Cu privire la vindecare
Autor: Repalov Veaceslav  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 13/09/2019
    12345678910 0/10 X

 

Când depistăm vreo boală în trupul nostru, trebuie să căutăm, să găsim motivul bolii, și trebuie să-L întrebăm pe Domnul, cum să procedăm în cazul nostru cu această boală.

 

Nu toți oamenii credincioși au darul duhovnicesc – tămăduirilor! Aceia, care au așa un dar, nu pot să vindece pe cine doresc, când doresc și unde doresc. Dumnezeu decide! De aceea, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, (celor, care au crezut din toată inima în Hristos) ca să știm cum să procedăm!

 

Aceia, care au așa un dar, pot să vindece în diverse moduri: în unele cazuri pot să zică vreun cuvânt, iar în alte cazuri, pot să-ți zică să faci ceva, în unele cazuri pot să-ți facă ceva, în unele cazuri pot să nu acționeze, dar oamenii vor fi vindecați de Domnul prin ei.

 

„până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.” (Faptele apostolilor 5:15-16)

 

 

În unele cazuri, Dumnezeu nu dorește să vindece omul până la moartea sa.

 

În unele cazuri, Dumnezeu vindecă omul, doar din cauza că persoana crede, că Domnul poate s-o vindece.

 

'El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, şi fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble. ' (Faptele apostolilor 14:8-10)

 

În unele cazuri, Domnul vindecă, doar dacă persoana se va ruga și va crede că Domnul va face aceasta.

Marcu 11:24

De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

 

În unele cazuri, Domnul vindecă, doar dacă persoana se roagă cu credință!

Matei 21:22

Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

 

În unele cazuri, Domnul vindecă omul, doar dacă acesta a părăsit păcatul.

 

Există boli date pentru încercarea credinței noastre, și de asemenea există boli, date ca pedepse pentru păcate.

Iacov 1:2-4

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.

 

 

 

 

Evrei 12:5

Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.


Evrei 12:7

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?

 

 

 

În unele cazuri, Domnul vindecă doar dacă vei trece cu succes o anumită încercare.

În unele cazuri Domnul vindecă, doar dacă persoana s-a rugat și a ținut post, iar în alte cazuri, dacă câteva persoane s-au rugat și au ținut post!

 

În unele cazuri, El vindecă, dacă ai ținut postul plăcut Lui!

 

Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău! 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9 Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, 10 dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare! (Isaia 58:6-10)

 

 

În unele cazuri, Domnul vindecă din pricina numelui Său, nu din cauza că s-a rugat cineva, nu din cauza că a crezut cineva, că El va face aceasta, sau că poate să facă aceasta.

 

„Omul acesta, când a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Uită-te la noi!” Şi el se uita la ei cu luare aminte şi aştepta să capete ceva de la ei. Atunci, Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am, dar ce am, îţi dau: În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să umble.” (Faptele apostolilor 3:3-8)

 

În anumite cazuri, trebuie să procedăm așa, ca să fim vindecați: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” (Iacov 5:14-15)

 

 

În anumite cazuri trebuie să procedăm așa, ca să fim vindecați:

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele (doar în cazul, când ai păcătuit împotriva cuiva, trebuie să-ți ceri iertare de la persoana împotriva căreia ai păcătuit, dacă ai furat de la ea, atunci întoarce ceea ce-ai furat) şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

 

În anumite cazuri, pur și simplu trebuie să mergem la medic; să luăm anumite medicamente etc. Dumnezeu a creat medicina, medicamentele. Dar trebuie să nu ne încredem în medicină, ci în Dumnezeul, Care folosește medicina ca un instrument!

 

Pentru ca să știi cum să procedezi în cazul tău, când afli că ești bolnav(ă):

 1. Trebuie să te rogi Domnului cu privire la aceasta, întreabă-L cum trebuie să procedezi cu această boală, ce trebuie să faci, ca să fii vindecat(ă), roagă-L să-ți zică, ce pas din acest articol trebuie să-l faci etc.

 2. Cere sfaturi de la oameni înțelepți;

 3. În unele cazuri Domnul vorbește prin împrejurări; Bate și se va deschide, dacă nu se va deschide ușa, atunci înseamnă că nu este voia Domnului, și El dorește să bați într-o altă ușă (bate-ți semnifică în Biblie - o acțiune continuu, bați și nu încetezi să bați) – de exemplu: dacă ai rugat pe cineva să se roage pentru tine, ca să fii vindecat(ă), dar cutare persoană poate să-ți spună că nu este voia Domnului, ca anume ea, să se roage pentru această nevoie;

 4. Vorbește altora, ca ei să se roage, ca Domnul să-ți descopere ce să faci, ca să scapi de boala ta;

   

 5. Așteaptă; Dumnezeu poate să te vindece peste 10 ani după ce te-ai rugat! El decide vremea potrivită, ci nu noi!

 6. Dacă n-ai convingerea deplină, nu acționa, așteaptă! Nu te grăbi să iai decizii, dar de asemenea nu amâna prea mult!

 1. Chiar dacă Domnul îți va spune ce să faci, totuși va trebui să lupți cu îndoiala din inimă, ea te va ataca mereu;

 2. Pune-ți timp deoparte, și ascultă ceea ce dorește să-ți spună Domnul;

 

Credincioșii, care au darul tămăduirilor, nu pot să-l folosească atunci, când doresc ei! Domnul decide!

 

Dumnezeu poate să permită, ca în unele cazuri, necredincioșii, prorocii mincinoși să tămăduiască într-un chip minunat! Domnul face aceasta ca să ne pună la încercare! Mulți oameni aleg o cale greșită după ce văd minuni la proroci mincinoși!

 

"21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ 23 Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege. '” (Matei 7:21-23)

 

1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac,
căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă.
El este fericit pe pământ
şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui.
3 Domnul îl sprijină când este pe patul de suferinţă:
îi uşurezi durerile în toate bolile lui.” (Psalmul 41:1-3)

 

În unele cazuri după ce am îngrijit de cel sărac, Dumnezeu ne va izbăvi; ne va ține în viață; ne va ușura durerile în toate bolile noastre.

 

În unele cazuri, unii vor fi vindecați doar din cauza că L-au primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața lor, și au crezut în El, ca să fie mântuiți de păcatele lor, și astfel au scăpat de blestemul legii, au primit har (dar nemeritat).

 

În unele cazuri Domnul vindecă oameni, care nu merită să fie vindecați, căci El este foarte milostiv.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
 • Vizualizări: 336
Opțiuni