Seria „10 trepte în creștinism”
Autor: Puchea Dorel  |  Album: Predici personale  |  Tematica: Consolidare spirituală
Resursa adaugata de pucheadorel in 23/06/2018
    12345678910 0/10 X

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

1.      TREAPTA 1: AUZIREA

-         GEN. 3:17-19 -

 

INTRODUCERE: Auzirea nu este întotdeauna unul și același lucru cu ascultarea. De câte ori ai auzit Cuvântul Domnului, dar nu ai ascultat de El? De câte ori ai auzit șoapta Duhului Sfânt, dar nu ai ascultat-o?

Adam și Eva au auzit glasul lui Dumnezeu în Grădina Edenului, glas care îi îndemna să nu mă nânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Au auzit și glasul șarpelui care i-a întrebat: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” De cine au ales ei să asculte? Nu au ascultat de glasul Domnului, ci au ales să asculte de glasul lui Satan.

 

Adam a fost pedepsit pentru că a ascultat de glasul Evei, îndemnată de Satan.

 

Eva a fost pedepsită pentru că a ascultat de glasul lui Satan, ignorând glasul Domnului.

 

Satan a fost pedepsit pentru că i-a făcut pe cei doi să creadă minciunile sale și să asculte de el.

 

1.      AUZUL ARE UN ROL SPECIFIC – 1 COR. 12:17.

-         El are importanța lui în Trupul lui Hristos. Există creștini în Biserică ce trebuie să îndeplinească rolul pe care îl are auzul pentru organism. În Biserică nu trebuie să existe creștini surzi din punct de vedere spiritual.

-         Nu există vreun corp format doar dintr-o parte anatomică. Aceasta ar fi o diformitate care nu ar putea funcționa.

2.      AUZIREA POTOLEȘTE FOAMEA ȘI SETEA SPIRITUALĂ – AMOS 8:11

-         Pe vremea când Samuel era copil și Eli era mare preot la Templu era foamete și sete de Cuvânt (1 SAM. 3:1). De asemenea, pe vremea psalmistului Asaf (PS. 74:9). Ezechiel vede acest lucru ca pe o nenorocire (EZECH. 7:26). În zilele noastre trebuie să strigăm la Domnul pentru că este foame și sete de Cuvânt.

3.      AUZIREA PREGĂTEȘTE CALEA CREDINȚEI – ROM. 10:17; EFES. 1:13

-         Mulți spun că sunt creștini, dar unii poate nu au auzit niciodată Cuvântul Domnului. Unii nici nu vor să audă, pe principiul „așa m-am născut, așa vreau să mor!”.

4.      AUZIREA PREGĂTEȘTE PRIMIREA DUHULUI – GAL. 3:2; FAPTE 19:1-7

-         Cine nu aude Cuvântul Domnului, nu poate primi Duhul Domnului, deoarece nici nu știe despre ce este vorba.

5.      AUZIREA PREGĂTEȘTE INIMA PENTRU ÎNȚELEGEREA MINUNILOR LUI DUMNEZEU – GAL. 3:5

-         O inimă nepregătită nu poate înțelege minunile Domnului sau poate să le asocieze greșit (vezi LUCA 11:14-15).

6.      AUZIREA PREGĂTEȘTE CALEA MIRELUI – MAT. 25:6

-         Ca să auzi strigătul și să ieși în întâmpinarea Mirelui trebuie să fii treaz și pregătit.

7.      AUZIREA POATE ADUCE VINDECARE – MARC. 5:25-29

-         Auzirea trebuie urmată de credință și acțiune.

8.      AUZIREA ADUCE ÎNVĂȚĂTURĂ – DEUT. 4:36

-         Auzirea are și rol didactic.

9.      AUZIREA ADUCE TREZIRE ȘI BIRUINȚĂ – IOSUA 6:5; 2 SAM. 5:24

-         Cine este atent la trâmbița Domnului va ieși biruitor și nu va pierde momentul oportun (vezi 1 TES. 4:16-17).

10.                          AUZREA NU ADUCE NEAPĂRAT ȘI ASCULTARE – FAPTE 25:21-22; 28:24-27

-         Poți să auzi Cuvântul, dar să nu-L asculți.

CONCLUZIE: AUZIREA este foarte importantă. AUZI și ASCULTĂ împlinind ce ai auzit!

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

2.      TREAPTA 2: POCĂINȚA

 

-         MAT. 3:1-12 -

 

 

 

INTRODUCERE: Locul ales de Ioan pentru a propovădui probabil că nu a fost ales la întâmplare. El propovăduia pocăința în pustia Iudeii. Când viața omului se află în declin, într-un pustiu spiritual, acel om are cea mai mare nevoie de pocăință. Dacă nu se pocăiește, sufletul lui, și așa însetat, are toate șansele să „moară” din lipsa „apei spiritule” care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ai trecut și tu prin pustie atunci când te-ai hotărât să te pocăiești?

1.      MOTIVELE POCĂINȚEI:

-         ÎMPĂRĂȚIA ESTE APROAPE: v. 2

-         DUMNEZEU ESTE BUN: ROM. 2:4

 

 

2.      ROADELE POCĂINȚEI:

-         ROADE VREDNICE DE POCĂINȚĂ: v. 8

Botezul în apă nu este o soluție pentru cel ce nu vrea să se schimbe.

 

 

3.      BOTEZUL POCĂINȚEI

-         BOTEZUL ÎN APĂ: v. 11

 

 

4.      CONDIȚII ALE POCĂINȚEI:

-         VALABILE: Apoc. 2:22

-         NEVALABILE: Luca 16:27-31

 

 

5.      URMĂRILE POCĂINȚEI:

-         VOR OSÂNDI PĂCATUL: Mat. 12:41

-         VA PROVOCA O MARE BUCURIE: Luca 15:4-10

-         ADUCE MÂNTUIREA: 2 Cor. 7:10

 

 

6.      „CANDIDAȚII” LA POCĂINȚĂ:

-         PĂCĂTOȘII: Mat. 9:12,3

 

 

7.      SURSA POCĂINȚEI:

-         ISUS: Fapte 5:31

 

 

8.      SCOPUL POCĂINȚEI:

-         SĂ AJUNGĂ LA CUNOȘTINȚA ADEVĂRULUI: 2 Tim. 2:25

 

 

CONCLUZIE: Pocăința este un întreg proces, chiar dacă este doar o parte a vieții creștine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

3.      TREAPTA 3: BOTEZUL ÎN APĂ

 

-         MATEI 3:11-17 -

 

INTRODUCERE: Care este scopul unui botez? Care a fost scopul tău atunci când te-ai botezat? Ce este botezul pentru tine? De câte ori trebuie să ne botezăm? Când trebuie să ne botezăm? Cine trebuie să se boteze? Ce simbolizează botezul? Ce trebuie să facem înaintea botezului? Pentru cine NU este valabil botezul?

1.      BOTEZUL INDICĂ:

-         POCĂINȚA: v. 11; FAPTE 19:3,4

-         CREDINȚA: MARCU 16:16

-         UN CUGET CURAT: 1 PETRU 3:21

 

 

2.      SCOPUL BOTEZULUI:

-         ISUS SĂ FIE CUNOSCUT: IOAN 1:31

 

 

3.      BOTEZUL ESTE O SLUJIRE SPECIALĂ:

-         DUMNEZEU PREGĂTEȘTE OAMENI SPECIAL ECHIPAȚI PENTRU O ASTFEL DE SLUJIRE

 

 

4.      BOTEZUL NU TREBUIE SĂ ADUCĂ DEZBINAREA: 1 COR. 1:10-15

-         CHIAR DACĂ AM FOST BOTEZAȚI DE OAMENI DIFERIȚI ȘI CHIAR DACĂ FACEM PARTE DIN DENOMINAȚIUNI DIFERITE, TOȚI SUNTEM COPIII DOMNULUI DACĂ FACEM VOIA LUI.

 

 

5.      BOTEZUL ESTE IREPETABIL, INDIFERENT DE FORMULA FOLOSITĂ: EFES. 4:5

-         NIMENI NU TREBUIE SĂ SE MAI BOTEZE A DOUA OARĂ, DACĂ A FOST BOTEZAT O DATĂ LA MATURITATE.

 

 

6.      BOTEZUL SEMNIFICĂ MOARTEA ȘI ÎNGROPAREA DEFINITIVĂ A FIRII PĂMÂNTEȘTI: COL. 2:11,2; ROM. 6:4

-         ȚI-AI RĂSTIGNIT CU ADEVĂRAT FIREA PĂMÂNTEASCĂ ATUNCI CÂND ERAI ÎN APA BOTEZULUI?

 

 

7.      BOTEZUL ESTE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE OAMENI:

-         VAMEȘII: LUCA 3:12

-         SAMARITENII: FAPTE 8:12

-         TEMNICERUL: FAPTE 16:33

-         LIDIA DIN TIATIRA, O FEMEIE TEMĂTOARE DE DUMNEZEU: FAPTE 16:14,5

-         CRISP (FRUNTAȘUL SINAGOGII), TOATĂ CASA LUI ȘI MULȚI CORINTENI: FAPTE 18:8

-         CEI DIN CASA LUI CORNELIU: FAPTE 10:45-48

 

 

8.      BOTEZUL TREBUIE SĂ FIE PRECEDAT DE O CATEHIZARE (CATICHEZĂ, PREGĂTIRE BIBLICĂ): FAPTE 8:26-38

-         AI FĂCUT ACEASTĂ PREGĂTIRE ÎNAINTE DE A FI BOTEZAT?

 

 

9.      BOTEZUL NU ESTE VALABIL PENTRU CEI CARE NU VOR SĂ SE SCHIMBE: MAT. 3:7,7

-         O VORBĂ SPUNE: „AM BĂGAT ÎN APĂ UN PĂCĂTOS USCAT ȘI AM SCOS UN PĂCĂTOS UD”. ADICĂ NIMIC NU S-A SCHIMBAT.

 

 

10.                          CINE NU PRIMEȘTE BOTEZUL ÎN APĂ, ZĂDĂRNICEȘTE PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU EL ÎNSUȘI: LUCA 7:29,0

-         ÎNTREBARE PENTRU CEI NEBOTEZAȚI – DIN CARE CATEGORIE VREI SĂ FACI PARTE: CEA A FARISEILOR, SAU CEA A VAMEȘILOR?

 

 

11.                          BOTEZUL ESTE CONTOPIREA CU HRISTOS: GAL 3:27

-         UN MOTIV ÎN PLUS PENTRU CEI NEBOTEZAȚI.

 

 

CONCLUZIE: CINE NU S-A BOTEZAT PÂNĂ ACUM, E MOMENTUL SĂ IA O DECIZIE CA SĂ FIE PARTE A PLANULUI LUI DUMNEZEU! CINE S-A BOTEZAT, TREBUIE SĂ AIBĂ GRIJĂ CUM ÎȘI DUCE VIAȚA CU HRISTOS PENTRU CA NU CUMVA SĂ ZĂDĂRNICEASCĂ VALOAREA BOTEZULUI ÎN DREPTUL LOR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

4.      TREAPTA 4: DARUL SFÂNTULUI DUH

 

INTRODUCERE: Subiectul referitor la darul Sfântului Duh este unul destul de amplu. Încă de la începutul Bisericii Creștine mulți și-au dorit să-și însușească acest dar, uneori chiar pe căi „ilicite”. Duhul Sfânt este dat acelora care și-L doresc cu ardoare și care cer acest dar minunat spre folosul altora, nu al lor înșiși.

Darul Duhului Sfânt nu înseamnă numai botezul cu Duhul Sfânt, ci mult mai mult decât atât.

PARTEA I

 

1.      BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

-         ESTE SUPERIOR BOTEZULUI ÎN APĂ DEOARECE ESTE DAT DE ÎNSUȘI DOMNUL ISUS (MAT. 3:11).

-         ÎNSUȘI DOMNUL ISUS A FOST BOTEZAT CU DUHUL SFÂNT ȘI, LA RÂNDUL LUI, BOTEAZĂ CU DUHUL SFÂNT (LUCA 3:22, IOAN 2:33).

-         APOSTOLII AU FOST BOTEZAȚI CU DUHUL SFÂNT (FAPTE 2:1-4).

-         PRIN APOSTOLI DOMNUL ISUS A BOTEZAT CU DUHUL SFÂNT, PRIN PUNEREA MÂINILOR (FAPTE 8:15- 17).

-         BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT NU POATE FI CONTRAFĂCUT (FALSIFICAT) (FAPTE 8:18-20).

-         UNEORI DOMNUL ISUS ALEGE SĂ BOTEZE CU DUHUL SFÂNT ÎNAINTE CA OMUL SĂ FIE BOTEZAT ÎN APĂ (FAPTE 10:44-48).

-         BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT TOARNĂ ÎN INIMĂ DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU (ROM. 5:5)

 

 

2.      UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT

-         IOAN BOTEZĂTORUL A FOST UMPLUT DE DUHUL SFÂNT ÎNCĂ ÎNAINTE DE A SE NAȘTE (LUCA 1:15).

-         ELISABETA, MAMA LUI IOAN BOTEZĂTORUL, A FOST UMPLUTĂ DE DUHUL SFÂNT LA AUZUL URĂRILOR FECIOAREI MARIA (LUCA 1:41).

-         DUPĂ NAȘTEREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL ZAHARIA, TATĂL LUI, A FOST UMPLUT DE DUHUL SFÂNT CU BUCURIE (LUCA 1:67a).

-         ISUS, PLIN DE DUHUL SFÂNT, A REZISTAT ISPITEI (LUCA 4:1).

-         PETRU, PLIN DE DUHUL SFÂNT, A VORBIT CU ÎNDRĂZNEALĂ (FAPTE 4:8).

-         CEI UMPLUȚI CU DUHUL SFÂNT VESTESC EVANGHELIA CU ÎNDRĂZNEALĂ (FAPTE 4:31; 1 TES. 1:5).

-         CEI PLINI DE DUHUL SFÂNT SUNT PUȘI ÎN SLUJIRI DUHOVNICEȘTI IMPORTANTE (FAPTE 6:3-5).

-         CEI PLINI DE DUHUL SFÂNT VOR VEDEA SLAVA LUI DUMNEZEU ȘI PE DOMNUL ISUS (FAPTE 7:55).

-         OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ÎNFRUNTĂ CU ÎNDRĂZNEALĂ PE VRĂJMAȘII NEPRIHĂNIRII (FAPTE 13; 9,0).

 

 

3.      PUTEREA DUHULUI SFÂNT

-         DUHUL SFÂNT ARE PUTERE (FAPTE 1:8).

-         DUHUL SFÂNT DĂ PUTERE SĂ REZISTE CELOR ÎN CARE LOCUIEȘTE (2 COR. 6:4-6).

 

 

4.      AUTORITATEA DUHULUI SFÂNT

-         DUHUL SFÂNT SE MANIFESTĂ CA AUTORITATE PESTE CEI PLINI DE EL (LUCA 2:25).

-         AUTORITATEA DUHULUI SFÂNT TE DETERMINĂ SĂ PĂZEȘTI LUCRURILE BUNE (2 TIM. 1:14).

-         CREȘTINII TREBUIE SĂ SE ROAGE SUB AUTORITATEA DUHULUI SFÂNT (IUDA 20).

-         DUHUL SFÂNT ESTE STĂPÂNUL NOSTRU (1 COR. 6:19).

 

 

5.      DUHUL SFÂNT CA SURSĂ DE BUCURIE

-         TE BUCURI PRIN DUHUL SFÂNT CÂND ANUMITE LUCRURI LE SUNT DESCOPERITE UNOR PERSOANE CONSIDERATE SLABE OMENEȘTE (LUCA 10:21).

-         BUCURIA DATĂ DE DUHUL SFÂNT PREFIGUREAZĂ ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU (ROM. 14:17).

-         BUCURIA DE LA DUHUL SFÂNT TE AJUTĂ SĂ DEPĂȘEȘTI ORICE NECAZ (1 TES. 1:6).

 

 

6.      DUHUL SFÂNT CA DAR

-         DUHUL SFÂNT ESTE UN DAR CARE ÎL ÎNTRUCHIPEAZĂ PE DOMNUL ISUS (IOAN 7:39). FIIND DAR, EL NU SE PRIMEȘTE PRIN FAPTE SAU PRIN A FI MORAL, CI PRIN CREDINȚĂ.

 

 

7.      UNGEREA DUHULUI SFÂNT

-         PRIN UNGEREA DUHULUI SFÂNT SE FAC MINUNI ȘI VINDECĂRI (FAPTE 10:38). ESTE SINGURUL LOC DIN BIBLIE UNDE SE VORBEȘTE ÎN MOD EXPLICIT DESPRE UNGEREA DUHULUI SFÂNT.

PARTEA a II-a

 

 

 

8.      DUHUL SFÂNT CA SURSĂ DE LUMINĂ

-         CUGETUL CREȘTINULUI UMPLUT DE DUHUL SFÂNT ESTE LUMINAT DE ACESTA (ROM. 9:1).

 

 

9.      DUHUL SFÂNT CA SURSĂ DE INSPIRAȚIE

-         DUHUL SFÂNT ESTE ACELA CARE TE DETERMINĂ SĂ CREZI ÎN DIVINITATEA DOMNULUI ISUS PRIN INSPIRAȚIE DIVINĂ (1 COR. 12:3).

 

 

10.              DUHUL SFÂNT CA SIGILIU

-         DUHUL SFÂNT ESTE SIGILIUL CARE NE DESCHIDE ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR. DESPRE ACEST SIGILIU ESTE VORBA ȘI ÎN APOCALIPSA 9:4, IAR ÎN APOCALIPSA 13:16 NI SE SPUNE CUM SATAN VA ÎNCERCA SĂ CONTRAFACĂ (FALSIFICE) ACEST SIGILIU.

 

 

11.              DUHUL SFÂNT CA SURSĂ A ÎNNOIRII

-         DUHUL SFÂNT ESTE CEL CARE ÎNNOIEȘTE INIMA NOULUI CREȘTIN (TIT 3:5).

 

 

12.              DUHUL SFÂNT CA SURSĂ DE AJUTOR

-         DUHUL SFÂNT AJUTĂ BISERICA SĂ SE ÎNMULȚEASCĂ (FAPTE 9:31).

 

 

13.              DUHUL SFÂNT CA SURSĂ DE PUTERE

-         TĂRIA NOASTRĂ VINE DE LA DUMNEZEU PRIN DUHUL SFÂNT (ROM. 15:13,5).

 

 

14.              DUHUL SFÂNT CA TRANSMIȚĂTOR DE DARURI SPIRITUALE

-         DUMNEZEU DĂ DARURI SPIRITUALE PRIN DUHUL SFÂNT (EVR. 2:4).

CONCLUZIE: SĂ NE DORIM DIN TOATĂ INIMA DARUL DUHULUI SFÂNT CARE ESTE SURSA TUTUROR LUCRURILOR DUHOVNICEȘTI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

5.      TREAPTA 5: STĂRUINȚA ÎN ACTIVITĂȚILE BISERICII

 

-         FAPTELE APOSTOLILOR 2:37-47 –

 

INTRODUCERE: Fiecare biserică reprezintă o comunitate. Într-o comunitate trebuie să existe reguli, dar mai ales trebuie ca acea biserică să trăiască și să lucreze în UNITATE. Iar această UNITATE nu trebuie să se oprească doar la nivelul unei anumite biserici, ci trebuie să existe și ÎNTRE biserici. Hristos ne cheamă la UNITATE. UNITATE în frecvența la adunare, UNITATE în relațiile dintre frați, UNITATE în Lucrarea Domnului, UNITATE în închinare, UNITATE în lupta spirituală etc.

 

 

1.      NOI NU TREBUIE SĂ FIM SIMPLI VIZITATORI AI BISERICII

-         FAPTE 2:46,7: Dacă vrem ca biserica să propășească, trebuie ca în primul rând noi să avem atracție față de ea și să nu lipsim sau, mai rău, să nu fim doar niște simpli „vizitatori” la Paște și la Crăciun și (poate) încă de vreo 2-3 ori pe an.

 

 

 

2.      NOI NU TREBUIE SĂ VENIM LA BISERICĂ DOAR CA SĂ FIM PE PLACUL PĂSTORULUI

Fiecare dintre noi ar trebui să înțeleagă că Dumnezeu ne-a chemat la pocăință și ne-a încredințat o lucrare specială și un rol specific (vezi 1 COR. 12:12-31).

-         NUM: 17:4 (cu accent pe finalul versetului): Dumnezeu este prezent aici de fiecare dată ÎNAINTE ca noi să ajungem, din dorința de a Se întâlni cu noi. Ar trebui să ne fie rușine pentru că de multe ori Îl facem să aștepte, uneori chiar în zadar!

 

 

 

3.      NOI TREBUIE SĂ NE UNIM ÎN LUCRARE INDIFERENT DE STATUTUL SOCIAL

-         PROV. 22:2; 29:13 – Dumnezeu nu privește la fața omului, nici la portofelul lui și ne cheamă la unitate, indiferent de statutul social.

 

 

 

4.      NOI (BISERICA) TREBUIE SĂ TRĂIM ÎN UNITATE

-         GAL. 3:28 (BVA) – Toți suntem în Hristos, indiferent de statutul social, sex sau etnie/naționalitate. În cer vor fi și iudei și greci, și sclavi și oameni liberi, și bărbați și femei DACĂ au crezut.

 

-         EFES. 2:14 (BVA) – Prin răstignirea Sa pe cruce, Domnul Isus a demolat zidul de despărțire dintre națiuni, făcându-i UNA în El.

 

-         EFES. 4:13-16 – Cine vrea să trăiască în unitate cu biserica nu se va lăsat dus de orice vânt de învățătură, ci va urma învățătura sănătoasă și adevărată bazată pe Cuvântul Domnului.

 

 

 

5.      NOI (BISERICA) TREBUIE SĂ LUPTĂM ÎN UNITATE.

-         FILIP. 1:27,8 – Lupta aceasta spirituală este o dovadă a mântuirii noastre.

 

CONCLUZIE: Domnul să ne ajute să trăim în unitate cu toții, dovedind că suntem creștini reali!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

6.      TREAPTA 6: FRICA SFÂNTĂ

 

-         MATEI 8:23-27 -

 

INTRODUCERE: Frica poate duce în două direcții. Ea poate produce stress și probleme de sănătate – frica negativă. Aceasta se manifestă atunci când omul se face vinovat de diferite lucruri rele. De exemplu, unii dintre oamenii care au săvârșit diverse lucruri urâte, atunci când conștientizează, încep să se teamă, iar această teamă poate deveni, uneori, o fobie, adic un fel de boală care trebuie tratată de către un psiholog sau un psihiatru. Pe dea altă parte, frica poate avea și o latură pozitivă. Frica de Domnul este acea frică, pe care eu o numesc sfântă, care te împiedică să faci unele lucruri pe care, mai apoi, să le regreți. Putem spune, așadar, că frica de Domnul (pozitivă) împiedică frica de pedeapsă (negativă). Asupra acestei laturi (cea pozitivă) ne vom opri în continuare.

1.      FRICA DE DOMNUL = ÎNȚELEPCIUNE

-         IOV 28:28 – Dacă vrei să dovedești că ești un om înțelept, trebuie să ai frică de Domnul. Frica de Domnul implică cinste și corectitudine. Când ești un om corect, nu ai de ce să te temi, nimeni nu te poate acuza de vreun lucru rău. (Vezi și: PROV. 9:10)

 

-         PROV. 2:1-5 – Frica de Domnul vine doar prin cunoașterea și prețuirea profundă a înțelepciunii.

 

 

 

2.      FRICA DE DOMNUL = ȘCOALA UNDE ÎNVEȚI ÎNȚELEPCIUNEA

-          PROV. 15:33 – „școala înțelepciunii” - Școala este locul unde dobândești înțelepciune și știință. Frica de Domnul te învață știința înțelepciunii.

 

 

 

3.      FRICA DE DOMNUL = EVITAREA RĂULUI

-         PROV. 8:13 – Când ai frică de Domnul urăști tot ceea ce este rău. Răul este tot ceea ce urăște Dumnezeu. Răul este păcat. Urând răul, urăști păcatul și te ferești de el ca să-ți salvezi inima. (vezi și PROV. 16:6)

 

-         PROV. 14:27 – Frica de Domnul te ferește de moartea spirituală. Dacă vrei să fii viu din punct de vedere spiritual, dacă vrei să ai o inimă vie, teme-te de Domnul!

 

 

 

4.      FRICA DE DOMNUL = PRELUNGIREA VIEȚII

-         PROV. 10:27 – Teme-te de Domnul dacă vrei să ai zile mai multe și mai bune. Cine nu are frică de Domnul, se teme de alte lucruri. De exemplu, se teme să nu-și piardă locul de muncă. Acesta este un stress suplimentar. Stressul îmbolnăvește inima și alte organe ale tale (ficat, sânge etc.). Numai că Domnul Isus a spus să nu ne îngrijorăm (vezi MATEI 6:25-34). Atunci când te îngrijorezi de lucrurile acestei lumi nu dovedești altceva decât că nu ai încredere deplină în Dumnezeu. Dacă vrei să ai zile multe, elimină sursele de stress din viața ta! Astfel, temându-te de Domnul ai un beneficiu dublu: viață lungă pe pământ și viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. (vezi și PROV. 19:23)

 

 

 

5.      FRICA DE DOMNUL = COMOARA TA

-         ISAIA 33:6 – Frica de Domnul este numită „comoara Sionului”. Ea trebuie să fie și comoara mea și a ta. Dacă ai o comoară de preț, cu cât este mai prețioasă, cu atât o păzești mai bine. O depui la o bancă unde este foarte bine păzită. Frica de Domnul trebuie să o păzești foarte bine, mai bine decât pe orice comoară, deoarece ea este izvorul înțelepciunii și al vieții, inclusiv a vieții veșnice.

 

 

 

6.      FRICA DE DOMNUL = SURSĂ DE SFINȚIRE

-         2 COR. 7:1 – Sfințirea nu se poate desăvârși decât prin frica de Domnul. Orice om sfânt este sfânt însuși prin faptul că se teme de Domnul. Poți fi sfânt fără să ai teamă de Domnul? Răspunsul este: NU!

 

CONCLUZIE: Vrei să fii un om înțelept, dar nu în felul lumii? Vrei să frecventezi „școala înțelepciunii”? Vrei să eviți răul? Vrei să-ți prelungești viața și să moștenești viața veșnică? Vrei să ai cea mai prețioasă comoară, o comoară pe care nu o poate avea nimeni altcineva în locul tău? Vrei să fii un om sfânt? Toate acestea nu se pot realiza decât într-un singur mod: AI FRICĂ DE DOMNUL TĂU! Frică nu ca de un stăpân nemilos, ci ca de un TATĂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

7.      TREAPTA 7: PĂRTĂȘIA

 

-         1 IOAN cap. 1 -

 

INTRODUCERE: Părtășia poate fi de trei feluri: părtășia în familie, părtășia cu frații și părtășia cu Dumnezeu. Toate sunt la fel de importante. Domnul Isus le-a împlinit pe toate trei. Părtășia aceasta este ca un cerc închis. Părtășia ta cu Dumnezeu, de exemplu, este falsă dacă nu ai părtășie cu frații. Dacă în familia ta sunt persoane pocăite, trebuie să ai părtășie cu ei, altfel părtășia ta cu Dumnezeu este falsă.

1.      PĂRTĂȘIA ÎN FAMILIE POATE FI UNA POTRIVITĂ SAU UNA NEPOTRIVITĂ. Când te căsătorești cu un om nepocăit, atunci ai părtășie cu el la faptele sale nelegiuite pe care le face. Când te căsătorești cu un om pocăit, atunci ai părtășie cu el la faptele sale sfinte pe care le face. EXEMPLE:

a)     PĂRTĂȘIA LUI IOSIF CU FRAȚII SĂI A ADUS RECONCILIEREA (Geneza 45:1-15). Tu când ai stat cu familia ta întreagă în jurul mesei la părtășie ca să rezolvi problemele (discuțiile, neînțelegerile) apărute între voi?

b)    PĂRTĂȘIA LUI SAMSON CU O FEMEIE ADULTERĂ I-A ADUS DECĂDEREA ȘI MOARTEA (Judecători 16:15-21,9, 30). O părtășie cu o persoană nepotrivită te poate duce în iad. Alege să ai părtășie cu copiii Domnului ca să ajungi în Rai (Psalmi 25:14; Iacov 4:4).

c)     PĂRTĂȘIA LUI ROBOAM CU TINERII NEÎNȚELEPȚI A DUS LA DEZBINARE (vezi 1 Împărați 12:1-24). Caută să ai totdeauna părtășie cu oameni înțelepți care îți pot da sfaturi bune!

d)    PĂRTĂȘIA LUI TIMOTEI CU FAMILIA LUI I-A ADUS MÂNTUIREA (2 Timotei 1:5).

 

 

2.      PĂRTĂȘIA CU FRAȚII DE CREDINȚĂ ESTE UNA CONSTRUCTIVĂ. Apostolii au practicat-o atât în cei trei ani și jumătate cât au stat în prezența Domnului Isus, cât și după aceea.

a)     APOSTOLII AVEAU DESEORI PĂRTĂȘIE UNII CU ALȚII (Fapte 2:41-47). Părtășia poate avea loc și în zilele de luni până sâmbătă, nu doar duminica la adunare. Ea poate avea loc și la noi acasă, unde ne putem strânge ca să lăudăm pe Domnul, să învățăm din Cuvânt, să ne sfătuim unii pe alții cu psalmi și să ne rugăm (Coloseni 3:16).

b)    APOSTOLII AVEAU PĂRTĂȘIE CU FRAȚII ÎN CĂLĂTORIILE MISIONARE (Fapte 11:25,6). Pe noi cine ne împiedică să avem părtășie cu frații de la alte biserici?

3.      ÎNSUȘI DOMNUL ISUS A AVUT PĂRTĂȘIE CU DUMNEZEU-TATĂL (Ioan 17). În cămăruța ta poți avea și tu în fiecare zi părtășie cu Dumnezeu prin Domnul Isus (Evrei 2:17).

CONCLUZIE: Caută în permanență să ai părtășie cu Dumnezeu, cu frații și mai ales cu Dumnezeu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

8.      TREAPTA 8: BINEFACERILE

 

-         GALATENI 5:22,3 -

 

INTRODUCERE: MAI E LA MODĂ FACEREA DE BINE? OARE TREBUIE SĂ FIE LA MODĂ? Facerea de bine este una dintre roadele Duhului Sfânt. Este unul dintre cele mai importante lucruri din viața creștinului, deoarece toți creștinii, deși sunt mântuiți prin credință, vor fi judecați după faptele lor. Așadar, un creștin adevărat trebuie să știe să îmbine în mod corespunzător credința cu faptele ca să poată ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Tu cu ce fapte te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu?

1.      SFATURI REFERITOARE LA BINEFACERE

a)     NU OPRI BINEFACEREA! (Prov. 3:27) Gândește-te că vine vremea când vei avea și tu nevoie de o binefacere la timpul potrivit! (vezi și Iacov 4:17)

b)    SPOREȘTE ÎN BINEFACERE! (Ps. 34:14; 37:27) Aceasta este o poruncă imperativă (care trebuie îndeplinită), nu o îngăduință! Dumnezeu nu te roagă să faci binele, ci îți poruncește să-l faci după puterile tale.

c)     FĂ BINE SPRE SLAVA DOMNULUI! (2 Cor. 8:19) Când cineva apelează la tine să-l ajuți și tu poți să-l ajuți, dar nu vrei, atunci Numele Domnului este făcut de rușine. Caută să faci Numele Domnului de slavă, nu de rușine!

d)    URMĂREȘTE BINELE CETĂȚII / ȚĂRII UNDE TE-A PLANTAT DUMNEZEU! (Ieremia 29:7) Dacă orașului unde locuiești sau țării unde te afli îi merge bine, atunci și ție îți merge bine.

e)     ÎNVAȚĂ-TE SĂ FACI BINELE! (Isaia 1:17) Binele se întoarce totdeauna asupra celui ce-l face.

 

 

2.      MOTIVE DE BINEFACERE

a)     ORICE BINEFACERE FĂCUTĂ CELUI SĂRAC ESTE RĂSPLĂTITĂ DE DOMNUL. (Prov. 19:17) Dacă vrei să primești lucruri bune de la Domnul, trebuie ca mai întâi tu să faci bine altora.

 

 

 

 

3.      SCOPUL BINEFACERII

a)     BINEFACEREA NOASTRĂ SĂ FIE UN PRILEJ DE MULȚUMIRI LA ADRESA LUI DUMNEZEU. (2 Cor. 1:11) Când cineva îți face un bine e o ocazie extraordinară ca noi, destinatarii binefacerii, să mulțumim lui Dumnezeu.

 

 

4.      DEFINIȚII BIBLICE ALE BINEFACERII

a)     BINEFACEREA ESTE O JERTFĂ PLĂCUTĂ LUI DUMNEZEU. (Evr. 13:16) Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu? Fă bine!

b)    FACEREA BINELUI ÎNSEAMNĂ O PERMANENTĂ LUPTĂ. (Rom. 7:18-21) Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu? Luptă-te să faci binele!

 

 

5.      RĂSPLĂTIREA (URMĂRILE) BINEFACERII

a)     CINE FACE BINE, ESTE BINE PRIMIT. (Gen. 4:7) Dacă vrei să faci binele, străduiește-te să stăpânești asupra păcatului! Altfel va stăpâni el asupra ta.

b)    CEI CARE FAC BINE SUNT LĂUDAȚI DE AUTORITĂȚI. (1 Pet. 2:13,4) Scopul pentru care trebuie să facem binele nu este să fim lăudați de autorități, ci ca Numele Domnului să fie făcut cunoscut. (vezi și Rom. 13:3)

c)     DUȘMANII RĂSPLĂTESC BINELE PRIN RĂU. (Ps. 38:20) Noi, trebuie să răsplătim răul prin bine și binele prin mai bine.

d)    SCOPUL NOSTRU TREBUIE SĂ FIE BINEFACEREA. (Prov. 11:27) Cel rău caută să pervertească acest scop, dar răul îl va atinge.

e)     BINELE ESTE RĂSPLĂTIT PRIN VIAȚA VEȘNICĂ. (Ioan 5:28,9) Eu vreau să înviez pentru viață, de aceea mă străduiesc să fac binele. Tu? (vezi și Rom. 2:10)

f)      DUMNEZEU RĂSPLĂTEȘTE FIECARE BINE FĂCUT. (2 Cor. 5:10) Fiecare vom sta înaintea scaunului de judecată. Care va fi mărturia noastră?

 

 

 

 

 

 

6.      MIJLOCIREA BINEFACERII

a)     UNEORI TREBUIE SĂ FACI BINE DATORITĂ UNUI PRIETEN CARE ȚI-A FĂCUT BINE. (2 Sam. 9:1) Dacă cineva îți face un bine, e normal să cauți să faci bine celor din casa sau din preajma lui.

 

 

7.      DESTINATARII BINEFACERII

a)     FĂ BINE ȘI CELOR CARE-ȚI FAC RĂU! (Luca 6:33) Răsplata este mai mare dacă reușești să faci bine celor ce-ți fac rău. (vezi și Mat. 5:44)

 

 

8.      TIMPUL BINEFACERII

a)     SĂ FACI BINE ÎN ORICE ZI! (Marcu 3:4) Orice zi a săptămânii este un prilej potrivit pentru a face bine.

b)    SĂ FACEM BINE CÂT ÎNCĂ PUTEM, ORICUI! (Gal. 6:10) Să facem bine oricui, dar să punem pe primul loc pe frații de credință.

 

 

9.      FAMILIA BINEFACERII

a)     SOȚIA ÎNȚELEAPTĂ FACE BINE SOȚULUI EI. (Prov. 31:11,2) Același lucru trebuie să-l facă și soțul.

 

 

CONCLUZIE: Fă bine oricând, oricui, oricum ca să fii binecuvântat și răsplătit de Dumnezeu!

ÎNCHEIERE: „Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.”
(3 Ioan 1:11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

9.      TREAPTA 9: PREZENȚA LA ADUNARE

 

-         1 CORINTENI 12:12-27 –

 

INTRODUCERE: Fiecare parte a corpului nostru are un rol bine determinat. Tot la fel, în Trupul lui Hristos fiecare dintre noi suntem mădulare și avem o mare importanță. Unul poate fi ochi ca să vadă pentru ceilalți, nu ca să vadă paiul din onchiul aproapelui. Altul poate fi urechi ca să audă Cuvântul Domnului pentru ceilalți, nu ca să audă bârfe și alte lucruri. Altul poate fi mâini ca să facă Lucrarea Domnului împreună cu ceilalți, nu ca să arate cu degetul păcatul altuia. Altul poate fi picioare care să-i ajute pe ceilalți să meargă pe Calea Domnului, nu ca să-i ducă pe calea pierzării. Așadar, fiecare are un rol pozitiv, nu unul negativ.

 

1.      ÎN ADUNARE ESTE UNITATE (v. 12-13)

 

-         Unitatea dintre frați dă unitatea Bisericii și ajută la creșterea spirituală și la zidire în dragoste (Efes. 4:16).

2.      ÎN ADUNARE FIECARE ARE LUCRAREA LUI (v. 14-21)

 

-         În Adunare nu există „pensionari”. Fiecare are încredințată cel puțin o lucrare pe care o poate face.

3.      ÎN ADUNARE NE COMPLETĂM UNII PE CEILALȚI (v. 22-27)

 

-         Fiecare dintre noi trebuie să ne slujim unii altora (Rom. 12:5; Ioan 13:1-17)

CONCLUZIE: Vino la adunare ca să trăiești în unitate cu frații, ca să lucrezi în Via Domnului și ca să fii un creștin complet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIA „10 TREPTE ÎN CREȘTINISM”

 

10.                         TREAPTA 10: O VIAȚĂ SFÂNTĂ

 

- EFES. 4:20-32 -

 

INTRODUCERE: Probabil că fiecare dintre noi tânjim să ajungem în Împărăția Tatălui nostru cel din ceruri. Dar oare suntem noi siguri, convinși că vom ajunge acolo? În Împărăția lui Dumnezeu nu putem ajunge decât dacă ne vom strădui să trăim o viață sfântă. Nimeni de pe fața pământului nu este fără păcat, așadar cum vom ajunge noi la ținta pe care ne-am propus-o? Cum putem să trăim, totuși, o viață sfântă? Numai Dumnezeu ne poate sfinți inima și viața. Nu suntem sfinți prin faptele noastre, așa cum cred unii. Nu suntem sfinți prin înfrânările noastre, așa cum cred alții. Dar suntem sfinți NUMAI prin harul Domnului. Harul înseamnă un dar nemeritat pe care cineva îl poate primi. Duhul Sfânt este Cel care, prin harul Domnului, ne sfințește inima și viața. Cere-I astăzi Domnului acest lucru și El, în credincioșia Lui, o va face, căci așa a promis!

 

IATĂ CÂTEVA LUCRURI REFERITOARE LA O VIAȚĂ SFÂNTĂ:

 

1.      O VIAȚĂ SFÂNTĂ TE AJUTĂ SĂ-L VEZI PE HRISTOS (Luca 2:25-26)

-         Nu-L poți vedea pe Hristos dacă nu ai o inimă și o viață sfințită prin harul Domnului.

-         Dacă trăiești o viață după voia Domnului, atunci Duhul Sfânt te poate înștiința despre anumite lucruri referitoare la tine sau la alții. Dumnezeu poate înștiința o mulțime de oameni sau un popor întreg (2 Împ. 17:13) sau persoane (Isaia 8:11).

2.      O VIAȚĂ SFÂNTĂ FACE CA DUMNEZEU SĂ NU SE DEPĂRTEZE DE LA TINE (Deut. 23:14)

-         Când păcătuiești Dumnezeu se depărtează de la tine (1 Sam. 16:14; 28; 15; Osea 5:5,6), dar când te pocăiești de păcatul tău, Dumnezeu se apropie de tine (Isaia 1:16: 20; Matei 11:28-30).

3.      O VIAȚĂ SFÂNTĂ ÎNSEAMNĂ O SLUJBĂ DUHOVNICEASCĂ (Rom. 12:1)

-         Mulți au impresia că fac o slujbă duhovnicească, dar nu au o viață sfântă. Cunosc, de exemplu, preoți care se cred slujitorii Domnului. Dar DOAR SE CRED. Viața lor lasă de dorit, comit păcate care nu fac cinste unui slujitor al Domnului, sunt avizi după bani, curvesc, beau sau fac alte lucruri, însă ei cred că sunt sfinți. Să fii sfânt înseamnă să nu te lași târât în poftele firii pământești așa cum nici Domnul Isus nu a făcut-o (1 Petru 1:14-16).

4.      O VIAȚĂ INDIVIDUALĂ SFÂNTĂ ÎNSEAMNĂ O BISERICĂ SFÂNTĂ (Efes. 5:27)

-         Oricine nu duce o viață sfântă va rămâne pe pământ (Apoc. 21:8; 22:15)

5.      O VIAȚĂ SFÂNTĂ ÎNSEAMNĂ O PREOȚIE UNIVERSALĂ SFÂNTĂ (1 Petru 2:5)

-         Preoții din ziua de azi își îndeplinesc însărcinarea pe care o au ca pe un serviciu, cum și este, dar nu ca pe o chemare divină, cum ar trebui să fie. Fiecare dintre noi suntem preoți în casa și în familia noastră și trebuie să ne ducem această însărcinare la bun sfârșit cu sfințenie și cu dăruire.

6.      O VIAȚĂ SFÂNTĂ TREBUIE SĂ FIE MOTIVATĂ DE EVOLUȚIA LUCRURILOR DIN ZIUA DE AZI (2 Petru 3:11)

-         Cu toții vedem lucrurile care se întâmplă în ziua de azi și ne dăm seama că lumea merge spre pieire. De aceea noi, care cunoaștem pe Domnul, trebuie să fim pregătiți pentru ziua venirii Domnului Isus.

7.      O VIAȚĂ SFÂNTĂ ESTE GARANȚIA UNEI VEȘNICII SFINTE (Apoc. 21:2,0).

CONCLUZIE: Trăiește o viață sfântă ca să ai parte de o veșnicie în sfințenie!

 

 

 

SFÂRȘIT

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2353
  • Export PDF: 3
Opțiuni