Judecata de la Templu
Autor: Ioan Vasiu  |  Album: Zbor spre lumină  |  Tematica: Trezire si veghere
Resursa adaugata de ioanraul in 28/01/2022
Motto: Ioan 8/7 ""Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe,
El s-a ridicat în sus și le-a zis: "Cine dintre voi este fără
păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.""

Au intrat fariseii în Templu la Isus
Zicând: Învățătorule, iată, am adus
Cu noi o femeie prinsă-n preacurvie
Și Moise, în Lege, a poruncit să fie
Ucise cu pietre aceste femei. Tu ce spui?
Îl întrebau voind să afle gândul Lui,
Ispitindu-L să spună cu glas tare,
După Lege, e drept sau nu să o omoare?
Că plănuiseră devreme și-n ascuns
Să Îl omoare, orișice ar fi răspuns...
Dacă nu ar fi vrut să fie omorâtă
Și soarta Lui ar fi fost hotărâtă,
Că Legea poruncea ca și apărătorii
Să fie omorâți odată cu făptuitorii...
Dacă ar fi zis să fie ucisă, după Lege,
Și ucenicii, și norodul, toți ar înțelege
Că Cel ce propovăduia iertarea și iubirea -
Tocmai El nu are milă și-i cere osândirea...

Însă Isus, ce întruchipează sfințenia,
Urăște păcatul, dar și mai tare viclenia,
Josnicia și îndârjirea celor răutăcioși
Ce judecă păcatul, ei înșiși păcătoși.
Și Domnul, care e Sfânt și atoateștiutor,
Îi prinde pe înțelepți în viclenia lor
Și cu dumnezeiasca Lui înțelepciune
Le răstoarnă planurile lor ne-bune.

S-a aplecat Isus, și fără un cuvânt,
Scria cu degetul, jos, pe pământ,
Atât de liniștit, că parcă și uitase
Și de judecata femeii păcătoase,
Și de fariseii ce, cu încăpățânare,
Îi cereau să spună ce părere are -
Ca toți s-audă ce va avea de spus...
Când, deodată, El s-a ridicat în sus
Și-a spus, privind norodul adunat:
"Cine dintre voi e fără de păcat
S-arunce cel dintâi cu piatra-n ea."
Și astfel, prin ceea ce Isus spunea
A apărat și Harul, a apărat și Legea,
Că El ura păcatul, ura fărădelegea,
Dar pe păcătoși avea să îi iubească
Că El venise-n lume ca să-i mântuiască.

Apoi, s-a plecat continuându-Și scrisul,
Însă nimeni nu-i putea citi înscrisul? ...
Iar viclenii farisei, și băgători de vină,
Pătrunși de lumina Celui ce e Lumină,
S-au simțit mustrați, făcuți de ocară
Și unul câte unul, toți au ieșit afară...
A rămas doar femeia prinsă în preacurvie
Și Învățătorul ce continua să scrie.

Ce scria, nu poate desluși un muritor...
Noi nu putem deschide ușa tainelor
Și a celorlalte lucruri ascunse, tăinuite,
Care nouă nu ne sunt descoperite
Cu pământeasca noastră cheie...
"Unde sunt pârâșii tăi, femeie?
S-a ridicat Isus și privind-o liniștit
Întreabă: ""Nimeni nu te-a osândi?"
"Nimeni, Doamne, au plecat pe rând"
Zice femeia ce așteaptă tremurând
Osânda după Lege, cum era firesc,
Dar Isus îi spune: "Nici Eu nu te osândesc,
Du-te și nu mai păcătui nicicând."

Nu-i de mirare că e curtea goală -
Că atunci când Dumnezeu se scoală
Vrăjmașii Săi se risipesc ca fumul...
De aceea nu a mai rămas niciunul
Și au plecat din fața Lui furioși
Că s-a văzut că toți sunt păcătoși,
Și niciunul n-a dorit să se oprească
Lângă Cel ce a venit să mântuiască
Pe cei pierduți, de diavol apăsați
Și să mângâie pe toți cei întristați.

Dar a rămas femeia cu păcatul
Și mă întreb: De ce lipsea bărbatul,
De vreme ce porunca Legii-i clară:
Bărbatul și femeia amândoi să moară?
Cu ce măsură judecat-au fariseii
Când hotărâseră uciderea femeii,
Numai ca să-L ispitească pe Isus?
Și câte învinuiri i-ar fi adus
De-ar fi zis că trebuie iertată! ...
L-ar fi omorât cu pietre de îndată,
Însă cu înțelepciunea Sa dumnezeiască
El i-a făcut pe toți să amuțească.

Această întâmplare din Scriptură
Să fie pentru toți o învățătură:
Când aproapele a săvârșit păcatul
Te judeci tu întâi, apoi judeci pe altul...
Și nu umbla cu pietre pregătit
Să le arunci în cel ce a greșit...
Nu lovi cu piatra pe cel căzut pe cale,
Ci întinde mâna și-ajută-l să se scoale...
Și, întotdeauna, fii precum Hristos -
Judecătorul drept, bun și milos,
Că cine judecă pe altul fără cruțare,
Cu viclenie, ură și încrâncenare -
Nici pentru el, când fi-va judecata
Nu va fi milă și-și va lua răsplata.
Amin!
Alba Iulia 28 ianuarie 2022Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 373
  • Export PDF: 4
Opțiuni