Cum procedează asupritorul?
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 24/02/2021
    12345678910 0/10 X

Asupritorul – persoana, care asuprește săracii, ia bucata de pâine din mâna săracului, ia ultimii bani de la sărac; fură de la sărac etc.

Asupritorul păcătuiește!

De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor! Amos 5:11


"iau măgarul orfanului,

iau zălog vaca văduvei;" Iov 24:3


Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale şi braţele orfanilor le frângeai. Iov 22:9


"Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate” şi „Vrednic este lucrătorul de plata lui”." (1 Timotei 5:17-18)  


Cine îşi bate joc de sărac îşi bate joc de Dumnezeu, Care l-a făcut așa; (Proverbele 17:5a)


Cum descrie Biblia pe asupritor:


Asupritorul:


-        Calcă în picioare pe sărac;


-        Își bate joc de Dumnezeu;


-        Îl impune pe sărac să plătească amendă, sau mită;


-        Ia zălog vaca săracului;


-        Silesc pe nenorociții din țară să se ascundă;


-        Îmbrâncesc (A împinge violent (cu mâinile)) din drum pe cei lipsiţi;


-        Mută hotarele săracului;


-        Își bate joc de sărac;


-        Nu dă plata de care este vrednic lucrătorul;


-        Nu dă îndoită cinste, la cei vrednici de îndoită cinste, la Prezbiterii care cârmuiesc bine, mai ales la cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau altora;


-        Dau afară pe văduve cu mâinile goale;


-        Frâng brațele orfanilor;


-        ucide pe cel sărac şi lipsit;


-        şi noaptea fură;


-        smulg pe orfan de la ţâţă;


-        sunt vrăjmaşi ai luminii;


-        batjocorește;


-        asuprește;


-        a întins mâna la tot ce avea altul mai scump;


-        nu va mai fi în viitor;


-        sar biruitori;


-        umblă să te nimicească;


-        este mânios;


-        chinuiesc pe străin, pe orfan şi pe văduvă; apasă şi varsă sânge nevinovat;


-        duce în robie pe copiii;


-        pune în temniță;


-        când cade cineva în mâna lui, nimeni nu-i vine în ajutor victimii;


-        judecătorii tolerează răul pe care îl face;


-        poporul de asemenea tolerează răul, pe care îl face;


-        oamenii nu scapă pe cel asuprit din mâna asupritorului;


-        asuprirea va înceta;


-        supune pe oameni la aspră robie;


-        ostenește oamenii;


-        merge împotriva poporului;


-        asupritorul trece peste popor;


-        asupreşte pe sărac;


-        va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă;


-        nu dă înapoi datornicului zălogul;


-        răpeşte;


-        nu dă din pâinea lui celui flămând;


-        şi nu înveleşte cu o haină pe cel gol;


-        nu ajută pe nenorocit;


-        nu dă drumul celor asupriți;


-        nu deznoadă legăturile robiei;


-        nu rupe orice fel de jug;


-        nu aduce în casa lui pe nenorociții fără adăpost;


-        amenință;


-        ocărăște pe nedrept;


-        judecă pe nedrept;


-        clevetește pentru ca să câștige bani;


-        nu îmbracă pe cel lipsit;


-        strânge de pe urma secerătorilor;


-        dărâmă case și nu le zidește la loc


-        nu dă hrană și îmbrăcăminte la străin;


-        nu respectă dreptul străinului, orfanului, văduvei; săracului;


-        când scutură măslinii, culege a doua oară roadele rămase pe ramuri, dar ele aparțin străinului, orfanului și văduvei;


-        când își culege via, culege a doua oară ciorchinele rămase în urma lui, dar ele aparțin străinului, orfanului și văduvei;


-        când își seceră ogorul și uită un snop pe câmp, și își aduce aminte, se întoarce să-l ia, chiar dacă el aparține orfanului, străinului și văduvei;


-        ridică mâna împotriva orfanului, dacă se simte sprijinit de judecători;


-        nu face dreptate orfanului, celui slab, celui asuprit;


-        nu dă dreptate săracului și nenorocitului;


-        nu apără văduva, nu face dreptate, nu ocrotește pe cel asuprit;


-        iubesc banii;


-        sunt lacomi de avere;


-        sunt închinători la idoli;


-        cere procente de la sărac, când îi împrumută;


-        în unele cazuri deloc nu împrumută săracului, chiar dacă săracul are nevoie să împrumute!


-        culege strugurii rămaşi după cules în via lui şi strânge boabele care au căzut din ei, chiar dacă ele aparțin săracului şi străinului;


-        Când seceră semănăturile nu lasă nesecerat un colţ din câmpul lui şi strânge ce rămâne de pe urma secerătorilor. Chiar dacă aceste spice aparțin săracului și străinului;


-        Se depărtează de prietenul său, care a sărăcit;


-        Urăște pe frații săi săraci!


-        Este părtinitor;


-        Se ia după mulțime, nu după adevăr;


-        Se face nevăzut, când frații săi săraci îl roagă, apelează la el după ajutor!


-        fură cu sila;


-        împrumută cu dobândă;


-        şi ia camătă;


-        nu-şi abate mâna de la nelegiuire;


-        şi nu judecă după adevăr între un om şi altul;


-        nu ascultă de poruncile Domnului;


-        nu iubește pe aproapele său;


-        nu iubește pe vrăjmași;


-        nu-și schimbă gândirea;


-        nu iubește oamenii;


-        nu-L iubește pe Dumnezeu;


-        asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit;


-        calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăţi;


-        ia mită împotriva celui nevinovat;


-        se va clătina;


-        Dumnezeu Se va răzbuna pe el;


-        Ale lor mâini sunt nelegiuite;


-        şi a lor dreaptă este plină de mită;


-        inima lor este de piatră;


-        Inima lor este deznădăjduit de rea și înșelătoare;


-        Din cauza lor vremurile din urmă sunt grele;


-        Ei nu fac milostenii, nu dau strictul necesar la săraci, la străini săraci, la văduve sărace, la orfani săraci;


-        Ei fură din zeciuieli! (Dumnezeu a rânduit ca oamenii să-I aducă zeciuieli din venit, iar Dumnezeu dorește ca din aceste zeciuieli să mănânce săracul, văduva săracă, străinul sărac, orfanul sărac, păstorii duhovnicești săraci; Când asupritorul fură zeciuielile, oamenii din lista aceasta nu pot să mănânce din zeciuieli, căci acolo nu mai rămâne nimic);


-        Ei nu plătesc zeciuielile din tot venitul lor;


-        Chinuiesc;


-        asupresc pe văduvă şi pe orfan, pe străin şi pe sărac;


-        nu hrănesc pe șchiopi, pe cei cu mădularele amputate sau mutilate, pe orbi, pe săraci;


-        Nu face parte din bunurile lui și celui, care îl învață pe asupritor; nu dă din bunurile lui, învățătorului său, care îl învață din Biblie;


-        (Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Corinteni 9:14) Dar asupritorul nu dă la Evanghelist cinstea, pe care o merită; Nu dă la Evanghelist plata, pe care o merită;


-        Nedreptăţește pe simbriaşul sărac şi nevoiaş;


-        Nedreptăţesc pe străin;


-        Nedreptățesc oamenii, dar mai ales săracii;


-        opresc plata simbriaşului (simbriaș - persoană angajată, care primește un salariu pentru munca înfăptuită);


-        nu dau plata la angajat, la lucrător pentru ziua de muncă înainte de apusul soarelui;


-        opresc plata la lucrători prin înșelăciune;


-        nu fac milostenii;


-        închid urechile, când săracul strigă după ajutor, se prefac că nu-l văd;


-        sunt zgârciți ca mod de viață;

etc.


Cum sunt asupritorii în sec 21?
-        pun prețuri exagerate la serviciile pe care le prestează, sau la produsele, pe care le comercializează, pe care le vând;


-        înșeală în documente, ca să fure bani;


-        spală bani murdari prin diferite societăți cu răspunderi limitate;


-        nu achită salariu la angajați;


-        taie din salariu pe nedrept;


-        promit un salariu, dar plătesc mai puțin decât au promis;


-        plătesc salariu cu întârzieri, sau cu întârzieri mari;


-        înșeală oamenii, ca oamenii să le deie bani;


-        joacă teatru, ca oamenii să le deie bani;


-        se prefac că sunt săraci, ca oamenii să le deie bani;


-        întind diferite curse la oameni, ca să le răpească banii, în așa fel, ca să nu fie arestați de poliție;


-        plătesc mită, ca să fugă de pedeapsă;


-        plătesc salarii prea mici;


-        impun un angajat să lucreze pentru 3 angajați, și pentru un salariu mic;


-        doresc să cumpere produse la un preț foarte foarte mic;


-        doresc să beneficieze de servicii la un preț foarte foarte mic, și nu le pasă că afacerea în așa fel va falimenta;


-        nu sunt darnici;


-        împrumută și așteaptă să-i întorci toți banii, chiar dacă nu poți să-i întorci;


-        îți dăruiește cadouri scumpe, ca mai apoi să-ți fure toți banii;


-        te învinuiește pe nedrept, ca să-i plătești bani; dacă nu vei plăti, te va pune la pușcărie pe nedrept;


-        dorește să cumpere casa de la tine cu bănuți, iar dacă nu dorești s-o vinzi, atunci te amenință etc.


-        Îți provoacă durere, ca să-i dai toți banii tăi;


-        Înșeală că are probleme financiare, ca să-l ajuți;


-        Împrumută bani, iar apoi nu întoarce, chiar dacă poate să-i întoarcă;


-        Promite că îți va plăti, și nu plătește;


-        Te amenință, ca să aibă vreun câștig material de la tine;


-        Pune amendă la săraci, sau pune amendă prea scumpă;


-        Oferă credite cu procente foarte mari, și pune amendă foarte mare, dacă ai întârziat cu rambursarea creditului, cu achitarea creditului;


-        Face legi, reguli, ca să ia cât mai mulți bani posibil, de la oameni;


-        Unii dintre ei sunt proroci mincinoși, promovează erezii contra plată;


-        Sunt lingușitori, îți spun ce dorești să auzi, ca mai apoi să le dai toți banii, pe care îi ai;


-        Vând produse care provoacă dependență, precum alcool, țigări, substanțe narcotice, jocuri video etc.


-        Prestează servicii păcătoase contra plată, care provoacă dependență, precum imoralitatea;


-        Prescriu medicamente, de care n-ai nevoie;


-        Încearcă să te convingă să cumperi lucruri materiale, de care n-ai nevoie;


-        Vând medicamente, de care n-ai nevoie, și te conving în toate felurile să le procuri;


-        Vând substanțe de slăbire, sau diferite metode de slăbire;


-        Încearcă să te convingă să procuri lucruri, de care n-ai nevoie;


-        Plătește un salariu prea mic la angajați;


-        Ia zălog vreun lucru material, care aparține săracului;


-        Manipulează oamenii;


-        Distruge lucruri materiale, care aparțin săracului;

Etc.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 184
  • Export PDF: 2
Opțiuni