Adunare
Autor: Mircea Pătruică  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de toamna in 13/03/2008
Firea rea neîmblînzită,
Plus limba cea ascuţită,
Clevetire,
Plus bîrfire,
Necontrolul la vorbire,
Socotite,adunate,
Drumul lor duce la moarte!

Inervări şi-orce strigare,
Dezbinări şi-ameninţare,
Mişelii,
Plus zavistii,
Ură,ceartă,plus mînii,
Adunate la un loc,
Este egal cu veşnic foc!

Furtul plus ochiul avar,
A strînge fără de hotar,
Bogăţie,
Lăcomie,
Plus cîştig cu mîrşăvie,
Lăcomia dup-arginţi,
Duce la scrîşniri din dinţi!

Desfrînări plus preacurvia,
A pofti nevast-altuia,
De curvii,
Necurăţii,
Niciodat să nu te ţii,
Firea veche păcătoasă,
Este egal cu foc pucioasă!

Şi păcatul nepăsării,
Părăsirea adunării,
Aţipire,
Adormire,
Este egal cu împietrire,
C-o viaţă veşnică amară,
La-ntunericul de-afară!

Setea după înălţare,
Dup-o funcţie mai mare,
Plus trufie,
Şi mîndrie,
Eul,care-atîtea ştie,
Alergarea după scaune,
Care-aduce-atîtea daune,
Tronuri,ranguri care pier,
Este egal cu,scos din cer!

Şi a sta în nepăsare,
Cînd e secerişul mare,
Lenevie,
Trîndăvie,
Plus talanţi ascunşi sub glie,
Tot ce aparţine lenei,
Este egal cu focul ghenei!

Certurile de partide,
A pizmui şi a ucide,
Plus beţii,
Cu nopţi tîrzii,
Amînarea ca să vii,
La Isus să-ţi dee har,
Este egal cu plîns şi-amar!
DIMPOTRIVĂ
Dragoste plus umilinţă,
O trăire prin credinţă,
Bunătate,
Unitate,
Toate dacă-s adunate,
Rezultatul o să fie
Sfînta Lui împărăţie.

Prezenţa la adunare,
Nelipsiţi de la-nchinare,
Rugăciune,compasiune,
Milă multă,fapte bune,
Bani ce la săraci îi dai,
Este egal cu veşnic rai.

Cercetarea bolnavului,
A văduvei şi a orfanului,
Vizitare,
În închisoare,
Pe fraţi ce suferă-n răbdare,
Rezultatul a spus Isus,
Duce-n cer acolo sus.

Ajutorul în tăcere,
De-l aştepţi cum Domnul cere,
Aşteptare,
Plus răbdare,
Bucuria-n încercare,
Biruinţă... cum e scris,
Este egal cu paradis.

Vestea bun-a răspîndi,
Pe tine-n slujb-a te jertfi,
În lucrare,
Îmbărbătare,
A zidi pe stîncă tare,
Pietre scumpe ce nu pier,
Este egal cu veşnic cer.

Vigilenţă sau veghere,
Post plăcut cum Domnul cere,
Curăţie,
Sfinţenie,
În ce-i bun statornicie,
Adunate împreună,
Duc în ceruri la cunună.

Doamne,fă pe-al vieţii drum,
Faptele să mi le-adun,
Să gîndesc,
Ce-nfăptuiesc,
Şi apoi să socotesc,
Să văd rezultatul bine,
Dacă duce-n cer la Tine.

BRISBANE Octombrie 2001
Din cînd în cînd ar trebui sã facem "iventarul" inimii


adunare
superba poezia ¡¡¡¡
Adăugat în 15/03/2008
Statistici
  • Vizualizări: 3418
  • Export PDF: 3
  • Comentarii: 1
Opțiuni