CERCETARE 3
Autor: Muresan Marius  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de POCAITU63 in 13/09/2008
. Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut,
. îmi zic: "Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste

PSALMUL 8:3-5
. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
ROMANI 5:8
"Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.
Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.
Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
MATEI 16:24-26
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

MATEI 6:24
De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă
MATEI 7:24-25
Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

IOAN 20:31

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu

MATEI 5:3-8
Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!

1 CORINTENI 15:19

Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde

IEREMIA 29: 11

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare

ISAIA 41: 10
Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?

MATEI 6:27
"Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?"

MICA 6:8. Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

ROMANI 11:36
pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău

AMOS 4:12 B


Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei

PSALMUL139:23-24

fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!

PSALMUL 119:40B

Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până în sfârşit!
Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!

PSALMUL119:33-34

AMIN


FRUMOASELE CUVINTE A DOMNULUI MA FAC SA DORESC SA MA HRANESC IN FIECARE ZI DIN EL SI SA PUN IN VERS TOT CEA CE IMI DA EL
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1603
  • Export PDF: 1
  • Favorită: 2
Opțiuni
Din același album
Isaia 58:11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.