Domnul e bogat
Autor: Dan Viorica  |  Album: Raze de lumina  |  Tematica: Incurajare
Resursa adaugata de fidelitate in 10/03/2009
DOMNUL E BOGAT

*****
Domnul e bogat în iertare,
Spală din om nelegiuirea.
O aruncă-n a mării uitare,
Nici nu-şi mai aminteşte de ea.

Domnul e bogat în bunătate,
Milostiv şi îndelung răbdător.
În mila Lui păcatele-s iertate,
Plin de iubire e îndurător.

Domnul e bogat în blândeţe,
Duios vorbeşte de iertare.
Alungă tristeţea de pe feţe,
Căci el e bogat în îndurare.

Domnul e bogat în multă milă,
Se-ndură de slăbiciunea ta.
Îţi dă lumină ca să fi utilă,
Să te iubească nu va înceta.

Domnul e bogat în răbdare,
Te mustră îndelung răbdător.
Nu te ceartă fără încetare,
Te iartă, că El e îndurător.

Domnul e bogat în iubire,
Iartă, pe cel ce s-a pocăit.
Renunţă şi la pedepsire,
Dacă tu de rele te-ai căit.

Domnul e bogat în îndurare,
O clipă doar de este mânios,
Nu te ceartă fără încetare,
Te mustră cu glasuI Lui duios.

Domnul e bogat în facere de bine,
Nu-i ca El mai bun Samaritean.
Nu trece nepăsător pe lângă tine,
Ci te face ceresc cetăţean.

Domnul e bogat în binecuvântări,
Revarsă harul divin peste tine.
Şi ca răsplată pentru ascultări,
Eşti ferit de rău, umplut de bine.

Domnul e bogat în înţelepciune,
Ţi-o dă atunci, când cauţi după ea.
Ascultă mereu a ta rugăciune,
De nu te bazezi pe-nţelepciunea ta.

Domnul e bogat în rodire,
Îţi dă tărie ca să-naintezi.
Şi în durere îţi dă mângâiere,
În tot ce face, tu mereu să crezi.

Domnul e bogat în credinţă,
El rămâne veşnic credincios,
Şi aduce la a ta cunoştinţă,
Că eşti salvat în sânge de Hristos.

Domnul e bogat în sfinţire,
Toarnă har peste cel păcătos.
Face cu sângele Lui curăţire,
Transformă urâtul în frumos.

Domnul e bogat în neprihănire,
El dă pace sufletului tău.
Ţi-a pregătit în har o mântuire,
Ca să poţi, să fi copilul Său.

Domnul e bogat în multă pace,
Îţi dă odihna şi bucuria Sa.
Şi sufletul ce în durere zace,
Fără mângâieri nu-l va lăsa.

Domnul e bogat în mângâiere,
Pe răni toarnă balsam vindecător,
Prin Duhul Sfânt El îţi dă putere
Şi e alături de tine în cuptor.

Domnul e bogat în bucurie,
Ce-n fericire umple inima ta.
Te ocroteşte din credincioşie,
Şi-n adevăr îţi dă lumina Sa.

Domnul e bogat în fericire,
Ce dau scântei în raza luminii.
Te-mbracă în neprihănire,
Să rodească bucuria inimii.

Domnul e bogat în sănătate,
Orice boală o poate tămădui.
De-i dai Domnului întâietate,
Necaz pe tine nu va-ngădui.

Domnul e bogat în dărnicie,
Viaţa pentru a ta viaţă, El şi-a dat.
Ţi-a promis un loc în veşnicie,
Învierea-i daru-i minunat.

Domnul este bogat în adevăr,
În facere de bine nu-ncetează.
Iubirea Lui revarsă-ntradevăr,
Pentru mântuirea ta lucrează.

Domnul e bogat în odihnă.
El dă pace sufletului tău.
Ţine seama de pumnul de tină,
Că-n el e suflare, din Duhul Său.

Domnul e bogat în cumpătare,
El e cu tine îndelung răbdător,
El veghează fără încetare,
Pe drumul vieţii să fii învingător.

Domnul e bogat în dragoste,
Ce dă pace în neprihănire.
Şi tot mai bine-L vei cunoaşte,
La crucea care îţi dă mântuire.

Domnul e bogat în putere,
El e pe viaţă atotstăpânitor,
Te poartă pe al vieţii emisfere,
În lupta cu răul să fii biruitor.

Domnul e bogat în credincioşie,
Rămâne statornic în legământ.
Îţi face cămin pe-a cerului moşie,
Şi face dintr-un păcătos, un sfânt.

Domnul e bogat în mântuire,
Transformă firea ta de pământean,
Îţi dă o fire din dumnezeire,
S-ajungi, să fii cu El concetăţean.

Amin!
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1449
  • Export PDF: 6
Opțiuni