Cine este vrednic să primească milostenii?
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 24/02/2021
    12345678910 0/10 X

Cine are dreptul să primească milostenii?

Milostenie: a da milostenie semnifică a da lucruri materiale strict necesare (a da strictul necesar) la oameni, care duc lipsă de strictul necesar! Strictul necesar (nevoi) – lucruri materiale fără de care omul nu poate trăi, nu poate supraviețui! ! !

 

Sărac – om, care duce lipsă de strictul necesar, sau care are foarte puțini bani!

 

"În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte". (Evrei 10:34)

 

Acești credincioși de mai sus, au fost asupriți, le-a fost răpită (răpit - însușit pe nedrept; a lua prin abuz ceva, a se face stăpân pe un bun material care aparține altuia; Luat cu forța) averea, din cauza aceasta au sărăcit. Deci, astfel de oameni, care au fost asupriți, au dreptul să primească milostenii din partea altora, căci ei nu sunt vinovați de cele întâmplate, că au ajuns săraci.

 

"Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit (care duce lipsă de strictul necesar) cinsteşte pe Ziditorul său". (Proverbele lui Solomon 14:31)

 

"Unul face pe bogatul, şi n-are nimic, altul face pe săracul, şi are totuşi mari avuţii". (Proverbele lui Solomon 13:7)

 

Să fim foarte atenți, căci sunt unii oameni, care par a fi săraci, sau care joacă teatru că sunt săraci, dar în realitate au mulți bani, au mari avuții! Personal cunosc câțiva oameni, care păreau a fi săraci, dar în realitate erau bogați! Când am fost om de afaceri am avut foarte puțini bani. Dar cunosc oameni, care nu erau oameni de afaceri, nu aveau mașină, dar aveau mulți bani! Cunosc persoane bogate, care nici măcar reparație oau! nu aveau acasă la ei, nici măcar mobilă nouă nu aveau etc. Cunosc oameni, care locuiesc în sat în Republica Moldova, dar care au mai mulți bani, mai mari avuții, decât mulți de la oraș. Prietenul lui bunelul meu, avea foarte mulți bani, dar locuia ca un boschetar. Cunosc o persoană bogată, dar care locuia într-o casă mică, chiar dacă era bogată în acel moment, cunosc alte persoane bogate, care locuiesc într-o casă veche! Ba mai mult o persoană bogată, pe care o cunosc, avea dat acasă pereții cu var: )! Să fim foarte atenți, ca să nu fim înșelați!

 

Despre binefacere

 

Domnul Iisus (Dumnezeu) a zis şi celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.” (Luca 14:12-14)

 

Cine are dreptul să primească milostenii:

 

Săracii, schiloziii (care are unul sau mai multe membre (ori alte părți ale corpului) mutilate (Tăiat, amputat) sau deformate de un accident, de o boală), șchiopii, orbii.

 

"Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă". (Galateni 6:10)

 

Frații în credință sunt prioritate, când dăm milostenii! În primul rând, trebuie să dăm milostenii fraților și surorilor în credință, care sunt săraci!

 

"Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute şi să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca Biserica să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve." 1 Timotei 5:16

 

"Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor" (Iacov 1:27a)

 

A cerceta pe orfani și pe văduve în necazurile lor implică: să-i mângâi, să-i îmbărbătezi, să-i ajuți, să le dai milostenii, să-i înveți din Cuvântul Lui Dumnezeu, să le predici Evanghelia, să le dai sfaturi înțelepte, să-i mustri, când au nevoie, să-i îndrepți, să-l pedepsești pe orfan cu nuiaua pe spate, când păcătuiește, dar nu pentru toate păcatele să-l pedepsești etc.

 

"3 Cinsteşte pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. 4 Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi întâi faţă de cei din casa lor şi să răsplătească ostenelile părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5 Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruieşte zi şi noapte în cereri şi rugăciuni. 6 Dar cea dedată la plăceri, măcar că trăieşte, este moartă. 7 Porunceşte şi aceste lucruri, ca să fie fără vină. 8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 9 O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de şaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, 10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. 11 Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou 12 şi se fac vinovate de faptul că îşi calcă credinţa dintâi. 13 Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare şi vorbesc ce nu trebuie vorbit. 14 Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, 15 căci unele s-au şi întors să urmeze pe Satana." (1 Timotei 5:3-15)

 

Nu trebuie să dăm ajutor material la toate văduvele; trebuie să avem grijă de ai noștri (de familia noastră), de cei din casa noastră; trebuie să dăm ajutor material la văduvele, care sunt în conformitate cu aceste condiții:

 

- trebuie să n-aibă mai puţin de şaizeci de ani;

 

- să nu fi avut decât un singur bărbat;

 

- să fie cunoscută pentru faptele ei bune;

 

- să fi crescut copii;

 

- să fi fost primitoare de oaspeţi;

 

- să fi spălat picioarele sfinţilor vii (sfinți - ucenici ai Domnului Iisus, credincioși în Domnul Iisus, care ascultă ca mod de viață de Cuvântul Lui Dumnezeu (Biblia)), nu moaște;

 

- să fi ajutat pe cei nenorociţi;

 

- să fi dat ajutor la orice faptă bună.

 

Foarte mulți egoiști, oameni răi caută milostenii, caută ajutor material!

 

Nu trebuie să dăm ajutor material la toți orfanii!

 

Pe unii orfani, Dumnezeu îi pedepsește cu foamete din cauza păcatelor părinților lor! Dumnezeu le dă oportunitatea la acești orfani să se pocăiască (să-și schimbe gândirea), doar că mulți dintre ei nu doresc să lepede păcatul. Mulți orfani au preluat obiceiul de a păcătui de la părinții lor. Și ei au făcut asemenea păcate, pe care le-au comis părinții lor, de la părinți s-au învățat. Și Dumnezeu pe unii din acești orfani i-a pedepsit cu foamete, pentru că ei au comis asemenea păcate, pe care le-au comis părinții lor.

 

Nimeni să nu mai ţină la el şi nimeni să n-aibă milă de orfanii lui! (Psalmii 109:12)

 

Dacă cineva are părinți vitregi, deja nu este orfan!

 

Cuvântul orfan în Biblie semnifică un copil, care n-are nici mamă, nici tată, nici mamă vitregă, nici tată vitreg, nici măcar frate, sau soră mai mare, sau care are doar un părinte fie vitreg, sau biologic.

 

În sec. 21 Cuvântul orfan semnifică un copil care are doar un părinte, sau n-are părinți!

 

Știu un copil, care a rămas fără tată, tatăl său a decedat, dar avea mamă, și soră mai mică, acest copil trăia ca împăratul, are pe cont 100 000 euro, avea cea mai nouă consolă de jocuri video, avea un computer scump, mergea fără permis de conducere cu un Volkswagen nou nouț, locuia într-o casă de peste 100 000 de euro etc. Mă înțelegi ce am în vedere? El trăiește mai bine decât foarte mulți copii, care au ambii părinți! Eu am părinți biologici, ambii, dar n-am pe cont 100 000 de euro, nici n-am avut: )!

 

Nu toți orfanii știu să administreze înțelept banii, trebuie să-i învățăm din Biblie cum să-i administreze înțelept! Căci dacă nu o să-i învățăm, ei vor cheltui toți banii pe prostii, apoi vor fura, sau vor umbla cu cerșitul etc.

 

În sec. 21, în unele țări, orfanul este minor până la vârsta de 18 ani, de aceea nu-și poate găsi oficial un serviciu full time. Dar există orfani, care au 16 ani și sunt foarte sănătoși, ei deja pot să lucreze, eu am început să lucrez pentru bani, mai devreme de 14 ani, nu oficial, part time, primeam salariu în plic, și nu vindeam droguri etc. Nu lucram la un serviciu păcătos! La multe servicii nu ai nevoie de multă minte, n-ai nevoie de abilități nemaipomenite ca să lucrezi acolo!

 

Cine îşi bate joc de sărac îşi bate joc de Dumnezeu, Care l-a făcut așa; (Proverbele 17:5a)

 

Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul, şi pe altul. Proverbele 22:2

 

Dumnezeu face pe unul sărac, iar pe altul bogat!

 

Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă; 1 Samuel 2:7

 

Unii au sărăcit, pentru că Dumnezeu i-a făcut săraci, iar alții au sărăcit, pentru că au păcătuit, pentru că nu caută mai întâi de toate Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui; pentru că sunt lenoși, pentru că administrează neînțelept banii, averea, avuțiile, pentru că iubesc somnul, pentru că nu folosesc oportunitățile, pe care Dumnezeu i le oferă, pentru că n-au disciplină, pentru că nu lucrează calitativ, atât cât ține de ei, pentru că nu perseverează, pentru că nu lucrează când este sezonul, pentru că se țin de flecării, nimicuri (lucruri, care nu aduc folos); pentru că nu iau inițiativa; pentru că nu economisesc; pentru că economisesc prea mult; pentru că sunt molatici (manifestă nehotărâre, indolență, nepăsare, apatie), fricoși, pentru că nu cercetează totul, și cred orice etc.

 

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. Proverbele 10:4

 

Mai există și alte proverbe a Lui Solomon, care vorbesc despre motivul, de ce unii sărăcesc!

 

Trebuie să-i ajutăm pe acei săraci, pe care Dumnezeu i-a sărăcit, care nu sunt vinovați, că au ajuns săraci, pe cei, care au lucrat cinstit, dar n-au primit salariu, sau care primesc salariu, dar cu mari întârzieri; pe cei foarte bolnavi, care nu pot lucra, pe acei invalizi, care nu pot să-și găsească de lucru, căci unii invalizi au salarii bune, au mulți bani, știu invalizi, care n-au puțini bani. În prezent unii invalizi pot să lucreze la computer etc. Știu un invalid, care avea o afacere, care aducea profit și pe lângă aceasta avea și un serviciu! Unii au sărăcit, pentru că au primit un salariu mai mic decât li s-a promis, uneori și pe astfel de oameni, trebuie să-I ajutăm. Am văzut un video, înregistrat cu o cameră ascunsă, cum un om se prefăcea că este invalid și cerșea, apoi se scula de pe scaunul cu rotile, îl strângea și îl punea în portbagaj, apoi se urca în taxi.

 

 În trecut am avut foarte puțini bani, și puținul, pe care l-am avut, hoțul mi l-a furat în transportul public. Unii oameni au sărăcit din cauza hoților! Pe așa victime trebuie să-I ajutăm, când Dumnezeu ne îndeamnă. Pe cei paralizați trebuie să-I ajutăm, dacă duc lipsă, dacă n-au copii mari; sau dacă n-au nepoți mari! Cunosc un paralizat, care era bogat, și avea mari avuții! Mulți tineri sănătoși nu sunt bogați! : )

 

Să-I ajutăm pe săracii, care sunt părăsiți de toată lumea, și pe care Dumnezeu i-a sărăcit, căci ei n-au copii mari, care să-i ajute, sau nepoți mari, care să-i ajute etc. Dacă ești paralizat(ă) și ai copii mari, ei trebuie să te ajute! Dar unii sunt părăsiți de toată lumea!

 

Unii oameni nu văd oportunitățile pe care Dumnezeu I le oferă, și din cauza aceasta ei se plâng că n-au de lucru! Nu văd, pentru că nu doresc să vadă!

 

Dacă Dumnezeu dorește ca cineva să fie voluntar full time, într-un domeniu, atunci așa un om merită milostenii, la așa om trebuie să-I dăm milostenii, dacă el sau ea duc lipsă de strictul necesar.

 

Pe pământ există multe paradoxuri (ciudățenie, nepotrivire)! Cunosc un om, care avea pensie, lucra și primea salariu, nu lucra mult, și pe lângă aceasta primea bani de la fiica lui mai mare de peste hotare, pe lângă aceasta se ocupa cu agricultura, nevasta lui de asemenea lucra! Nu plătea chiria, era ajutat de toți copiii lui! Avea 3 copiii mari! Dar mulți tineri, n-au copii mari, n-au nepoți mari, trăiesc în chirie, sau cumpără o casă în credit, au salariu mic, unii dintre ei au copii mici, și unii au milă de bătrâni, dar n-au milă de cei tineri! Cunosc 2 doamne în vârstă, care au apartamente cu 3 camere în oraș, ambele lucrau și pe lângă aceasta ambele primeau pensie, la serviciu aveau salarii mari, ambele sunt văduve, una din ele a moștenit de la soț mașină nu ieftină, are două fiice, care lucrează peste hotare, o fiică este medic în Sua, în State, medic, nu soră medicală, alta de asemenea lucrează peste hotare! Aceste văduve n-au copii mici! Dumnezeu le-a dat la aceste văduve câțiva copii nu doar unul! Ele nu achită chiria, nu lucrează pentru un salariu mic! Nu au de achitat creditul pentru casă, apartament! Ele n-au salariu mijlociu! Ambele au salariu mare! Una dintre ele pe lângă serviciu și pensie, dă în chirie o parte din apartament. În apartament fiul ei, i-a făcut reparație, din banii lui! Ambele n-au reparație ieftină în apartament! Apartamentele lor nu sunt cele mai ieftine din Țară! În +-2011 un apartament cu 3 camere în blocul locativ, din or. Chișinău, R. Moldova, în care locuiesc aceste văduve, cu reparație veche, și ieftină, a costat 40 000 de euro! Pentru Moldova 40 000 de euro sunt foarte mulți bani, dar pentru unii români sunt niște bănuți! Mai degrabă un bătrân o să fie ajutat de rude, decât o persoană tânără! Mai degrabă un bătrân o să fie ajutat la biserică, sau pe stradă decât un(o) tânăr(ă)!

 

Mulți tineri au mai puțini bani decât unii bătrâni, sau decât mulți, care nu sunt bătrâni, dar nici nu sunt tineri! Mulți tineri n-au case sau n-au apartamente, dar mulți bătrâni au! Chiria în multe țări este scumpă! În multe cazuri tinerii sunt vulnerabili! Chiar dacă au mai multă putere! Nu puțini tineri, n-au primit salariu, când au lucrat cinstit! Mulți hoți fură de la tineri! Etc. Eu am văzut oameni, care zic că au probleme financiare, dar în realitate acești oameni sunt bogați! Am văzut săraci, care nu se plâng zilnic, că au probleme financiare! După statistică cei mai mulți oameni bogați au peste 30 de ani!

 

Pe cine o să ajutați, judecați singuri?

 

Pe bătrânul, care și-a strâns nu puțini bani, și care are casa sa, sau apartamentul său, sau pe tânărul (pe tânăra), care locuiește în chirie, și are un salariu foarte mic? Mai degrabă pe bătrân oamenii o să-l ajute!"Bravo"

 

Înainte de a da milostenii, trebuie de cercetat omul! Nu vă grăbiți să dați milostenii, dar nici nu amânați prea mult, ca omul sărac să nu moară de foame! Unii oameni joacă teatru pentru milostenii, dar în realitate au mulți bani! Niciodată omul lacom de bani nu spune destul! El toată viața dorește cât mai mulți bani, pentru bani acești oameni merg la jertfe, acești oameni fac totul pentru bani! Într-un sat din Moldova a decedat o femeie în vârstă, și oamenii au găsit foarte mulți bani la ea acasă, dar ea trăia simplu toată viața! Într-un alt sat din Moldova un om simplu, bătrân a avut în podul casei foarte mulți bani! Avea să crezi că oamenii aceștia sunt săraci, pentru că se îmbrăcau ca săracii! Știu un om bogat, care n-are laptop (notebook), are smartphone de 140 euro! Cunosc o femeie bogată, care are un telefon mobil cu butoane foarte ieftin în anul +-2020!

 

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Coloseni 3:5

 

Dărnicia macedonenilor

 

1 Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. 2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. 3 Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor. 4 Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu  (2 Corinteni 8:1-5)

 

Biserica din Macedonia, a dat milostenii sfinților   săraci. În Biserica din Macedonia erau oameni foarte săraci! Chiar și acești oameni foarte săraci au făcut milostenii! Au ajutat pe săraci! Acești oameni au dăruit peste puterile lor la săraci!

 

Oamenii care dăruiesc peste puterile lor, care dăruiesc de bună voie, care s-au dat mai întâi pe ei însiși Domnului apoi altora prin voia Lui Dumnezeu, care nu dăruiesc cu părere de rău, care nu dăruiesc cu zgârcenie, cu sila, care dăruiesc atât cât au hotărât în inima lor, nici mai mult, nici mai puțin, care dăruiesc acolo unde îi îndeamnă Duhul Sfânt, care dăruiesc la acei oameni, la care Duhul Sfânt îi îndeamnă să dăruiască, care dăruiesc ceea ce au, nu ceea ce n-au, care nu fură ca să dăruiască, care nu fură zeciuielile, ca să dăruiască*! Acești oameni, care împlinesc condițiile de mai sus, au dreptul, sunt vrednici să primească milostenii din partea altora! Căci după ce au dăruit peste puterile lor, nu le mai rămâne nimic în buzunar, sau în bancă, sau sub saltea etc. : ) Câteva ori și eu am dăruit peste puterile mele, dar nu caut milostenii de la voi! : ) Nu mă învinuiți pe nedrept!

Să-i ajutăm pe așa oameni, care au un caracter ca biserica (sfinții) din Macedonia, și care duc lipsă de strictul necesar! N-aș dori ca astfel de oameni să moară de foame!

În unele cazuri, milostenia se dă mâine, chiar dacă ai de unde da azi, chiar dacă săracul a cerut ajutor azi, de ce? Nu va muri de foame, dacă nu va mânca o zi, sau dacă nu va bea apă o zi; Pentru că Dumnezeu Îl crește duhovnicește pe sărac în așa fel, Dumnezeu în așa fel îl desăvârșește în omul dinnăuntru, pentru că Dumnezeu îl pune la încercare în așa fel, sau în unele cazuri, Dumnezeu îl pedepsește pe sărac în așa fel!

Am ținut post 3 zile și 3 nopți + o oră! N-am băut și n-am mâncat nimic! N-am murit de foame, sau de sete!

Dar în alte cazuri milostenia se face cât mai curând posibil!

 

19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri pe vrăjmașii voștri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20 Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine. (Romani 12:19-21)

 

"Vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui" – semnifică că îi va fi rușine vrăjmașului tău, că ți-a făcut rău, după ce va vedea că i-ai răspuns cu fapte bune, după ce vrăjmașul ți-a făcut rău!

 

În anumite cazuri trebuie să dăm vrăjmașilor noștri să bea apă, dacă le este sete, și să le dăm de mâncare, dacă le este foame, și doar, dacă ai de unde da! Prin bunătate să-i biruim! Prin această bunătate unii dintre ei se vor smeri! Aici se are în vedere vrăjmașii săraci, care duc lipsă de strictul necesar! Vrăjmași avem mulți, dar bani puțini! : ) Nu putem să-i ajutăm pe toți vrăjmașii noștri! Și nu toți vrăjmașii duc lipsă de strictul necesar!

"Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă a Bisericii din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie". (Romani 16:1-2)

Diaconiță – semnifică slujitoare, care slujește de bună voie pe gratis, nu pentru salariu, nu pentru mâncare, nu pentru vreo răsplată omenească! Fivi a ajutat pe mulți pe gratis, și slujea fără salariu ca mod de viață în Biserica din Chencrea;

Această femeie credincioasă Lui Dumnezeu, era vrednică să primească milostenii! Cu alte cuvinte ea era voluntar! În acea vreme multe femei nu puteau să-și găsească un serviciu plătit! În sec. 21, cunosc femei, care au un salariu mai mare decât mulți bărbați! În prezent unii diaconi au un serviciu plătit, și pe lângă aceasta slujesc la biserică! Dar în trecut unii diaconi slujeau zilnic! Dar în sec. 21 unii diaconi slujesc doar câteva zile pe săptămână, și doar câteva ore pe zi. În unele regiuni ale pământului diaconii trăiesc foarte bine din punct de vedere material! Dar nu în toate țările este așa! Trebuie de ajutat material pe creștinii care slujesc mult Domnului, fără să primească vreun salariu! Să-i prețuim pe ei, căci ei se jertfesc pentru alții, ei iubesc pe alții cu o dragoste jertfitoare, unii dintre ei iubesc cu o dragoste necondiționată!

În anumite cazuri trebuie să dăm milostenii, la oamenii, care sunt vinovați că au sărăcit, dar de asemenea trebuie să-i mustrăm cu blândețe pentru că au păcătuit. Trebuie să le predicăm Evanghelia, dacă nu sunt credincioși! Prin bunătatea noastră unii din ei se vor smeri. Dar în alte cazuri, nu trebuie să le dăm milostenii, ca să se învețe minte!

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 194
  • Export PDF: 1
Opțiuni