Așa vorbește Dumnezeu
Autor: Alex Prodan  |  Album: Un pas  |  Tematica: Trezire si veghere
Resursa adaugata de Alexandru_1991 in 23/06/2020
Așa vorbește Dumnezeu:
Oare nu v-am scos Eu din Egiptul ce-l greu?
Oare nu am făcut Eu legământ cu Avraam,
Promițându-i noul Canan?

Oare nu i-am spus Eu așa:
Ție îți voi da țara aceasta!
Și sămânța ta o va stăpâni,
Și o voi înmulți ca pulberea cerului să ști?

Nu i-am promis Eu pe Isaac,
Când el striga la Mine cu un glas?
Căci nu are moștenitor în casa sa,
Și cine va moșteni averea sa?

Iată căci promisiunea mi-am ținut,
Și pe Iacov l-am adus!
Și l-am înmulțit în dată,
Ca pulberea nisipului dacă poate fi numărată.

Și i-am spus așa:
Eu îți voi da țara aceasta!
Umblă și fi înaintea Mea neprihănit,
Și împlinește poruncile ce ți le-am poruncit.

Apoi popor de legământ,
Am trimis pe Moise înaintea ta cu avânt
Căci mi-am adus aminte în dată,
De legământul cu Avraam, Isaac, și Iacov încheiat odată.

L-am trimis înaintea ta,
Am văzut chinul cu care Faraon te asuprea!
Și l-am trimis să cunoști numai de cât,
Căci Eu sunt Domnul care te-a cercetat de curând.

Ochii tăi au văzut,
Semnele pe care le-am făcut!
Căci nici un Dumnezeu nu putea,
Să facă aceste minuni înaintea ta.

Marea Roșie am secat-o,
Apa în sânge am preschimbat-o,
La ce-l întâi născut viața i-am luat,
Pentru tine căci erai poporul minunat.

Așa vorbește Dumnezeu:
Te-am adus la muntele Meu!
Și legi și porunci Eu ți-am dat,
Să fi un popor sfânt cu adevărat.

Însuși Eu m-am coborât în fața ta,
Să înțelegi puterea Mea!
Și să te temi de Mine în dată,
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău din slavă.

După tot ce ți-am dat,
La încercare te-ai aflat,
Și am văzut din înălțimea Mea,
Căci nu urmezi legea și porunca Mea.

Dacă aș fi coborât în mijlocul tău,
Pe loc te-aș fi nimicit popor al Meu
Dar robul Meu Moise pentru tine s-a rugat,
Căci ești un popor tare încăpățânat.

De atâtea ori te-am iertat,
Căci Moise m-a rugat!
Dar în sfințenia Mea ce-a mare,
Am jurat căci nu vei intra în țara aceia doritoare.

Și te-am întors spre pustie în dată,
Ca să se împlinească porunca Mea lăsată!
Și toți aceia au pierit,
Care înaintea Mea s-au răzvrătit.

Așa vorbește Dumnezeu:
Te-am trecut Iordanul ce-l greu!
Și ți-am dat în stăpânire în dată,
Țara promisă lui Avraam, Isaac și Iacov odată.

Odihnă dimprejur ți-am dat,
Ca să poți urma legile ce ți le-am lăsat
Dar tu nu ai vrut să mă asculți niciodată,
Și ai încălcat porunca Mea lăsată.

Multă vreme m-ai mâniat,
Dar totuși Eu de tine m-am îndurat!
Căci am avut în vedere în dată,
Numele Meu să nu fie pângărit în a ta față.

Pe proroci Mei i-am trimis,
Să îți vestească ce le-am poruncit!
Să te întorci imediat,
Ca să poți să fi salvat.

Tu niciodată nu m-ai ascultat,
Și tot mai mult de Mine te-ai înstrăinat,
Dar iarăși am avut în vedere Numele Meu ce-l mare,
Să nu te nimicesc sub soare.

Așa vorbește Dumnezeu:
După câte am făcut pentru tine popor al Meu,
Oare nu era de ajuns în dată,
Ca să te întorci la Dumnezeul tău din slavă?

După câte minuni am înfăptuit,
Și glasul Meu pe munte l-ai auzit!
Oare nu trebuia să te întorci plângând,
La Dumnezeul tău suspinând?

Dar tu popor de legământ,
Tot mai tare te-ai împietrit,
Și nu ai vrut să recunoști niciodată
Eu sunt Domnul care ți-a dat viață.

Te-ai dus după neamuri care te-au spurcat,
Și de Mine te-ai îndepărtat!
Și ai uitat poporul Meu în dată,
Căci Eu te-am scos din Egipt odată.

Atunci în bunătatea Mea ce-a mare,
Am luat o ultimă hotărâre iertătoare!
Ca să trimit pe Fiul Meu iubit,
Să vină să fi mântuit.

Așa vorbește Dumnezeu:
L-am dat la moarte pe Fiul Meu!
Ca tu popor să fi salvat,
Și cu Mine împăcat.

Fiul Meu a venit,
Și din nou El poruncile a amintit!
Dar ia aminte la ce îți spun în dată:
Ascultă de Fiul Meu să ai viață.

Ascultă-l căci este ce-a mai mare dovadă de iubire,
Ce am putut să o fac pentru tine!
Să îți dovedesc căci Eu nu te-am uitat,
Chear dacă tu de Mine te-ai îndepărtat.

Și ori cine de El nu va asculta,
Va gusta din mânia Mea,
Căci El este tot ce am avut mai scump,
Și l-am dat pentru tine care erai pierdut.

Așa vorbește Dumnezeu:
Încă puțin și va veni Fiul Meu!
Pentru ce-i care nu m-au uitat,
Și m-au așteptat cu drag.

Încă puțin și încă o dată v-oi clătina,
Cerul și pământul înaintea Mea
Ca să cunoască lumea întreagă,
Eu sunt viu în veci vecilor și stau în slavă.

Iar pentru tine care stai în așteptare,
Încă puțin și răsplata ta va fi mare!
Sfințește-te și nu te rușina nici un pic,
Ține cu tărie adevărul ce Eu ți-am poruncit.

Vestește-mă așa cum te-am învățat,
Și fi un slujitor adevărat!
Ține adevărul sus,
Căci iată Eu vin curând.

Așa vorbește Dumnezeu:
Vreau mai multă sfințenie poporul Meu,
Vreau să fi un popor curat,
Ca o porumbița gata de plecat.

Ia aminte la ce ți-am vorbit,
Și sfințește-te căci Eu vin curând!
Și răsplata Mea va fi cu Mine,
Ca să dau fiecăruia cum se cuvine.

AminPână în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 394
Opțiuni