Urări pentru 2016
Autor: Pavel Mariana Florica  |  Album: Cetatea pacii ma asteapta  |  Tematica: An nou
Resursa adaugata de brandusa in 01/01/2016
Urări pentru 2016

Ezra 5:5
“”Ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor…”

Ochiul Domnului veghează
Şi asupra ta
El te binecuvântează.
Când ai o zi rea,
Mergi ‘nainte cu credinţă,
Nu te întrista,
Căci avea-vei biruinţa,
El te-o mângâia.

Psalm 115:11-14
“Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! …“

Ştiu că vă temeţi de Domnul,
Dar şi-ncredeti-vă-n El!
El vă este ajutorul,
Deci, speraţi numai în El!
Binecuvântare mare
Dumnezeu va da
Şi cu har şi îndurare
Vă va-nconjura.

Psalm 118:6
“Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic:
ce pot să-mi facă nişte oameni?”

Domnul e de partea ta,
Deci, să nu te temi,
'Ţi-mplineste dorinţa,
Nu uita să-L chemi!
Adăpost nu căuta
La om, niciodată,
Domnu-I biruinţa ta,
Te ajută-ndată!

1Cronici18:11
“Împăratul David le-a închinat Domnului…”
Ezra 7:19-20
Pune înaintea Domnului… uneltele care-ţi vor fi încredintate
pentru slujba casei Dumnezeului tău”

“Cea mai bună folosire
A averii ce o ai,
E să n-o ţii pentru fire,
Ci lui Dumnezeu s-o dai.
Însă, n-o să-ţi folosească
De nu faci şi altceva:
Ca în ea să locuiască
Dă-I Domnului inima”.

Psalm 89:13-15
“Braţul Tău este puternic,mâna Ta este tare,
dreapta Ta este înălţată… ferice de poporul care…
umblă în lumina feţei Ţale!”

Braţul Domnului e tare,
Înalţată-I dreapta Sa,
Ferice de omul care
Se va sprijini pe ea!

Psalm 103:17
Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El,
şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor…”

Mare este bunătatea
Domnului şi tine-n veac!
Celor ce iubesc dreptatea
Şi voia Lui mereu fac,
El le va da îndurare.
El dă copiilor lor
Multă binecuvântare.
Har deplin şi îndurare
Au chiar şi nepoţii lor.

Psalm 103:5
“El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea si te
face să întinereşti iarăşi ca vulturul”.

Nu te uita cu tristeţe
La anii care s-au dus,
Fiindcă şi la bătrâneţe
Dacă-L urmezi pe Isus,
Vei primi putere multă
De parc-ai întineri.
Dumnezeu mereu ascultă
Ce-L roagă ai Lui copii.

Psalm 116:6,8
“Domnul păzeşte pe cei fără răutate… da.
Mi-ai izbăvit sufletul de la moarte,
ochii din lacrimi şi picioarele de cădere”.

Strigăte de biruinţă
Să răsune-n casa ta
Şi cântece de credinţă,
Nu certuri şi vorba rea!
Chiar dacă cel rău te-mpinge
Pentru că el vrea să cazi,
Cu Dumnezeu vei învinge,
Pe El laudă-L tu azi!

Psalm 119:10,11
“Te caut din toată inima mea, nu mă lasa să mă abat
de la poruncile Tale!
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!’

E aşa periculoasă
Viaţa, în ziua de azi!
Marea vieţii-i furtunoasă,
Eşti în pericol să cazi.
Dar vei rămâne-n picioare
Şi nu te vei ruşina,
Vei primi putere mare
Pe Domnul de-oi căuta.
Deci, cuvântul Lui îl strânge
Mereu în inima ta
Şi-atunci sigur vei învinge,
La greu El nu te-o lasa!

Proverbe 20:1,3
“Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase;
oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.
Este o cinste pentru om să se ferească de certuri;
dar orice nebun se lasa stăpânit de aprindere”.

Vinu-i batjocoritor,
Băuturile spirtoase
Sunt rele, gălăgioase
Şi aduc numai belele.
Nu poate fi roditor
Cel ce se-mbată cu ele.
Nici înţelept nu va fi,
Căci în el mânia creşte.
Iar cine mult va vorbi,
Sigur că păcătuieşte.

Efeseni 4:24
“Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu,
de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.”
Proverbe 3:3
“Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia,
leagă-ţi-le la gât..”

Să te-mbraci în omul nou,
Cea mai scumpă-mbrăcăminte,
Să-L arăţi pe Dumnezeu
În fapte şi în cuvinte.
Şi podoabe poţi să-ţi pui:
Adevăr, neprihănire, Bucurie şi sfinţire,
Ca să te asemeni Lui.
Şi la gât poţi atârna
Salba de credincioşie:
Bunătatea, dragostea,
Căci aceasta o să fie
Podoaba cea mai de preţ
Ce-ai putea să porţi vreodată
Ca să ai un chip măreţ!

Isaia 12:2-5
“ Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,
căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. şi veţi zice în ziua aceea:
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!
Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!
Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!”

Domnu-I izbăvirea ta,
Ai încredere deplină
Că El te va ajuta
Şi când ţi-e greu o să vină!
Vei scoate cu bucurie
Din izvorul mântuirii
Apa veşnică şi vie,
Căci eşti fiică a Iubirii!

Isaia 40:1,10,11
“Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Domnul, vorbiţi de bine Ierusalimului…
El îşi păzeşte turmă ca un pastor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui…

“Mângâiaţi poporul meu,”
Zice astăzi Dumnezeu.
El vrea ca şi pentru tine
Să vorbească doar de bine.
El, ca şi un bun păstor,
Te va purta-n viitor
Ca pe-un mieluşel la piept
Arătându-ţi drumul drept.
El Îşi poartă turma Sa
Şi te-o binecuvânta.

Isaia44:1-4
„Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales.
Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi întocmit şi care
de la naşterea ta este sprijinul tău: „Nu te teme de nimic,
robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.
Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat;
voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale,
şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pârâurile de apă.
Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’
Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui:
‘Al Domnului sunt!’ Şi va fi cinstit cu numele lui Israel.”

Nu te teme de nimic,
Căci Eu, Domnul, te ridic!
Eu de la naşterea ta
Te-am purtat şi voi turna
Peste sufletu-nsetat
Ca pământul cel uscat,
Binecuvântarea Mea.
Urmaşii tăi vor vedea
Că i-am binecuvântat,
Căci pentru ei te-ai rugat.

Isaia 43:1-3

“Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele:
„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu te vor îneca;
dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău!
Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău.”

“Nu te teme, eşti al Meu”,
Zice astăzi Dumnezeu.
“Eu te voi chema pe nume,
Pentru că te-am scos din lume,
Sunt Mântuitorul tău
Şi te voi păzi mereu”.

Isaia 51:7,8
“Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în inimă Legea Mea!
Nu te teme de ocară oamenilor şi nu tremura de ocările lor.
Căci îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va roade viermele cum roade lâna,
dar neprihănirea Mea va dăinui în veci şi mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.”
Tu, care L-ai cunoscut
Şi-n credinta-ai fost crescut,
N-asculta la ce vorbeşte
Lumea şi la ce bârfeşte,
Ci tu cauta să faci
Ce vrea Domnul, apoi taci
Fiindcă mântuirea Sa
Pe vecie va dura,
Dar lumea va dispărea.

Isaia51:11,12
“Astfel, cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă
şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria,
iar durerea şi gemetele vor fugi.
Eu, Eu vă mângâi.
Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor şi de fiul omului, care trece că iarba?”

Când Domnul te-o mângâia,
N-are de ce-ţi mai pasa
De ce zice-un muritor
Care trece ca un nor!
Fiindcă cei răscumpăraţi
Vor fi binecuvântaţi,
Durerea va dispărea
Şi ei se vor bucura.
Cununa de bucurie
Domnu-ţi dăruieşte ţie.

Isaia 52:8,9
“Iată, glasul străjerilor tăi răsună;
ei înalţă glasul şi strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor
cum Se întoarce Domnul în Sion.
Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului!
Căci Domnul mângâie pe poporul Său şi răscumpără Ierusalimul.”

Te-a ales să fii străjer
Domnul, să te uiţi spre cer.
Să priveşti cu ochii bine
Să vezi că Hristos revine
Şi-atunci să strigi cu tărie:
“Fiţi gata de veşnicie!”

Isaia55:1,3,5

„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani!
Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!
… Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun şi
sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.
Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi,
căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.
Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoşti şi
popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul,
Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte.”

Amos 8:11
“Iată, vin zile, zice Domnul, Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară,
nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.”

Veniţi toţi cei însetaţi,
Cei flămânzi, vă săturaţi!
Căci Domnul va da bucate,
Luaţi vin, luaţi şi lapte!
Domnul vrea să vi le dea
Şi-n El vă veţi desfăta.
Să fii flămând de mâncare
Se-ntâmplă la orişicare,
Da-I bine să flămânzeşti
După mâncăruri cereşti
Iar sete mereu să-ţi fie
Numai după apa vie!

Un An Nou binecuvantat va doresc tuturor!
Amin. Domnul sa ne dea putere sa fim increzatori, plini de ravna pentru El, sa fim luptatori si vom avea biruinta in toate.Va doresc un an plin de binecuvantari, un an bogat pe plan spiritual cu multe bucurii.
Adăugat în 01/01/2016 de florenta.sarmasan
AMIN; mulţumiri, fii binecuvântată sora.
Adăugat în 01/01/2016 de floridinmaracineni
Domnul sa va binecuvanteze, sa va dea inviorarea si mangaierea pe deplin la vreme de nevoie, asa cum Duhul Sfant ne-a mangaiat si inviorat pe noi, cei care am citit ceea ce ati scris!
Adăugat în 03/01/2016 de floaredeliliac
Statistici
  • Vizualizări: 1627
  • Comentarii: 3
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni