Duhul Sfânt
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Cincizecime
Resursa adaugata de ARNOE94 in 17/06/2018
Doamne, lasă-Ti mărturia potrivit voinței Tale
Duhul Sfânt să se coboare și să fie în lucrare
Duhul Sfânt să se coboare așa cum ai hotărât
Să se vadă, să se simtă că există Duhul Sfânt
Duhul Sfânt să se coboare ca și norul din vechime
Să umbrească adunarea să își ia locul de frunte
Să îmbrace cu putere pe preoți și pe slujbași
Cântăreții iar să cânte ca și fiii lui Asaf
Duhul Sfânt trimis din ceruri ca misionar slăvit
este fir de legătură între cer și între pământ
Duhul Sfânt mângâietorul cum numitu-l-ai chiar Tu
Ne învață, ne întărește și ne mângâie pe drum
Duhul Sfânt îți tine locul pe pământ cum Tu ai zis
Până în ziua când veni-vei să îți răpești poporul Sfânt
Duhul Sfânt, mângâietorul are o misiune înaltă
Sa ne aducă tot ce aude când este trimis de Tatăl
Ca să nu stea la îndoială necredința omului
Duhul Sfânt se mai numește Duhul Adevărului
Duhul Sfânt ne spune întocmai ce aude de la Tatăl
De aceea niciodată El nu poate să greșească
Duhul Sfânt e o putere, Biblia așa-L descrie
Doar atunci când se coboară lasă mărturie vie
El produce transformarea în viața unui om
Face o făptură nouă chiar din cel mai păcătos om
Duhul Sfânt când se coboară ca în ziua de Rusalii
Lasă semnul și fiorul ce-i simțit de fiecare
El ne învață o limbă nouă, nu o înțeleg cei din jur
Dar cu Duhul spunem taine cum Scripturile ne spun
Duhul Sfânt e o pecete pentru ziua de apoi
Duhul Sfânt e o arvună pentru cei răpiți în nori
Duhul Sfânt are și roade cum nu's alte pe pământ
Cele mai frumoase roade, roadele Duhului Sfânt
Dragostea, iubirea, pacea, bucuria în Duhul Sfânt
Și răbdarea și nădejdea sunt roade tot din Duhul Sfânt
Ele trebuie să se vadă rodind zi de zi mereu
Și din har în har prin Duhul zi de zi mai mult să crești
Duhul Sfânt are și daruri rânduinte chiar de sus
Care împodobesc Mireasa Biserica lui Isus
Rânduit a fost de Isus, aprobat de Tatăl Sfânt
ca în Biserică să fie daruri de la Duhul Sfânt
Astfel râdui apostoli cu putere îmbrăcați
care să înalțe adevărul înfruntând orice vrăjmaș
Întărindu-și mărturia Domul îi însoțea de sus
cu puteri de vindecare în numele lui Isus
Astfel au rămas dovadă cei de boală vindecați
căci Isus Hristos prin Duhul a lucrat și va lucra
Orbi care pot să vadă, muți care pot vorbi
căci eliberați de demoni pe pământ sunt mărturii
Căci lucrările acestea nu apar la întâmplare
Duhul Sfânt își face slujba fiindcă este în lucrare
Nu există nici o boală, diagnostic pe pământ
ca să nu aibă vindecare în numele lui Cel Sfânt
A mai rânduit să fie în Biserică prooroci puși
ca vegheatori pe ziduri ca să sune în popor
Tot ce aud și tot ce văd, tot ce li s-a încredințat
Ei trebuie să dea de știre chiar de viața i-ar costa
Darul proorociei este rânduit cu un mare scop
Ca Biserica să fie cârmuită de Hristos
Căci Biserica e trupul însă capul e Hristos
Duhul proorociei este mărturia lui Hristos
Ca să mustre, să îndemne spre zidire sufletească
Descoperind taine adânci iar Biserica să crească
Darul de minuni și semne în Biserică-i lăsat
pentru a întări credința chiar și celor ce sunt mai slabi
Căci în numele lui Isus cei ce cred sunt apărați
De vor bea ceva de moarte totuși n-or fi vătămați
Șerpi de vor lua în mână nu-i va vătăma deloc
Neatinși vor fi de-or trece și prin apă și prin foc
Șchiopii vor putea să umble, muții să vorbească iute
Până acolo chiar și morții, ca și Lazăr să învie
Darul de punere a mâinii peste bolnavi, peste ciungi
și în numele lui Isus să sară bolnavii în sus
Nu s-a încheiat lucrarea, frații mei, și nici nu s-a întrerupt
Duhul Sfânt e în lucrare și azi ca la început
Și darul tămăduirii și al feluritor limbi
Tălmăcirea când se face este tot prin Duhul Sfânt
Duhul Sfânt este puterea care le face acestea toate
Rânduit a fost de Isus darurile a le împarte
Fără Duhul Sfânt poporul, frații mei, este fără de tărie
Fără semne nu-i dovadă că credința noastră-i vie
E nevoie ca în adunare Duhul Sfânt ca să lucreze
ca la început prin minuni chiar și prin semne
E nevoie să întărească mărturia prin Cuvânt
Cei ce predică să fie insuflați de Duhul Sfânt
Cei care servesc la mese să fie insuflați de sus
Să înfrunte pe potrivnici ținând Adevărul sus
E nevoie să coboare Duhul Sfânt în adunare
să își ia locul de frunte și să intre în lucrare
Căci aici în locul acesta vin atâția întristați
și atâția fără sprijin și de boale apăsați
Dar când Duhul Sfânt coboară ați văzut de atâtea ori
cum se simte înviorare și trezire în popor
Dispare și împietrirea, dispare și moleșeala
Uită mamele de grijuri, uită copiii și casa
Bolnavii ce de dureri abia au putut veni
când Duhul Sfânt coboară ei nu mai simțesc nimic
Căci dispare și durerea și somnul din adunare
Cât de minunată-i clipa când Duhul Sfânt e în lucrare
Rugăciunea e o minune făcută prin Duhul Sfânt
Simți că se deschide cerul și pătrunde până sus
Cântarea când e cântată prin puterea Duhului
străpunge inima de piatră, lacrimile încep să curgă
Cei ce vin în adunare cu gândul de a-și bate joc
Duhul Sfânt le închide gura dovedind păcatul lor
De aceea e nevoie să coboare Duhul Sfânt
Că să miște orice inimi, să trezească orice gând
Căci oricât ar cauta omul să dea farmec prin programe
nu-i ca atunci când Duhul Slavei se coboară în lucrare
El să scoată în evidență prin puterea Duhului
întărindu-și mărturia că suntem poporului Lui
Toți frații mei, toți cu o inimă și un cuget
Să ne rugăm fiecare prin puterea Duhului: , , Doamne lucră în adunare!"
Doamne, Te rugăm din ceruri fiindcă e zi de sărbătoare
Lăsa Duhul Tău cel Sfânt peste întreaga adunare
Întărește-Ți mărturia prin lucrări și prin Cuvânt
Fă să simtă fiecare că există Duhul Sfânt!


Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2490
  • Export PDF: 4
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni