția?

 

Ce vorbește viața ta despre Iisus? Ce concluzii își vor face oamenii despre Dumnezeul tău, dacă se vor uita atent la viața ta o săptămână, o lună sau un an? Dacă cineva Îl mărturisește pe Hristos, și dacă nu trăiește în ascultare deplină de El, atunci creștinismul va fi socotit un alt punct de vedere vag și neefectiv printre multe altele.

 

Deci, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă? În lumina a aceea, cine e Iisus, și a faptului, că El din nou va veni, ce fel de bărbați trebuie să fim? Ne petrecem viața, pe care ne-a dat-o Dumnezeu, această viață scurtă pe pământ, în așa fel, ca să fim un exemplu bun, vrednic de urmat pentru ceilalți, având priorități corecte și luând decizii chibzuite?


3. Ce folos aducem altora?

 

Ce înseamnă să fii un exemplu evlavios în dragoste? O metodă efectivă, care ne va ajuta să evaluăm, cum ne investim timpul, banii și atenția – să ne întrebăm, ce folos aduce aceasta altora. Bărbatul, care face lucrări, care aduc folos doar lui, e foarte rău, și foarte egoist, și nu e un exemplu bun, vrednic de urmat. Oricât de mult omul n-ar face, și n-ar vorbi, dacă nu iubește, atunci e un gunoi, un nimeni. Dacă nu iubim și facem multe fapte bune, atunci aceasta e în zadar. Bărbații credincioși Lui Dumnezeu trebuie să iubească, să ia inițiativa (deseori jertfind multe pentru aceasta) pentru binele altora, mai ales pentru binele lor din veșnicii."Vegheați, și stați tari în credință, întăriți-vă, îmbărbătați-vă. Totul să fie la voi cu dragoste". Dragostea este foarte importantă, oamenii au o mare nevoie de ea. Avem nevoie de dragoste, ca să fim tari."Dragostea zidește". Dragostea unește. Dragostea nu caută doar foloasele sale, dar tinde să slujească altora. Dragostea acționează, se trudește într-adevăr pentru binele altora. Deci, pe cine iubim – pe soție, copii, biserica, pe vecini, pe colegi, pe cei rătăciți – cum concret îi iubim? Dorim ca alți oameni să urmeze exemplu nostru?


4. Cum e credința noastră – statornică, sau fragilă?

 

Ce înseamnă să fii un exemplu evlavios în credință? În scrisorile lui Pavel, deseori dragostea e legată de credință (de exemplu, Efeseni 1:15; 6:23; 1 Tesaloniceni 3:6). Oamenii cred că dragostea e ceva vizibil și o poți pipăi, simți, dar când e vorba de credință, ei cred că aceasta e ceva invizibil. Cum putem să fim un exemplu pentru alții, în ceva, care nu se vede? Uneori oamenii nu văd credința noastră, dar ei pot vedea cum luptăm pentru această credință."Luptă-te lupta cea bună a credinței, ține-te de viața veșnică, la care ai fost chemat". Ce înseamnă să lupți lupta cea bună a credinței? Aceasta înseamnă să asculți de Dumnezeu, chiar dacă vor fi obstacole, împotriviri. Aceasta înseamnă să nu păcătuiești, când ești ispitit, să treci cu o atitudine corectă prin durere, să te bucuri în Domnul, să nădăjduiești în El. Aceasta înseamnă să găsești timp, ca să te întâlnești cu Dumnezeu, chiar dacă nu-ți este comod, chiar dacă ai obosit, chiar dacă e nevoie să depui mult efort la serviciu, chiar dacă copii îți fac viața amară, căci credința vine în urma auzirii Cuvântului Lui Dumnezeu. Să cugeți zi și noapte la Cuvântul Lui Dumnezeu (Psalmul 1:1-2). Să ne rugăm de fiecare dată când trebuie. Să slujim la o biserică locală cu credincioșie și să avem părtășie cu ei. Deci, viața noastră de credință se aseamănă cu o luptă? Dorim ca cei tineri să lupte ca noi?

 

5. Creștem în sfințenie și Îl respectăm pe Dumnezeu într-un mod deosebit?

 

Ce înseamnă să fii un exemplu evlavios în curăție? Deci, minimum aceasta înseamnă puritate sexuală."Doar dacă ai chemarea să sfătuiești, Sfătuiește pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia". Un asemenea respect și înfrânarea va evidenția pe un bărbat în această lume – unde sunt foarte mulți bărbați, care tind să-și împlinească poftele sale sexuale, care caută prin aplicații o femeie nouă, și care schimbă femeile fără să se gândească. Bărbații, care se poartă cu femeile cu toată curăția, se vor deosebi de majoritatea bărbaților, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și care își împlinesc poftele sale păcătoase. Dar această curăție înseamnă mai mult decât curăție sexuală. Când nu-L iubești pe Dumnezeu – atunci lucrurile acestei lumi devin niște idoli pentru tine, cum ar fi filmele, sporturile, rețelele de socializare, cumpărăturile etc. Rețelele de socializare le poți folosi pentru slava Lui Dumnezeu doar dacă Îl iubești pe Dumnezeu. Idolii de asemenea te spurcă, precum păcatele sexuale. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, atunci prin lucrurile lumii acesteia te vei depărta de El. Dar dacă Îl iubești pe Dumnezeu vei folosi lucrurile de pe pământ spre slava Lui. Unele lucruri îți fură timpul tău, și sunt un laț pentru tine, și te împiedică să-L iubești pe Dumnezeu. Gândurile și inima noastră sunt predate pe deplin Lui Dumnezeu, suntem preocupați să ascultăm de Dumnezeu în toate? Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât totul, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră, cu toată priceperea noastră? Dorim să fim un exemplu pentru alții în curăție, și dorim ca tinerii să ne urmeze exemplul, ca și ei la rândul lor să fie curați?

 

Bărbații sunt creați pentru mai mult

 

Niciun detaliu din chemarea bărbatului nu micșorează importanța studierii Cuvântului Lui Dumnezeu, de a nu privi pornografii. De fapt, bărbatul, care tinde să fie evlavios în aceste domenii – în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție – va cugeta cu perseverență la Cuvântul Lui Dumnezeu, și cu perseverență se va păstra curat în internet și peste tot. Nimeni nu poate deveni credincios Lui Dumnezeu, dacă nu se hrănește cu al Domnului Cuvânt. Și nimeni nu poate deveni credincios Domnului, dacă nu va omorâ poftele sale păcătoase.

 

Învățând bărbații, să nu uităm să-I învățăm că trebuie să fugă de pornografii, căci sunt foarte periculoase pentru suflet. Niciodată să nu micșorăm importanța Bibliei, Cuvântului Lui Dumnezeu – căci e o armă foarte puternică, e adevăr pur, care ne îmbărbătează, ne sfințește, ne dă bucurie. Să-I îndemnăm pe bărbați la mai mult – să-I binecuvânteze pe alții prin cuvintele sale, să nu-și irosească viața pe flecării, pe lucruri, care nu aduc folos, să-și administreze înțelept, chibzuit timpul, puterea, să nu navigheze 24/24 pe internet, să-L urmeze cu o dragoste necondiționată pe Dumnezeu, zi de zi, să-și controleze trupul, să se poarte cu trupul său cu sfințenie, să-L respecte într-un mod deosebit pe Dumnezeu. Dacă mai pe scurt, să ne zidim și să ridicăm alți bărbați credincioși în Dumnezeu, salvați și smeriți după Harul Lui Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu în așa fel, ca să se descopere și să se confirme slava Fiului Său.

 

 

A Lui Isus Hristos să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 273
  • Export PDF: 1
Opțiuni